Uroczystość wręczenia Nagród Wójta Gminy - Żegocina - 15.10.2010.

WÓJT GMINY ŻEGOCINA NAGRODZIŁ PEDAGOGÓW

    Dziesięcioro pedagogów - nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych Gminy Żegocina otrzymało w dniu 15 października 2010 Nagrody Wójta Gminy Żegocina. Zostały uroczyście wręczone podczas okolicznościowego spotkania w sali narad Urzędu Gminy w Żegocinie. Zwracając się do zebranych tam nauczycieli i dyrektorów Wójt Jerzy Błoniarz podkreślił, że na takie wyróżnienie zasługuje znacznie więcej nauczycieli wzorowo wykonujących swoją pracę, ale na przyznanie im nagród nie pozwala wielkość odpisu nagrodowego. Wójt uznał, że społeczność Gminy Żegocina powinna być dumna z osiągnięć uczniów i ich nauczycieli. Podkreślił szeroką ofertę edukacyjna placówek, od przedszkola po liceum. Dobra baza to także zasługa Rady Gminy, która nie szczędziła środków na cele oświatowe - uznał Wójt. Ponownie podziękował za organizowanie wielu uroczystości, podkreślając świetnie przygotowaną uroczystość patriotyczną w dniu 13 czerwca 2010 roku. Miniony rok szkolny uznał za bardzo udany.
   - Sukcesy są wynikiem ciężkiej pracy uczniów i ich nauczycieli i za tę pracę chcę wszystkim nauczycielom i pozostałym pracownikom oświaty serdecznie podziękować. Niech te nagrody będą wyrazem szacunku i uznania dla Was - powiedział Wójt Jerzy Błoniarz, po czym w asyście Sekretarza Gminy Zbigniewa Nożkiewicza wręczył 10 pedagogom decyzje o przyznaniu Nagród Wójta Gminy Żegocina.
     Otrzymali je:

Nagroda dla Alicji Adamczyk - Brózda. Nagroda i gratulacje dla Danuty Pączek.
Alicja Adamczyk - Brózda - dyrektor ZW w Rozdzielu. Danuta Pączek - dyrektor ZS w Żegocinie
Nagroda dla Jana Rośka. Nagroda dla Barbary Oliwa.
Jan Rosiek - dyrektor ZS w Łąkcie Górnej Barbara Oliwa - dyrektor PP w Łąkcie Górnej
Nagroda dlaUrszuli Wiśniowskiej. Nagroda dla Tomasza Cudejko.
Urszula Wiśniowska - dyrektor PP w Żegocinie Tomasz Cudejko - dyrektor Szkoły Muzycznej w Żegocinie
Nagroda i gratulacje dla Teresy Stachoń. Nagroda dla Barbary Frączek - Orzeł.
Teresa Stachoń - nauczyciel ZS w Żegocinie Barbara Frączek - Orzeł - nauczyciel ZS w Rozdzielu
Nagroda dlaTeresy Mleczko. Nagroda dla Wiesława Wolaka.
Teresa Mleczko - nauczyciel PSP w Bytomsku Wiesław Wolak - nauczyciel PSP w Żegocinie.

      Za czynione na rzecz gminnej oświaty starania, za troskę o jak najlepsze warunki pracy oraz za nagrody podziękował Jan Rosiek. - Uczniowie i rodzice doświadczają w naszych szkołach wielu radości i satysfakcji. Mamy ładne klasy, wykształconych nauczycieli. Jesteśmy gmina dobrze kształcącą i wychowującą dzieci i młodzież. Mamy dobre dzieci, a zdarzające się akty wandalizmu i przemocy są raczej wyrazem wołania o pomoc i zainteresowanie - powiedział mówca, podkreślając także w końcowej części wystąpienia autorytet i wielkie zaangażowanie osobiste Wójt Gminy Jerzego Błoniarza, któremu życzył dużo zdrowia i dalszego sprawowania funkcji w tym stylu.
    - Staram się dostosować do Waszych osobowości. Udaje na się radzić sobie w trudnych czasach. Wiem też, że na Was mogę liczyć, a Wasza wysoka kultura sprzyja podnoszeniu pracy na wyższy poziom - odpowiedział na słowa pochwały Wójt Jerzy Błoniarz.

Uroczystość wręczenia Nagród Wójta Gminy - Żegocina - 15.10.2010. Uroczystość wręczenia Nagród Wójta Gminy - Żegocina - 15.10.2010.

    Przy kawie, owocach i ciastkach dyskutowano jeszcze na wiele tematów związanych z gminną oświatą. Święto sprzyja mówieniu o rzeczach dobrych i sukcesach. Ale wszyscy uczestnicy tej uroczystości zdają sobie sprawę z wielu jeszcze wyzwań, które stoją przed oświatą w gminie oraz realizowanym tu procesem dydaktyczno - wychowawczym.

[wstecz]