Pogrzeb Ś.P. płk Zbigniewa Siudaka.

OSTATNIE POŻEGNANIE ZBIGNIEWA SIUDAKA

    W poniedziałek 6 września 2010 roku zmarł Zbigniew Siudak, "Spec", "Studnia"  - żołnierz Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej, organizacji "Nie", Zrzeszenia WiN. Urodział się 23 grudnia 1925 roku w Czchowie. W 1939 r. jako ucznia bocheńskiego Gimnazium im. Króla Kazimierza Wlk. w Bochni, zastał go wybuch wojny. W czasie okupacji uczęszczał na tajne komplety i szkolenia wojskowe, w tym kurs podchorążych piechoty. Uczestniczył, w ramach oddziału partyzanckiego rtm. "Dzika", w wielu akcjach sabotażowo-dywersyjnych.
     W PRL za działalność niepodległościową w NIE i WiN aresztowany w grudniu 1945 r. Więziony: w UB w Bochni, więzieniach św. Michała i Montelupich w Krakowie i w Rawiczu. Amnestionowany w marcu 1947 r., zdał maturę w Liceum im. Króla Kazimierza Wlk. w Bochni w lipcu 1947 r. Następnie studiował na Wydziale Architektury w Krakowie, gdzie w 1952 roku uzyskał tytuł mgr. inź. architekta.
    Pracował m.in. w: BPBP Kraków, BIPROHUT Gliwice, BPWPM Kraków, Spółdzielni Pracy Budownictwa Bochnia, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bochni, BPP Tarnów, UM w Bochni, Od 1986 r. na emeryturze.
    Był cenionym działaczem w zakresie turystyki i sportu. Działał w PTTK, Polskim Związku Narciarskim, WOPR. Przodownik i przewodnik terenowy - beskidzki i tatrzański. Instruktor: krajoznawstwa, przewodnictwa, turystyki narciarskiej, narciarski PZN, ratownictwa wodnego WOPR, Był członkiem honorowym PTTK.
     Od 1989 r. zaangażował się bardzo mocno w budowy struktur niepodległościowych struktur kombatanckich, zrzeszonych w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Był prezesem Zarządu Oddziału ŚZŻAK w Bochni. Niesłychanie energicznie pracował nad przypomnieniem i utrwaleniem dorobku Polskiego Państwa Podziemnego w latach 1939-45. Z niezwykłą aktywnością i pracowitością przekazywał prawdę o Polsce młodzieży i dzieciom, aby przetrwała jak najdłużej. Mając świadomość upływu czasu, zainicjował poszerzenie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej o członków nadzwyczajnych, tworzył Kluby Historyczne generała Grota Roweckiego, w których młodzież mogła do głębi poznać losy okupowanej Polski. Uczestniczył w niezliczonych uroczystościach, spotkaniach z młodzieżą. Był autorem wielu artykułów na ten temat i dwóch książek "Powstań Polski, skrusz kajdany. Z dziejów bocheńskiej konspiracji niepodległościowej 1939-45" oraz "Rotmistrz 'Dzik".
      Zmarł w poniedziałek 6 września 2010 roku. Do ostatnich swoich dni był aktywny. Dnia 1 września 2010 roku był w Muzeum Ziemi Wiśnickiej, by w kolejną rocznicę wybuchu wojny przypomnieć własne przeżycia z tamtego okresu. Dzień później uczestniczył w uroczystościach patriotycznych przy pomniku w Żegocinie, który zresztą sam zaprojektował. Tu, zwracając się do zebranych, apelował o pamięć o pokoleniu AK-owców, a także wszystkich  poległych i pomordowanych podczas okrutnej II wojny światowej. W Żegocinie Ś.P. Zbigniew Siudak był wielokrotnie i wiele razy wspierał tutejsze przedsięwzięcia. Uczestniczył m. in. w akcji zasadzenia Dębów Katyńskich w kwietniu 2009 roku.
     Nabożeństwo żałobne, pod przewodnictwem ks. prałata Zdzisława Sadki, odprawiono w w Bazylice św. Mikołaja w czwartek 9 września o godz. 14.00. Został z wojskowymi honorami pochowany na cmentarzu komunalnym przy ulicy Orackiej w Bochni. W ostatniej drodze towarzyszyły mu setki osób, w tym także delegacja żegocińskiego samorządu i Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej.

Pogrzeb Ś.P. płk Zbigniewa Siudaka - Bochnia - 9 września 2010 r. Płk Zbigniew Siudak (1925 - 2010).
Pogrzeb Ś.P. płk Zbigniewa Siudaka - Bochnia - 9 września 2010 r. Pogrzeb Ś.P. płk Zbigniewa Siudaka - Bochnia - 9 września 2010 r.
Pogrzeb Ś.P. płk Zbigniewa Siudaka - Bochnia - 9 września 2010 r. Pogrzeb Ś.P. płk Zbigniewa Siudaka - Bochnia - 9 września 2010 r.
Pogrzeb Ś.P. płk Zbigniewa Siudaka - Bochnia - 9 września 2010 r. Pogrzeb Ś.P. płk Zbigniewa Siudaka - Bochnia - 9 września 2010 r.
Pogrzeb Ś.P. płk Zbigniewa Siudaka - Bochnia - 9 września 2010 r. Pogrzeb Ś.P. płk Zbigniewa Siudaka - Bochnia - 9 września 2010 r.
Pogrzeb Ś.P. płk Zbigniewa Siudaka - Bochnia - 9 września 2010 r. Pogrzeb Ś.P. płk Zbigniewa Siudaka - Bochnia - 9 września 2010 r.
Pogrzeb Ś.P. płk Zbigniewa Siudaka - Bochnia - 9 września 2010 r.

[wstecz]