Spotkanie informacyjne "Idei 13"  w Żegocinie.

KOLEJNE SZKOLENIE W GRUPIE "BESKIDKA"

    24 września 2010 roku w Klubie "Relaks" CKSiT w Żegocinie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące realizowanego przez Izbę Gospodarczą w Sułkowicach projektu szkoleniowego "Idea 13 - Zasady współpracy w przedsiębiorczości społecznej partnerstwa trójsektorowego Subregionu Małopolski Południowej". Uczestnicy spotkania  prowadzonego przez panie: Joannę Bobowską, Małgorzatę Giza oraz Katarzynę Głąb zapoznani zostali z założeniami projektu oraz tematyką szkoleń, które realizowane będą w 6 grupach. Jedną z nich będzie grupa żegocińsko - trzciańska.
   Na pierwsze spotkanie zaproszone zostały osoby pomysłowe, aktywne i chętne do współpracy w tworzeniu ciekawych propozycji spędzania czasu w Subregionie Małopolski Południowej "Beskidek". Niestety nie wszyscy zainteresowani, ze względu na piękną pogodę, którą wykorzystywano do zajęć gospodarskich, mogli tego dnia przybyć do Klubu "Relaks". Zaproszenie nadal jest aktualne. Jak informuje Pani Małgorzata Giza oferta szkoleniowa jest skierowana do obecnych i przyszłych właścicieli gospodarstwa agroturystycznych, pensjonatów, domowych jadłodajni, tradycyjnych restauracji, przewodnikó i pasjonató  wycieczek po szlakach pieszych, rowerowych, znawców historii lokalnej, tradycji, rękodzielników, producentów regionalnych wyrobów, rolników, członków organizacji społecznych, Kół Gospodyń Wiejskich, znawców tradycyjnych kulinariów i rzemiosła. - Chcemy wspólnie pracować dla spójnej koncepcji rozwoju turystyki podmiejskiej, wychodząc naprzeciw konkurencji innych atrakcyjnych miejsc w Małopolsce. Mamy nadzieję, że projekt przyniesie satysfakcję Państwa działaniom, przyczyni się do zwiększenia dochodów mieszkańców obszarów wiejskich - informuje pani ekspert.
    Koordynatorem projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej jest Pani Renata Pitala. W wyniku spotkań warsztatowych ma powstać wspólna Strategia na rzecz zmiany gospodarczej Subregionu Małopolski Południowej (13 gmin GP "Beskidek", do której należy także Żegocina), a dokumentacja będzie pomocna w tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej.
   O szczegółowej tematyce, czasie i miejscu kolejnego spotkania poinformujemy w naszym serwisie. Informacji udziela także żegocińska koordynatorka tego przedsięwzięcia - Pani Stanisława Tabor.
   Więcej szczegółów także w serwisie internetowym Izby Gospodarczej w Sułkowicach.

Spotkanie informacyjne "Idei 13"  w Żegocinie. Spotkanie informacyjne "Idei 13"  w Żegocinie.
Spotkanie informacyjne "Idei 13"  w Żegocinie. Spotkanie informacyjne "Idei 13"  w Żegocinie.
Spotkanie informacyjne "Idei 13"  w Żegocinie.

[wstecz]