Obchody XX-lecia Samorządu Gminy Żegocina.

OBCHODY XX - LECIA SAMORZĄDU GMINY ŻEGOCINA - 11.11.2010

     11 listopada 2010 roku w sali widowiskowej CKSiT w Żegocinie miały miejsce uroczyste obchody XX-lecia Samorządu Gminy Żegocina. Na uroczystość przybyli radni wszystkich pięciu kadencji, byli i obecni sołtysi, długoletni pracownicy urzędu gminy, zaproszeni goście. Przed spotkaniem w CKSiT  uczestniczyli oni w mszy świętej, odprawionej w intencji Ojczyzny i samorządu gminnego. Pierwszą część spotkania poświęcono obchodom 92. rocznicy odzyskania niepodległości, drugą obchodom XX- lecia samorządu.
    Wszystkich uczestników tego spotkania, które rozpoczęło odegranie przez Orkiestrę Młodzieżową CKSIT w Żegocinie hymnu państwowego, powitał i gości przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Jan Marcinek. Po zakończeniu koncertu muzycznego, zorganizowanego z okazji 92. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, prelekcję o genezie, podstawowych zasadach działania odnowionego ustawą z dnia 8 marca 1990 roku samorządu terytorialnego oraz zagrożeniach w realizacji zadań samorządu, zwłaszcza gminnego, wygłosił Ludwik Węgrzyn, który osobiście uczestniczył w pracach zespołu przygotowującego ustawę samorządową. Bardzo ważny warunek dobrego funkcjonowania samorządu prelegent wskazał w końcowej części wykładu. - Ustawa o samorządzie, choć nowelizowana już 29 razy, wytrzymała próbę czasu. Ale nikt za nas niczego nie zrobi. Nikt nie rozwiąże problemów, ,jeśli sami się nie zorganizujemy, tutaj, na dole, w podstawowej jednostce, w Małej Ojczyźnie - powiedział prelegent. 
    Kolejnym mówcą był Wójt Gminy w Żegocinie Jerzy Błoniarz. Pełny tekst Jego przemówienia znajduje się na podstronie (link na dole tej strony).
   Po przemówieniu Wójta Gminy uczestnicy spotkania mogli zobaczyć prezentację komputerową opracowaną i przedstawioną przez Tadeusza Olszewskiego, w której przedstawił chronologicznie najważniejsze wydarzenia związane z Gminą Żegocina, jakie działy się na przestrzeni dwudziestu ostatnich lat.
   Ostatnim elementem jubileuszowej uroczystości było wręczenie okolicznościowych medali, zaprojektowanych przez prof. Czesława Dźwigaja i wybitych na XX-lecie odrodzonego samorządu. Przewodniczący Rady Gminy Jan Marcinek i Wójt Jerzy Błoniarz wręczyli je wraz z pamiątkowymi dyplomami dawnym i obecnym radnym, sołtysom, długoletnim pracownikom urzędu gminy, dyrektorom szkół, działaczom organizacji społecznych, a także zaproszonym gościom, którzy pomagali żegocińskiemu samorządowi, m. in. Komendantowi Powiatowemu Policji Markowi Rudnikowi i Komendantowi Powiatowemu Pańśswowej Straży Pożarnej w Bochni Krzysztofowi Kokoszce.

    Świętowanie jubileuszu samorządu zakończyło się poczęstunkiem. Przy kawie i herbacie wspominano przeszłość, dyskutowano także o planach na przyszłość. Także o tym, jak dalej powinien funkcjonować żegociński samorząd. Nie brakło także dyskusji o zbliżających się wyborach samorządowych, które niejako klamrą zepną początek i dzień dzisiejszy samorządu Gminy Żegocina.

Nabożeństwo w kościele parafialnym w intencji Ojczyzny i Samorządu Nabożeństwo w kościele parafialnym w intencji Ojczyzny i Samorządu
Nabożeństwo w kościele parafialnym w intencji Ojczyzny i Samorządu Gminy Żegocina.
Jan Marcinek wita przybyłych gości.  Powitanie gości.
Przewodniczący Rady Gminy w Żegocinie Jan Marcinek wita i przedstawia przybyłych gości.
Sekretarz Gminy Zbigniew Nożkiewicz w roli konferansjera. Uczestnicy uroczystości.
Sekretarz Gminy Zbigniew Nożkiewicz w roli konferansjera. Uczestnicy uroczystości.
Koncert muzyczny z okazji 92. rocznicy odzyskania niepodległości. Koncert muzyczny z okazji 92. rocznicy odzyskania niepodległości.
Koncert muzyczny z okazji 92. rocznicy odzyskania niepodległości.
Prelekcja Ludwika Węgrzyna. Prelekcja Ludwika Węgrzyna.
Prelekcja Ludwika Węgrzyna o samorządzie lokalnym i jego perspektywach.
Przemówienie Wójta Gminy Jerzego Błoniarza. Przemówienie Wójta Gminy Jerzego Błoniarza.
Przemówienie Wójta Gminy Jerzego Błoniarza.
Tadeusz Olszewski przedstawia prezentację kompterową. Pamiątkowy Medal Samorządu dla Komendanta M. Rudnika.
Tadeusz Olszewski przedstawia prezentację kompterową. Pamiątkowy Medal Samorządu dla Komendanta M. Rudnika.
Pamiątkowy Medal otrzymał Komendant PSP w Bochni K. Kokoszka. Dyplom i medal dla Ludwika Węgrzyna.
Pamiątkowy Medal otrzymał Komendant PSP w Bochni K. Kokoszka. Dyplom i medal dla Ludwika Węgrzyna.
Dyplom i medal otrzymali radni - na zdjęciu Stanisław Guzik. Medal dla sołtysa Bolesłąwa Łękawy.
Dyplom i medal otrzymali radni - na zdjęciu Stanisław Guzik, także sołtysi (tutaj Bolesław Łękawa z Żegociny),
Medal dla Barbary Matlęga. Medal dla Czesłąwa Pączka - działacza Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej.
radni poprzednich kadencji (tutaj Barbara Matlęga z Bytomska), działacze społeczni (tutaj Czesław Pączek),
Medal dla Rozalii Pączek Rudek - Skarbnika Gminy Żegocina. Dyplom i medal dla Danuty Pączek.
długoletni pracownicy Urzędu Gminy (Skarbnik Rozalia Pączek Rudek), dyrektorzy placówek oświatowych (Danuta Pączek).
Poczęstunek. Poczęstunek.
Po zakończeniu uroczystości jej uczestników zaproszono na poczęstunek.
MEDAL XX-LECIA SAMORZĄDU GMINY ŻEGOCINA
Awers medalu. Rewers medalu.

    Medal XX-lecia Samorządu Gminy Żegocina prezentuje się okazale. Ma na awersie wizerunek herbu Gminy Żegocina oraz napisaną w języku łacińskim sentencję: "Exitus acta probat" (tzn "Wynik potwierdza działanie"). Na rewersie znajduje się wizerunek Świętej Kingi oraz napis " Patronka Polskich Samorządowców - Św. Kinga. XX lat".

RELACJA FILMOWA Z UROCZYSTOŚCI >>> PRZEMÓWIENIE WÓJTA JERZEGO BŁONIARZA >>>

[wstecz]