Obchody Dnia Edukacji Narodowej.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ - 14.X.2010

       Dzień Edukacji Narodowej, obchodzony 14 października - to święto polskiej oświaty i szkolnictwa wyższego. Ustanowione zostało 27 kwietnia 1972 na mocy Karty Nauczyciela jako Dzień Nauczyciela, przekształcone w 1982 roku w Dzień Edukacji Narodowej, czyli święto wszystkich pracowników przedszkoli, szkół i uczelni.
      Dzień ten jest okazją do wyrażenia przez uczniów słów wdzięczności i podziękowań oraz życzeń, a dla dyrektorów placówek i organu prowadzącego do nagrodzenia najlepszych pedagogów i pozostałych pracowników. Z tej okazji we wszystkich placówkach oświatowych Gminy Żegocina odbyły się uroczyste akademie, w których oprócz uczniów wzięli udział także przedstawiciele rodziców. Uczniowie zaprezentowali okolicznościowe programy artystyczne, w których wierszami, piosenkami oraz scenkami, często z dużym poczuciem humoru, przedstawiali życie szkoły. Czasem, jak np. w Zespole Szkół w Żegocinie, czy też PSP w Bytomsku przyznawali swoje, uczniowskie wyróżnienia.
     Do wszystkich placówek Przewodniczący Rady Gminy Jan Marcinek oraz Wójt Jerzy Błoniarz wysłali okolicznościowe listy z podziękowaniami i życzeniami.
     "
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam Państwu podziękowania i słowa uznania za odpowiedzialną pracę na niwie kształtowania umysłów i serc młodego pokolenia. Gorąco dziękuję Państwu, za zaangażowanie w pracę oświatową.  Dzisiaj w Dniu Waszego Święta, życzę dużo satysfakcji z pracy z dziećmi i młodzieżą. Niech edukacja i efekty wychowawcze, sprawiają przyjemność i nigdy nie będą przyczyną przykrości. Wszystkim Nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi oraz emerytom, życzę wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości z osiągnięć w pracy zawodowej, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności i powodzenia w życiu osobistym" - napisał w okolicznościowym adresie Wójt Jerzy Błoniarz.

NASZE RELACJE

PSP W BYTOMSKU PSP W ŻEGOCINIE ZS W ŁĄKCIE GÓRNEJ

[wstecz]