Spotkanie uczniów ZSZ w Żegocinie z koordynatorką projektu. Spotkanie uczniów ZSZ w Żegocinie z koordynatorką projektu.

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

      Realizację projektu systemowego "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" rozpoczęła się 5 lutego 2010 roku, gdy Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela wziął udział w tarnowskiej sesji strategicznej rozpoczynającej projekt.  Celem tego projektu jest wzmocnienie szkolnictwa zawodowego w regionie, skuteczniejsze powiązanie jego oferty z potrzebami rynku pracy oraz poprawa społecznego wizerunku szkół zawodowych.
     Przygotowana przez Województwo Małopolskie strategia działania zakłada kompleksowe wsparcie szkolnictwa zawodowego w regionie poprzez wykorzystanie instrumentów dostępnych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Jest to jedno z pierwszych w Polsce tego typu komplementarnych przedsięwzięć o zasięgu regionalnym, zakładające równoczesne wsparcie uczniów, jak również kadry pedagogicznej szkół zawodowych. Głównym celem projektu będzie wzmocnienie kształcenia zawodowego w poszczególnych branżach, lepsze powiązanie jego oferty z potrzebami rynku pracy, poprawa społecznego wizerunku kształcenia zawodowego, szczególnie wśród młodzieży oraz rodziców.
    Jednym z kluczowych elementów projektu będzie możliwość doposażenia wiodących szkół, kształcących w poszczególnych branżach w sprzęt techno - dydaktyczny służący podniesieniu jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego.
    Pierwsze zajęcia w małopolskich szkołach zawodowych rozpoczęły się już 1 września 2010 roku. Projekt będzie realizowany przez pięć lat do końca 2014 roku. Planowany budżet projektu wyniesie 140 mln zł, w tym w roku 2010 - 24,5 mln zł. 24,5 mln to wydatki przewidziane na ten rok.
    Jedną z tych szkół, która została zakwalifikowana do projektu jest Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Żegocinie, istniejąca w Zespole Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej. Stosowne porozumienie w tej kwestii Wójt Gminy Żegocina Pan Jerzy Błoniarz i Skarbnik Pani Rozalia Rudek podpisali w Krakowie 22 czerwca 2010 roku. Wartość tego projektu dla ZSZ w Żegocinie wynosi około 116 tysięcy złotych. 12,5 % kosztów pokryje żegociński samorząd. - U nas projekt trwał będzie 18 miesięcy. Pod względem finansowym obsługuje go Gminny Zespół Obsługi Oświaty, a do koordynowania tego projektu została zatrudniona Pani Agnieszka Janiczek. Uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach wzmacniających podstawowe kompetencje. Zaplanowaliśmy dla nich dwa kursy: kurs prawa jazdy kategorii B oraz kurs pomocy przedmedycznej, a także trzy formy zajęć pozalekcyjnych: język niemiecki dla branży usługowej, język angielski dla poszukujących pracy za granicą i podstawy pracy z komputerem w zakresie obsługi programów dla małej firmy. Jesteśmy już po wstępnej rekrutacji i okazało się, że zainteresowanie uczniów jest duże, że przekracza ustalone limity. Jeśli uczeń zaliczy dwie formy zajęć pozalekcyjnych, to dopiero wtedy będzie mógł wziąć udział w kursach - informuje Pani Danuta Pączek - dyrektorka Zespołu Szkół w Żegocinie.
    10 % wartości projektu może być przeznaczonych na zakupienie sprzętu potrzebnego do zajęć. ZSZ w Żegocinie planuje dokonać zakupu zestawu komputerowego, tablicę interaktywną, fantomy do nauki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
    Duże zainteresowanie uczniów dowodzi, że pomysł jest trafiony, choć wymaga wiele dodatkowej pracy, zwłaszcza ze strony dyrekcji szkoły. Życie pokazało także, że organizatorzy na szczeblu województwa nie przewidzieli wszystkich spraw, np. kto będzie zatrudniał nauczycieli języków obcych. - Wierzę, że problemy te zostaną jednak szybko rozwiązane, a szkoły otrzymają ze strony Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie wszechstronną pomoc - mówi Pani Dyrektor Pączek.
   O tym, jak przebiega realizacja projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" na terenie ZSZ w Żegocinie będziemy jeszcze informować.

Spotkanie uczniów ZSZ w Żegocinie z koordynatorką projektu.   Plakaty promujące projekt.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

[wstecz]