Uroczyste ślubowanie w PSP w Bytomsku.

Uroczyste ślubowanie w PSP w Bytomsku.

UROCZYSTE ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ PSP W BYTOMSKU

     W roku szkolnym 2010/2011 do I klasy PSP w Bytomsku uczęszcza 12 uczniów. Wychowawczynią klasy jest Pani Lucyna Nowak. Po półtoramiesięcznych przygotowaniach, w dniu 14 października 2010 roku, w obecności rodziców i nauczycieli pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie, po którym  zostali włączeni w szeregi braci szkolnej. Aktu włączenia, poprzez pasowanie dużym ołówkiem, dokonała Pani Dyrektor Barbara Janicka - Mikus.
     Rota ślubowania zawiera siedem zobowiązań. Uczniowie klasy pierwszej przyrzekali: być dobrymi koleżankami i kolegami, pilnie się uczyć, sumiennie wypełniać polecenia nauczycieli, godnie i kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią, szanować rodziców i nauczycieli, godnie naśladować Patrona szkoły Św. Mikołaja, wzorową nauką i zachowaniem przynosić zaszczyt szkole. Przez kolejne sześć lat nauki w szkole dzieci udowadniać będą, że słowa przysięgi zrozumieli i obietnic dotrzymali.

Ceremonia ślubowania na sztandar szkoły. Pasowanie na uczniów.
Gratulacje od Pani Dyrektor. Prezenty od Rady Rodziców.
Klasa I PSP w Bytomsku odświętnie ubrana. Ta sama klasa w dniu nauki.
Uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klasy pierwszej PSP w Bytomsku.

[wstecz]