Minister SWiA Jerzy Miller w Podkosówce - Łąkta Górna - Gmina Żegocina.

MINISTER JERZY MILLER ODWIEDZIŁGMINĘ ŻEGOCINA - 22.10.2010

    Były Wojewoda Małopolski, a od 14 października 2009 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Miller znalazł 22 października 2010 roku godzinę czasu na to, by w drodze z Kłodnego do Łapanowa i Raciechowic oraz Dobczyc, odwiedzić na terenie Gminy Żegocina tereny zniszczone przez majowo - czerwcową powódź. W asyście Wójta Gminy Żegocina Jerzego Błoniarza, który powitał gościa na Przełęczy Widoma w Rozdzielu i Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej Wiesława Dudziaka oraz Sekretarza Gminy Zbigniewa Nożkiewicza oglądał ujęcie wody w Bełdnie i Podkosówkę w Łąkcie Górnej.
    W Bełdnie, gdzie na gości czekał sołtys Stanisław Furtak, Minister SWiA Jerzy Miller przekazał Wójtowi Jerzemu Błoniarzowi promesę na 100 tysięcy złotych. To środki Ministerstwa na usuwanie skutków powodzi w zakresie remontów lub odbudowy obiektów komunalnej infrastruktury technicznej. Z dotacji cieszy się bardzo Wójt Gminy Żegocina, bo pozwolą na odbudowę mostków i kładek zniszczonych przez Potok Podkosówka w Łąkcie Górnej oraz ujęcia wody pitnej w Bełdnie. Właśnie te zniszczone i częściowo już odbudowywane miejsca odwiedził Minister Jerzy Miller.
    Ostatni odcinek drogi do odbudowywanego ujęcia wody w Bełdnie, położonego dosyć głęboko w lesie, Pan Minister i towarzyszące mu osoby, pokonały na pace podnośnika traktora prowadzonego przez sołtysa Bełdna Pana Stanisława Furtaka. Pan Minister przez kilka minut oglądał wykonywane prace i rozmawiał z Dyrektorem ZGK w Żegocinie Panem Wiesławem Dudziakiem, sołtysem Bełdna i Wójtem Jerzym Błoniarzem. Z uwagą wsłuchiwał się w informacje, czasem zadawał pytania.
    Drugim i ostatnim miejscem pobytu Pana Ministra był przysiółek Łąkty - Podkosówka, którego nazwa pochodzi od przepływającego tamtędy potoku. Podczas ostatniej powodzi ten niepozorny potok, dał się mieszkańcom Łąkty mocno we znaki. Wylał na pola uprawne, część roli zabrał z nurtem, zniszczył bardzo mocno jeden mostek i kilka kładek, prowadzących do innych przysiółków Łąkty.
    Na pokazanie Panu Ministrowi innych zniszczeń i wykonywanych remontów na terenie żegocińskiej gminy nie było już czasu, bo czekali na niego wójtowie Łapanowa i Raciechowic oraz Burmistrz Dobczyc. Ale i tak ten krótki pobyt i odbyte rozmowy pozwoliły Panu Ministrowi lepiej poznać problemy popowodziowe Gminy Żegocina. Otrzymany już tzw. powodziowe środki i promesa na następne pozwolą przywrócić zniszczoną infrastrukturę.

Powitanie Ministra Jerzego Millera na Przełęczy Widoma. Wójt Jerzy Błoniarz otrzymuje ministerialną promesę.
W drodze do ujęcia wody w Bełdnie. Przy remontowanym ujęciu wody w Bełdnie.
Przy remontowanym ujęciu wody w Bełdnie. Przy remontowanym ujęciu wody w Bełdnie.
Minster SWiA Jerzy Miller w Podkosówce. Minster SWiA Jerzy Miller w Podkosówce.
Minster SWiA Jerzy Miller w Podkosówce. Minster SWiA Jerzy Miller w Podkosówce.
Wizyta Ministra Jerzego Millera na terenie Gminy Żegocina.

    Nie wszystkie jednak problemy, jakie powstały w czasie majowo - czerwcowej powodzi, uda się szybko pokonać. Do Urzędu Gminy dotarła właśnie ekspertyza geologiczna, że niemożliwe jest zatrzymanie osuwiska w przysiółku Przysłop, co oznacza konieczność budowy innej drogi do tamtego rejonu Żegociny, a także możliwe dalsze zagrożenie jednego z domów w samej Żegocinie.

MIGAWKA FILMOWA Z WIZYTY MINISTRA JERZEGO MILLERA >>>

[wstecz]