Strażacka uroczystość w Łąkcie Górnej.

STRAŻACKA UROCZYSTOŚĆ W ŁĄKCIE GÓRNEJ - 11.09.2010

     Pięćdziesiąty szósty rok istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Łąkcie Górnej przejdzie do historii tej jednostki jako rok szczególny. Będzie to bowiem pierwszy rok funkcjonowania w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym i pierwszy rok z nowymi boksami garażowymi oraz samochodami.
     Strażacka uroczystość poświęcenia boksów i samochodów odbyła się w sobotę - 11 września 2010 roku. Kilka minut przed godziną 16 dowódca uroczystości - naczelnik OSP Łąkta Górna Janusz Stańdo wykonał zbiórkę pododdziałów , a następnie wprowadził strażacką kolumnę do łąkieckiego kościoła. Rozpoczęła ją koncelebrowana msza święta, którą odprawili: o. Andrzej Mikołąjczyk (Kapelan Strażaków Powiatu Dębickiego), ks. proboszcz z Żegociny Leszek Dudziak i ks. Stanisław Szczygieł - proboszcz z Łąkty i jednocześnie Kapelan Strażaków Gminy Żegocina. Asystę stanowili strażacy OSP z Łąkty Górnej.
     Piękne kazanie, poświęcone strażackiej służbie Bogu i ludziom wygłosił ks. kapelan - o. Andrzej Mikołajczyk.
     Po zakończeniu nabożeństwa strażacy przejechali na plac Kółka Rolniczego, z którego - prowadzeni przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą CKSiT w Żegocinie - przemaszerowali na plac przed nowymi boksami garażowymi, zbudowanymi na bazie niewielkiej salki gimnastycznej danej łąkieckiej szkoły, w pobliżu obecnego przedszkola.
   Spikerem drugiej części uroczystości był Zbigniew Nożkiewicz. Powitał przybyłych uczestników uroczystości, w której oprócz samych strażaków Gminy Żegocina, brali udział nieliczni mieszkańcy wsi, a także licznie zaproszeni goście, z których tylko część dotarła do Łąkty.
    Zanim rozpoczęła się oficjalna część uroczystości dowódca zgrupowania Janusz Stańdo złożył meldunek Wiceprezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie - Wicewojewodzie Małopolskiemu Stanisławowi Sorysowi. Dokonano przeglądu zgrupowania. Odegrany został hymn państwowy.
    Następnie w imieniu łąkieckich strażaków głos zabrał Prezes Zarządu Zdzisław Wrona:
W dniu dzisiejszym spotykamy się, aby podziękować tym wszystkim którzy przyczynili się do włączenia naszej jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. W imieniu naszej jednostki dziękujemy Panu Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej, Komendantowi Wojewódzkiemu, Komendantowi Powiatowemu oraz Panu Wójtowi Jerzemu Błoniarzowi. Serdeczne podziękowania składam również Staroście Bocheńskiemu panu Jackowi Pająkowi, który doposażył naszą jednostkę w sprzęt do udzielania pomocy przedmedycznej. Jednym z warunków włączenia jednostki do KSRG była rozbudowa boksów garażowych. Warunek ten spełniliśmy i boksy te zostają dziś oddane do użytku. Za tę inwestycję szczególnie pragniemy podziękować Panu Wójtowi Jerzemu Błoniarzowi oraz Radzie Gminy na czele z przewodniczącym Panem Janem Marcinkiem za podjęcie zrealizowania tego zadania. Dziękuję Instytucjom zewnętrznym i naszym darczyńcom za wsparcie finansowe oraz udostępnienie sprzętu. Księdzu Kapelanowi dziękujemy za okazaną wszelaką pomoc w czasie wykonywania prac. Podziękowania składam również naszym wykonawcom Panu Stanisławowi Krawczykowi, Panu Hubertowi Krawczykowi oraz panu Markowi Rośkowi. Pragnę przede wszystkim podziękować wam drodzy koledzy druhowie za wasz poświęcony czas i trud za wszelkie prace które wykonywaliście w czasie budowy - powiedział, a w drugiej części swojego wystąpienia przybliżył zebranym historię OSP Łąkta Górna.
    Rzeczywiście, wkład pracy własnej strażaków z Łąkty jest duży. Pracowali m. in. przy pracach rozbiórkowych, kopaniu wykopów pod fundamenty, zwozili i przygotowywali drewno, wykonywali prace porządkowe. Naczelnik jednostki Janusz Stańdo szacuje, że wartość tych prac sięga 30 tysięcy złotych.

FOTORELACJA - CZĘŚĆ PIERWSZA

Strażacka uroczystość w Łąkcie Górnej. Strażacka uroczystość w Łąkcie Górnej.
Strażacka uroczystość w Łąkcie Górnej. Strażacka uroczystość w Łąkcie Górnej.
Strażacka uroczystość w Łąkcie Górnej. Strażacka uroczystość w Łąkcie Górnej.
Strażacka uroczystość w Łąkcie Górnej. Strażacka uroczystość w Łąkcie Górnej.
Strażacka uroczystość w Łąkcie Górnej. Strażacka uroczystość w Łąkcie Górnej.
Strażacka uroczystość w Łąkcie Górnej. Strażacka uroczystość w Łąkcie Górnej.
Strażacka uroczystość w Łąkcie Górnej. Strażacka uroczystość w Łąkcie Górnej.
Strażacka uroczystość w Łąkcie Górnej. Strażacka uroczystość w Łąkcie Górnej.
Strażacka uroczystość w Łąkcie Górnej. Strażacka uroczystość w Łąkcie Górnej.
Strażacka uroczystość w Łąkcie Górnej.
FOTORELACJA - CZĘŚC DRUGA >>> PRZEMÓWIENIE JERZEGO BŁONIARZA >>> WIDEORELACJA >>>

[wstecz]