Uroczystość przekazania sprzętu dla jednostek OSP Gminy Żegocina.

NOWY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK OSP GMINY ŻEGOCINA

    Poczas wieczornej zbiórki w dniu 19 listopada 2010 roku Wójt Gminy w Żegocinie Jerzy Błoniarz, w asyście Prezesa Zarządu Gminnego Oddziału ZOSP RP w Żegocinie Leopolda Grabowskiego, przekazał wszystkim gminnym jednostkom OSP nowy sprzęt pożarniczy (motopompy, agregaty prądotwórcze, węże) o łącznej wartości ponad 80 tys. zł. Środki na ich zakup pozyskano w Zarządzie Głównym i Wojewódzkim ZOSP RP, a wsparła je dodatkowo Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa "Edura". Część tego nowoczesnego sprzętu została podarowana także przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, która po wielkich powodziach 2010 roku przeprowadziła w dniu 4 lipca 2010 r. zbiórkę pieniężną w ramach akcji "Stop Powodziom". Uzbierano ponad 2 mln 600 tys zł i za to zakupiono, na następnie przekazano strażom 100 motopomp WT 40, 200 motopomp pływających "Posejdon", 130 agregatów prądotwórczych 1-fazowych FH 3541 firmy Fogo, 15 agregatów prądotwórczych 3-fazowych ECT 7000P firmy Honda, 130 motopomp do wody zanieczyszczonej KTH 80X.
     Podczas wieczonej zbiórki w garażach OSP w Żegocinie przekazano jednostkom następujący sprzęt:
- dla OSP w Żegocinie: agregat prądotwórczy, pompa szlamowa, węże W-52 i W-75, motopompę pływającą Posejdon, agregat prądotwórczy,
- dla OSP w Łąkcie Górnej: agregat prądotwórczy, węże W-52 i W-75, radiotelefony, motopompę szlamową,
- dla OSP w Bełdnie: węże W-52 i W-75 - po 2 szt.  agregat prądotwórczy GEKO,
- OSP w Bytomsku: motopompę szlamową, węże W-52 i W-75,
- OSP w Rozdzielu: radiotelefony nasobne, agregat prądotwórczy.
     W dokumencie przekazania Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz, oprócz wymienienia przekazywanego sprzętu, napisał następujące słowa: "Bezpieczeństwo, ochrona przeciwpożarowa, podnoszenie sprawności operacyjno - techniczej OSP - to posiadanie nowego sprzętu, który niech służy wyłącznie do ćwiczeń, a nie do akcji ratowniczych". Aby te życzenia się spełniły jest mało prawdopodobne. Sprzęt kupuje się przede wszystkim po to, aby służył do ratowania i niesienia pomocy ludziom. Zwracając się do strażaków Wójt Błoniarz poprosił ich takżę o nauczenie się sprawnej obsługi tego sprzętu oraz troskę o jego stan techniczny.
    Za przekazany sprzęt i olbrzymie zaangażowanie osobiste Wójta w sprawy strażackie podziękował najpierw Prezes Zarządu Gminnego Oddziału ZOSP RP w Żegocinie Leopold Grabowski. Potem uczynił to także Komendant Gminny Władysław Zatorski. Obaj zgodnie uznali, że ten rok był bardzo dobry, jeśli chodzi o wzbogacenie się jednostek w sprzęt różnego rodzaju i dalszą poprawę w stanie remiz. Niedawno przekazano bowiem w użytkowanie piękne boksy garażowe dla OSP w Łącie Górnej, trwa wymiana drzwi garażowych w OSP w Żegocinie, modernizacja dachu na budynku OSP w Bytomsku, a na samochodzie OSP w Żegocinie zamontowano tzw. "szybkie natarcie", czyli  urzadzenie które, pozwala na gaszenie pożarów przy użyciu małej ilosci wody . Zapobiega to całkowitemu zalaniu pomieszczeń i mniejszym zniszczeniom dóbr materialnych. Pokaz działania tego sprzętu zakończył wieczorną zbiórkę, po której otrzymany sprzęt złożono w samochodach i odwieziono do macierzystych jednostek.

Przekazanie nowego sprzętu dla jednostek OSP Gminy Żegocina. Przekazanie nowego sprzętu dla jednostek OSP Gminy Żegocina.
Przekazanie nowego sprzętu dla jednostek OSP Gminy Żegocina. Przekazanie nowego sprzętu dla jednostek OSP Gminy Żegocina.
Przekazanie nowego sprzętu dla jednostek OSP Gminy Żegocina. Przekazanie nowego sprzętu dla jednostek OSP Gminy Żegocina.
Przekazanie nowego sprzętu dla jednostek OSP Gminy Żegocina. Przekazanie nowego sprzętu dla jednostek OSP Gminy Żegocina.
Przekazanie nowego sprzętu dla jednostek OSP Gminy Żegocina. Przekazanie nowego sprzętu dla jednostek OSP Gminy Żegocina.
Przekazanie nowego sprzętu dla jednostek OSP Gminy Żegocina. Przekazanie nowego sprzętu dla jednostek OSP Gminy Żegocina.
Przekazanie nowego sprzętu dla jednostek OSP Gminy Żegocina.

[wstecz]