Kalendarz Strażacki Gminy Żegocina na 2011 rok.Kalendarz Klubu Sportowego "Beskid" na 2011 rok.

ŻEGOCIŃSKIE KALENDARZE NA 2011 ROK

    Od kilku już lat mieszkańcy Gminy Żegocina otrzymują wraz z noworocznymi życzeniami Kalendarze Strażackie OSP. Także w tym roku Zarząd Gminny ZOSP RP w Żegocinie postarał się o wydanie takich kalendarzy, które strażacy roznieśli już do wszystkich domów i instytucji. Nowością w tym roku jest drugi żegociński kalendarz wydany staraniem Zarządu Klubu Sportowego "Beskid" Żegocina. Są dwie jego wersje, a można je zakupić w kilku miejscach.
   Przedstawiamy oba te wydawnictwa.
   Pierwszy Kalendarz Strażacki Gminy Żegocina został wydany w końcu 2005 roku. Kalendarz OSP na 2011 roku jest więc już jego szóstą edycją. Od samego początku ma ten sam format i podobną szatę graficzną. Pierwsze edycje drukowane były w Drukarni OO. Redemptorystów w Tuchowie, wydaniem ostatnich dwóch zajęło się Studnio Reklamy "2 Rally Line" z Żegociny. Bogato ilustrowany fotografiami związanymi wyłącznie z ruchem strażackim zawierał zawsze także informacje o terminach wywozu odpadów i oznaczenie faz księżyca. Za każdym razem wydanie kalendarza wsparli sponsorzy, których liczba systematycznie rośnie. Kalendarz ma format A3 i składa się ze spiętych spiralką dwóch obustronnie zadrukowanych kartek.
   Nowością w tym roku jest natomiast Kalendarz Klubu Sportowego "Beskid" Żegocina, który p
rzy finansowym wsparciu Zarządu Klubu oraz sponsorów udało się zaprojektować i wykonać po pierwszy w ponad dziesięcioletniej historii Klubu. Wydano go w niewielkim nakładzie i w trzech formach graficznych. W dwóch pierwszych o wymiarach 29x 42 cm u dołu znajduje się kalendarium na 12 miesięcy (cena za sztukę to 10 zł). Trzeci w formie plakatu o takich samych wymiarach (A3 - w cenie 5 zł). Mając w planie wydanie tych kalendarzy Zarząd "Beskidu" zwrócił się do 30 firm z terenu Gminy Żegocina o wsparcie finansowe, obiecując w zamian reklamę. Niestety zgłosiły się dwie: Pana Wiktora Twardosza i Rafała Grabiarza. Wydanie kalendarza wsparli także: Firma "Radkom" Radosława Mikusa (upust przy produkcji) oraz Tadeusz Olszewski, Magdalena Kępa i "Portal Pisarzowski", którzy udostępnił za darmo kilka zdjęć. Kalendarze można nabyć w Księgarni Szkolnej Marzeny Janiczek, w sklepie "Juhas" Aleksandry Krajewskiej, w kawiarni "Bajka", w sklepie spożywczym Pani Zofii Kepa w Żegocinie. Można je także zamówić drogą emailową pod adresem: beskidzegocina@gmail.com.
   W krótkiej historii żegocińskich kalendarzy należy uwzględnić także dwie edycje Kalendarza Parafii w Żegocinie. O ich wydanie na rok 2000 i 2002 postarał się Ś.P. Ks. Proboszcz Antoni Poręba. Kalendarz na rok 2000 oprócz oczywistego kalendarium zawierał zdjęcia kościoła i elementów jego wyposażenia (ołtarze, organy, figury, obrazy, witraże itd). Kalendarz na rok 2002 zawierał natomiast zdjęcia znajdujących się na terenie Parafii kapliczek i krzyży przydrożnych oraz dwóch świątyń: w Rozdzielu i Żegocinie. Kalendarze te były rozdawane przez księży podczas odwiedzin kolędowych w domach parafian.
   . Historycy podają, że zanim wynaleziono kalendarz, ludzie żyli zgodnie z rytmem przyrody. Wstawali ze słońcem, pracowali do zmierzchu, a nocą odpoczywali. Wspominając jakieś ważne wydarzenie, mówili: To było wtedy, gdy wylała rzeka albo w czasie, kiedy trwała susza. Nasi przodkowie w różnych zakątkach Ziemi z uwagą przyglądali się Słońcu, Księżycowi i gwiazdom. Z tych obserwacji narodziły się pierwsze kalendarze. Było to tak dawno - 5 tysięcy lat temu. 
    Dziś nie możemy sobie wyobrazić życia bez kalendarz. Znajomość dni, tygodni, miesięcy i lat pozwala nam na lepsza organizację życia i pracy. Pierwszymi kalendarzami ,,na piśmie" były tzw. fasti - wykazy najwyższych urzędników, uzupełnione spisem dni świątecznych w starożytnym Rzymie. W Polsce pierwszy, drukowany po łacinie kalendarz, ukazał się w 1474 roku, a po polsku  prawdopodobnie w 1516 roku. W 1737 roku ukazał się kalendarz informujący o najważniejszych polskich wydarzeniach politycznych. W dzisiejszych czasach rozwoju techniki drukowania wybór kalendarzy jest olbrzymi. Kalendarz, oprócz funkcji użytkowej, stał się także formą reklamy. Wydawany jest w milionowych nakładach, w bardzo różnych formach graficznych i formatach.
    Zbieraniem dawnych i współczesnych kalendarzy zajmują się dziś muzea, m. in. Muzeum Narodowe w Warszawie. Może i warto, aby zebraniem tych wydawnictw zajęło się także Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej. Można je przecież zgromadzić w prowadzonej prze tę organizację Izbie Regionalnej.
    Nie mamy obecnie informacji o ewentualnych innych kalendarzach związanych z Żegociną. Być może takie kalendarze powstały. Jeśli tak prosimy o informacje w tej sprawie.
    Teraz pora na zerwanie ostatniej kartki w Kalendarzu 2010 roku i powieszenie na ścianie lub postawienie na biurku, ewentualnie włożeniu do kieszeni czy dokumentów kolejnego kalendarza - tym razem na 2011 rok.

Kalendarz Strażacki na 2011 r. Kalendarz KS "Beskid" na 2011 r.

[wstecz]