Żegocina - Spotkanie w sprawie kolektorów słonecznych i dotacji z NFOŚiGW.

SPOTKANIE INFORMACYJNE W SPRAWIE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH I DOPŁAT Z NFOŚ

    Dwie godziny trwało spotkanie odbyte 23 września 2010 roku w sali widowiskowej CKSiT w Żegocinie. Poświęcone było w całości sprawom związanym z kolektorami słonecznymi oraz zasadami uzyskania dotacji na ich montaż. Organizator spotkania - Wójt Jerzy Błoniarz - zaprosił na nie przedstawicieli kilku firm zajmujących się dostawą i montażem urządzeń a także przedstawiciela Krakowskiego Banku Spółdzielczego - jednego z kilku, które mogą zainteresowanym osobom fizycznym udzielić kredytu na ten cel. Przybyło około stu osób zainteresowanych tym tymi tematami.
    Sprawa zainstalowania systemów solarnych na terenie Gminy Żegocina ma już dosyć długą historię. Także w naszym serwisie pisaliśmy już o tej sprawie (04.2007) (08.2009), informując o dużym zainteresowaniu mieszkańców gminy montażem instalacji solarnych oraz dużych nadziejach związanych z dofinansowaniem ze strony tzw. Funduszu Szwajcarskiego, o co zabiegał Związek Gmin Dolnego Dorzecza Raby. Działania Związku okazały się nieskuteczne i w tej sytuacji trzeba było poszukiwać nowych źródeł dofinansowania. W czerwcu 2010 roku taką szansę stworzyło Ministerstwo Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które
podpisało z sześcioma bankami umowy, uruchamiające program dopłat do kredytów bankowych na zakup i montaż kolektorów słonecznych. Dało to osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym nie podłączonym do sieci ciepłowniczej, pozyskanie poprzez banki 45% dopłaty do zakupu i montażu kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej.
     Przybyłych na spotkanie mieszkańców gminy oraz zaproszonych gości powitał Wójt Jerzy Błoniarz. Przypomniał historię starań władz samorządowych o pozyskanie dotacji na montaż kolektorów słonecznych. Poinformował o szansie stworzonej teraz przez Ministerstwo Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ale tylko dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych. Teraz każdy z mieszkańców może, ale już samodzielnie, ubiegać się o pozyskanie kredytu i 45 % dotacji, która realnie ze względu na opodatkowanie, jest mniejsza i wynosi około 30%.
    Zasady działania kolektorów i budowania instalacji solarnych oraz propozycje ze strony swoich firm przedstawili zebranym panowie: Adrian Piecuch (EcoJura - Częstochowa) i Marcin Węgrzyn (Marel - Kraków). Odpowiedzieli także na bardzo liczne pytania zgłoszone przez uczestników spotkania. Natomiast o zasadach brania kredytów i pozyskiwaniu dotacji mówił Kierownik Działu Kredytów KBS - Oddział w Bochni - pan Leszek Zięba. Po jego wystąpieniu rozgorzała dyskusja, w której mówcy krytykowali biurokratyczny system udzielania dotacji oraz wysokie marże banku.
   Zebranie, podczas którego uczestnicy otrzymali sporo materiałów informacyjnych (także od żegocińskiej firmy "Ekotech" współpracującej w "EcoJurą"), podsumował i zakończył organizator spotkania - Wójt Jerzy Błoniarz. Poinformował, że ochroną środowiska, w tym także sprawami związanymi z budową instalacji solarnych na terenie gminy zajmuje się pracownik Urzędu Gminy w Żegocinie - Pani Anna Pagacz. - Teraz decyzja należy do każdej z zainteresowanych osób. Jest dofinansowanie, są dobre firmy z dobrymi urządzeniami, są instalatorzy i fachowe doradztwo. Radzę się pośpieszyć, by potem nie czekać w kolejne na ograniczone przecież środki finansowe na wspomnianą 45% dotację - powiedział Wójt dziękując za udział w spotkaniu  zarówno przedstawicielom firm i banków, jak i mieszkańcom gminy. 

Spotkanie w sprawie kolektorów słonecznych Spotkanie w sprawie kolektorów słonecznych
Spotkanie w sprawie kolektorów słonecznych Spotkanie w sprawie kolektorów słonecznych
Spotkanie w sprawie kolektorów słonecznych Spotkanie w sprawie kolektorów słonecznych
Spotkanie w sprawie kolektorów słonecznych i dotacji z NFOŚiGW.
PRZYDATNE INFORMACJE I LINKI

Dopłaty do kredytów na kolektory słoneczne

    Zarząd NFOŚiGW podpisał 17 czerwca 2010 roku z sześcioma bankami umowy, uruchamiające program dopłat do kredytów bankowych na zakup i montaż kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej. Osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym nie podłączonym do sieci ciepłowniczej, poprzez banki, NFOŚiGW proponuje 45% dopłaty na zakup i montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej.
    Inwestorzy będą mogli liczyć na dofinansowanie kosztów:sporządzenia projektu budowlano-wykonawczego, zakupu:
kolektora słonecznego, nowego zasobnika wodnego, automatyki, aparatury pomiarowej i instalacji, ciepłomierza oraz
montażu zestawu.
    Wszystkie banki przystępujące do programu zadeklarowały, że od sierpnia 2010 r. kredyty z 45% dotacją NFOŚiGW będą oferowane w placówkach banków i ich banków zrzeszonych - łącznie ok. 4,5 tysiąca placówek.

Szczegóły odnośnie programu NFOŚiGW
    Wysokość dopłaty z NFOŚiGW wynosić będzie 45% brutto ww. kosztów poniesionych przez inwestora, która będzie obliczana proporcjonalnie do kosztów nie przekraczających 2.500 zł za metr kwadratowy powierzchni zainstalowanych kolektorów.
    Na dopłaty NFOŚiGW zarezerwował 300 mln zł do wypłacenia w latach 2010-2014, co przekłada się na osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci zainstalowania kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni ponad 250 tys. m2 (ok. 25 boisk piłkarskich), dzięki którym można zredukować emisję CO2 o 36 tys. ton.

Procedura uzyskania kredytu z dopłatą NFOŚiGW
1) Należy zgłosić się do banku z wnioskami o:
- udzielenie kredytu na zakup i montaż instalacji solarnej,
- dopłatę z NFOŚiGW na spłatę 45% kapitału kredytu.
2) Otrzymany kredyt można przeznaczyć na sporządzenie projektu, zakup kolektorów i niezbędnej aparatury oraz montaż instalacji.
3) Aby otrzymać 45% dopłatę z NFOŚiGW, gdy instalacja będzie gotowa, musi zostać przeprowadzony jej odbiór techniczny przez uprawnionego do tego wykonawcę lub inspektora nadzoru budowlanego.
4) Po przeprowadzeniu odbioru technicznego instalacji, wszystkie faktury za wykonanie projektu, zakup i montaż instalacji należy przedłożyć w banku.

UWAGA
Inwestor nie może przedłożyć bankowi faktur datowanych przed terminem złożenia wniosku o dotację i protokołu odbioru datowanego przed podpisaniem umowy z bankiem.
Dotacja do kredytu stanowi przychód osoby fizycznej i podlega opodatkowaniu, o czym beneficjenci muszą pamiętać przy sporządzaniu rocznego zeznania podatkowego.

Lista banków, które przystąpiły do programu:
Bankiem Ochrony Środowiska S.A.
Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A.
Gospodarczym Bankiem Wielkopolski S.A.
Krakowskim Bankiem Spółdzielczym
Mazowieckim Bankiem Regionalnym S.A.
Warszawskim Bankiem Spółdzielczym.

LINKI
FUNDUSZE UE.INFO DOTACJE-KOLEKTORY.PL MURATORDOM.PL
ECOJURA.PL MAREL.PL KBS

[wstecz]