Szkolenie w LGD "Dolina Raby".

PRZESZKOLENI W LGD "DOLINA RABY"

    Lokalna Grupa Dzialania "Dolina Raby" zorganizowała 15 września 2010 roku w Zespole Szkół w Dąbrowicy spotkanie szkoleniowe pt. "Małe projekty - szansą rozwoju i promocji regionu". Klasa szkolna ledwie pomieściła zainteresowane osoby z terenu 6 gmin wchodzących w skład LGD "Dolina Raby".
    Zajęcia prowadzili: Prezes Zarządu LGD Krzysztof Kwatera oraz Renata Bukowska - Prezes Małopolskiej Sieci Lokalnych Grup Działania. Wśród uczestników szkolenia było sześcioro przedstawicieli różnych organizacji z terenu Gminy Żegocina: CKSIT, Stowarzyszenia Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości, Stowarzyszenia Ochrony Przyrody i Krajobrazu, Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej, Żegocińskiego Koła Galicyjskich Gospodarstw Gościnnych.

Szkolenie w LGD "Dolina Raby" - 15.09.2010. Szkolenie w LGD "Dolina Raby" - 15.09.2010.
Szkolenie w LGD "Dolina Raby" - 15.09.2010. Szkolenie w LGD "Dolina Raby" - 15.09.2010.
Przedstawiciele żegocińskich stowarzyszeń na szkoleniu w LGD "Dolina Raby".

[wstecz]