Uroczystośc patriotyczna pod pomnikiem w Żegocinie - 2 września 2010 r.

UROCZYSTOŚĆ PATRIOTYCZNA POD POMNIKIEM W ŻEGOCINIE - 02.09.2010

     2 września 2010 roku, w 71. rocznicę wybuchu II wojny światowej, w Żegocinie odbyła się duża uroczystość patriotyczna, na którą składało się kilka elementów.
    O godzinie 11 w Urzędzie Gminy w Żegocinie miało miejsce złożenie dokumentów i przywiezionej spod Smoleńska ziemi do urny. Komisyjnie dokonali tego: Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz oraz Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej Czesław Pączek. W urnie znalazły się dwie urzędowo poświadczone kopie dokumentów: zaświadczenia o pobraniu ziemi, wystawione w dniu  20 kwietnia 2010 roku przez Proboszcza Rzymsko - Katolickiej Parafii p.w.  Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Panny Marii w Smoleńsku - Ojca Ptolemeusza Kuczmika oraz protokół przekazania tej ziemi, pobranej 20 kwietnia 2010 r. przez panią Halinę Kurpińską z Fundacji Golgota Wschodu, która była na IX. Pielgrzymce Młodzieży Warszawskiej do Katynia ks. płk dr Zbigniewowi Kępie - Notariuszowi Kurii Polowej WP, który z kolei przekazał pojemnik z ziemią w ręce Wójta Gminy Żegocina Jerzego Błoniarza.
    Drugim elementem uroczystości była uroczysta, koncelebrowana msza święta w żegocińskim kościele parafialnym, odprawiona w samo południe w intencji Polaków zmarłych, pomordowanych i zabitych, walczących w II wojnie światowej o niepodległość Polski. Do kościoła przybyła młodzież szkolna, sołtysi, radni, kombatanci, delegacje zakładów pracy, organizacji społecznych, członkowie rodzin ofiar. Obecne były poczta sztandarowe gminy, szkół i OSP z terenu gminy. Całą uroczystość uświetniła orkiestra dęta CKSiT w Żegocinie.
    Nabożeństwu przewodniczył i kazanie wygłosił ks. prałat płk Zbigniew Kępa. Asystowali mu: ks. proboszcz z Żegociny Leszek Dudziak i ks. proboszcz z Łąkty  - Stanisław Szczygieł. W homilii ks. prałat Kępa przypomniał uczestnikom nabożeństwa sylwetki kilku osób zamordowanych Wschodzie, a związanych z ziemią bocheńską: por. Jana Waligóry z Żegociny - zamordowanego w Katyniu, asp. Władysława Imiołka - zamordowanego w Twerze, ks. kapelana mjr Jana Leona Ziółkowskiego z Wieruszyc, ostatniego dowódcę Armii Krajowej, pochodzącego z Bratucic gen. Leopolda Okulickiego (najprawdopodobniej zamordowanego w więzieniu na Łubiance), a także tragicznie zmarłego w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010 roku, kilkakrotnie przebywającego w Żegocinie i odprawiającego tutaj nabożeństwa ks. bp gen. dywizji Tadeusza Płoskiego. Wielce wymowny był odczytany w końcowej części kazania ostatni rozkaz gen. Leopolda Okulickiego, w którym zawarł m. in. następujące słowa: "
Wierzę głęboko, ze zwycięży nasza Święta Sprawa, ze spotkamy się w wolnej i demokratycznej Polsce".
   Po zakończeniu mszy świętej długa kolumna uczestników nabożeństwa, prowadzona przez Orkiestrę Dętą CKSiT w Żegocinie, przemaszerowała pod pomnik, przy którym warte pełniło dwóch funkcjonariuszy Straży Granicznej Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu.
    Tutaj miała miejsce kolejna część uroczystości. W imieniu organizatorów uroczystości zebranych przed pomnikiem powitał Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej - Czesław Pączek. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz (pełna treść wystąpienia >>>).
   Po wystąpieniu gospodarza gminy prowadzący uroczystość Pan Czesław Pączek poprosił członków rodzin pomordowanych przez NKWD por. Jana Waligóry - panów: Jana Majerskiego i Stanisława Waligórę o odsłonięcie nowych tablic zamocowanych na pomniku. Pierwsza z nich, znajduje się pod nowym krzyżem i zawiera słowa napisane przez polskiego wieszcza narodowego Adama Mickiewicza: "Tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem, Polska jest Polską, a Polak Polakiem". Słowa te w pełni oddają prawdę o roli Krzyża w historii narodu polskiego. Od ponad tysiąca lat towarzyszy nam Ten Znak w chwilach chwały i w chwilach trudnych. Ziemia polska usłana jest Krzyżami, które strzegą miejsc wiecznego spoczynku tych, którzy za wolność Ojczyzny, oddali swoje, często bardzo młode życie. Druga z nich zawiera inskrypcję o następującej treści: "W tym miejscu złożono ziemię z polskich cmentarzy wojennych w Katyniu, Charkowie i Miednoje oraz miejsca katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010 roku. Społeczność Gminy Żegocina. 2.IX.2010 r.".
   Uroczystość poświęcenia krzyża, tablic i urny poprowadził ks. Leszek Dudziak. W krótkiej mowie wyraził radość z zainstalowania krzyża i tablic oraz urny. Podziękował Panu Siudakowi za zgodę na dołączenie do pomnika krzyża. - To była moja myśl od wielu lat, by przy tym pomniku była znak religijny. Jestem pewien, że będą się pod tym pomnikiem i krzyżem modlić się w intencji poległych i pomordowanych przechodzący tędy ludzie - mówił kapłan, któremu w modlitwach i pokropieniu święconą wodą towarzyszyli: ks. płk Zbigniew Kępa i ks. proboszcz Stanisław Szczygieł.
   Urnę, a właściwie matalową tubę z ziemią smoleńską i certyfikatem umieściła w pomniku delegacja kombatantów w składzie: Cecylia Dźwigaj - Wanicka, Jerzy Ludwikowski, Stanisław Wieciech.
   Przy dźwiękach werbla delegacje uczniów, zakładów pracy, organizacji społecznych, kombatantów, członków rodzin pomordowanych i samorządu gminy złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów.
   Do zebranych uczestników uroczystości przemówili jeszcze płk Zbigniew Siudak - Prezes Zarządu Oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Bochni oraz Jan Marcinek - Przewodniczący Rady Gminy w Żegocina. Pierwszy z mówców przypomniał, że w dniu wybuchu II wojny światowej był uczniem bocheńskiego gimnazjum, czyli jakby rówieśnikiem wielu młodych uczniów, uczestników uroczystości. - Niech dla Was młodzieży dzisiejszy dzień będzie pokazową lekcją historii i niech zapadnie w Waszych umysłach. Ten pomnik - to też konsekwencja tego, co zdarzyło się w latach II wojny światowej. Ten pomnik jest symbolem, przypomina okres nieludzkich zmagań pomiędzy narodami. Powstawał w latach, kiedy jeszcze nie można było mówić o wielu rzeczach. Na indeksie była m. in. Armia Krajowa. Dlatego ten pomnik powstał pod płaszczem milej widzianych przez władze PRL-u Batalionów Chłopskich. Ale nadszedł czas, że pomnik mógł zostać wzbogacony o nowe elementy z naszej tragicznej historii, m. in. o Katyń. Utożsamiam się z tym pomnikiem, bo mój ojciec też został zamordowany i spoczywa w Miednoje. Do tego doszła klęska narodowa - katastrofa lotnicza pod Smoleńskiem - strata elity państwowej. Niech ten pomnik - symbol zapadnie w sercach młodzieży - apelował płk Zbigniew Siudak.
   Jan Marcinek mówił o tym, że nasza polska ziemia jest usiana krzyżami i przemoknięta krwią walki o wolność i niepodległość, o zwykła ludzką godność. Ten odnowiony pomnik będzie symbolem tych ludzi, którzy na przestrzeni dziejów, oddali swoje życie za nasze wspólne dobro - Ojczyznę. Wszystkim, którzy przyczynili się do odbudowania pamięci o pomordowanych i poległych, serdecznie dziękuję - powiedział szef żegocińskiego samorządu.
    Po odegraniu przez orkiestrę dętą "Roty" wszystkim uczestnikom uroczystość podziękował Czesław Pączek.  W ten sposób zakończyła się kolejna podniosła uroczystość patriotyczna, organizowana w tym roku na terenie Gminy Żegocina. Pomnik i jego otoczenie (wraz z posadzonymi tu Dębami Katyńskimi) jest pod szczególną opieką Gimnazjum w Żegocinie oraz samorządowych władz gminy. Od teraz jest to miejsce pobłogosławione, uświęcone ziemią zroszoną przez krew poległych na rosyjskiej ziemi policjantów, żołnierzy oraz ofiary katastrofy lotniczej z 10 kwietnia 2010 roku.
    Pomnik i jego otoczenie zostało odnowione, upiększone, wzbogacone o nowe elementy. Jak już to jest w wieloletniej tradycji corocznie spotykają się tu delegacje różnych grup lokalnej społeczności w kolejne rocznice wybuchu oraz zakończenia II wojny światowej, by złożeniem kwiatów, chwilą ciszy i modlitwy oddać hołd ofiarom tej największej i najbardziej tragicznej w dziejach narodu polskiego wojny.

FOTOREPORTAŻ

Ceremonia przesypania ziemi spod Smoleńska do urny. Ceremonia przesypania ziemi spod Smoleńska do urny.
Ceremonia przesypania ziemi spod Smoleńska do urny. Ceremonia przesypania ziemi spod Smoleńska do urny.
Ceremonia przesypania ziemi pobranej spod Smoleńskiem do urny.
Msza Święta w żegocińskim kościele parafialnym. Msza Święta w żegocińskim kościele parafialnym.
Msza Święta w żegocińskim kościele parafialnym. Msza Święta w żegocińskim kościele parafialnym.
Msza Święta w żegocińskim kościele parafialnym. Msza Święta w żegocińskim kościele parafialnym.
Msza Święta w żegocińskim kościele parafialnym.
Przemarsz z kościoła pod pomnik. Przemarsz z kościoła pod pomnik.
Przemarsz z kościoła pod pomnik.
Uroczystość przy pomniku w Żegocinie. Uroczystość przy pomniku w Żegocinie.
Uroczystość przy pomniku w Żegocinie. Uroczystość przy pomniku w Żegocinie.
Uroczystość przy pomniku w Żegocinie. Uroczystość przy pomniku w Żegocinie. Czesław Pączek.
Uroczystość przy pomniku w Żegocinie. Uroczystość przy pomniku w Żegocinie.
Uroczystość przy pomniku w Żegocinie. Uroczystość przy pomniku w Żegocinie.
Uroczystość przy pomniku w Żegocinie. Uroczystość przy pomniku w Żegocinie.
Uroczystość przy pomniku w Żegocinie. Uroczystość przy pomniku w Żegocinie.
Uroczystość przy pomniku w Żegocinie. Uroczystość przy pomniku w Żegocinie - przemawia Zbigniew Siudak.
Uroczystość przy pomniku w Żegocinie. Przemawia Jan Marcinek. Uroczystość przy pomniku w Żegocinie.
Uroczystość przy pomniku w Żegocinie.

    Organizatorami uroczystości byli: Wójt Gminy Żegocina, Zespół Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy.

KAZANIE KS. PŁK ZBIGNIEWA KĘPY >>> PRZEMÓWIENIE WÓJTA JERZEGO BŁONIARZA >>> RELACJA WIDEO Z UROCZYSTOŚCI >>>

[wstecz]