Uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klas pierwszych PSP w Żegocinie.

UROCZYSTE ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ PSP W ŻEGOCINIE

     W roku szkolnym 2010/2011 do klas pierwszych A i B  klasy PSP w Żegocinie uczęszcza 28 uczniów, dokładnie po 14 w każdej klasie. Wychowawczynią klasy A jest Pani Anna Rogala, klasy B - Pani Genowefa Pławecka. Po ośmiu tygodniach przygotowań i jednocześnie oczekiwania przyszedł wreszcie dzień pierwszej bardzo ważnej w życiu ucznia szkoły podstawowej uroczystości ślubowania i pasowania. 
    28 października 2010 roku w auli Zespołu Szkół w Żegocinie pierwszoklasiści spotkali się ze starszymi kolegami i koleżankami i bardzo licznie przybyłymi rodzicami. Nie zabrakło gości: ks. proboszcza Leszka Dudziaka, kierowniczki Zespołu Obsługi Oświaty UG w Żegocinie - Pani Heleny Pączek, dyrektorki Publicznego Przedszkola w Żegocinie - Pani Urszuli Wiśniowskiej, której towarzyszyły wraz z wychowawczynią dzieci z oddziału sześciolatków.
    Uroczystość miała bardzo podniosły charakter i zgodnie ze szkolnym ceremoniałem rozpoczęła się od meldunku Przewodniczącej Samorządu Szkolnego Aleksnadry Bukowiec oraz wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu państwowego.  Potem głos zabrała Pani Dyrektor Anna Rogala, która powitała i przedstawiła gości. Szczególnie serdecznie powitała pierwszoklasistów i ich rodziców.
     W dalszej części uroczystości popis swoich umiejętności wokalnych i recytatorskich oraz wiedzy o Ojczyźnie i szkolnych obowiązkach dali pierwszoklasiści. Zostali także poddani krótkiemu sprawdzianowi ze znajomości patriotycznego wiersza Władysława Bełzy pt. "Katechizm polskiego dziecka" (Kto Ty jesteś ?)
    Po zdaniu tego egzaminy nastąpiła główna część uroczystości - najpierw ślubowanie na sztandar szkolny, potem pasowanie. Treść roty ślubowania odczytała przewodnicząca samorządu, dzieci powtórzyły tylko słowo "ślubuję". Pasowanie - wzorem rycerskim - polegało na uderzeniu wielkim ołówkiem w ramię ucznia i wypowiedzeniu aktu pasowania: "Przyjmuję się do społeczności PSP w Żegocinie".
    Kolejna częścią tej szkolnej uroczystości to przekazywanie pierwszoklasistom gratulacji i upominków. Przedstawicielki samorządu szkolnego przypięły uczniom tarcze szkolne, a Pani Dyrektor wręczyła im legitymacje szkolne i piękne dyplomy pasowania. Przedstawiciele Rady Rodziców, pod kierunkiem jej przewodniczącego Pawła Bilskiego, wręczyli dzieciom upominki. W dalszej części uroczystości pierwszoklasiści otrzymali jeszcze dużo słodyczy (od Pani Heleny Pączek i księdza proboszcza Leszka Dudziaka). Upominki przekazały im także dzieci z oddziału sześciolatków żegocińskiego przedszkola.
    W swoim krótkim wystąpieniu ksiądz proboszcz Leszek Dudziak zaapelował do dzieci i ich rodziców o wielką rozwagę w podejmowaniu dycyzji. Przewodnicząca samorządu szkolnego taże zlożyła dzieciom gratulacje i obiecała pomoc ze strony starszych koleżanek i kolegów. Odśpiewanie hymnu szkoły, a potem jeszcze spotkanie na poczęstunku w szkolnej stołówce zakończyło ten pełen emocji dzień żegocińskich pierwszoklasistów.

 Uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klas pierwszych PSP w Żegocinie.  Uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klas pierwszych PSP w Żegocinie.
Uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klas pierwszych PSP w Żegocinie. Uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klas pierwszych PSP w Żegocinie.
Uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klas pierwszych PSP w Żegocinie. Uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klas pierwszych PSP w Żegocinie.
Uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klas pierwszych PSP w Żegocinie. Uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klas pierwszych PSP w Żegocinie.
Uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klas pierwszych PSP w Żegocinie. Uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klas pierwszych PSP w Żegocinie.
 Uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klas pierwszych PSP w Żegocinie.  Uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klas pierwszych PSP w Żegocinie.
Uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klas pierwszych PSP w Żegocinie. Uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klas pierwszych PSP w Żegocinie.
Uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klas pierwszych PSP w Żegocinie. Uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klas pierwszych PSP w Żegocinie.
Uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klas pierwszych PSP w Żegocinie. Uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klas pierwszych PSP w Żegocinie.
Uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klas pierwszych PSP w Żegocinie. Uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klas pierwszych PSP w Żegocinie.
 Uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klas pierwszych PSP w Żegocinie.  Uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klas pierwszych PSP w Żegocinie.
Uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klas pierwszych PSP w Żegocinie.
RELACJA WIDEO >>>

[wstecz]