Jerzy Błoniarz odbiera list gratulacyjny.

Debata nad klasa SG w Żegocinie.

DEBATA NAD KLASĄ STRAŻY GRANICZNEJ - 7.12.2010

     Od czterech miesięcy funkcjonuje z żegocińskim liceum ogólnokształcącym klasa o profilu Straży Granicznej. Rodziła się w bólach i z wielkimi obawami. Teraz śmiało można powiedzieć, że był to udany eksperyment pedagogiczny, z którego zadowoleni są wszyscy: uczniowie, ich rodzice, dyrekcja i rada pedagogiczna szkoły, samorząd Gminy Żegocina, a także kierownictwo Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu.
      7 grudnia 2010 roku odbyła się w Żegocinie swoista debata w tej sprawie, na którą zaproszono płk. Józefa Ostapkowicza - dowódcę KOSG w Nowym Sączu, wykładowcę zajęć dodatkowych z tej klasie płk Andrzeja Ziobrowskiego, wychowawcę klasy Bogdana Bielaka, część nauczycieli uczących w tej klasie, przedstawicieli samorządu: Wójta Gminy Jerzego Błoniarza, Przewodniczącego rady Jana Marcinka i Wiceprzewodniczącego Tadeusza Olszewskiego. Gospodarzem spotkania była dyrektorka Zespołu Szkół w Żegocinie - Pani Danuta Pączek.
     Przed rozpoczęciem tej debaty płk Józef Ostapkowicz przekazał Wójtowi Gminy Jerzemu Błoniarzowi list gratulacyjny z okazji wyboru na funkcję Wójta, w którym napisał m. in. następujące słowa: "Mam nadzieję, że dobra współpraca pomiędzy Karpackim Oddziałem Straży Granicznej a kierowanym przez Pana Urzędem będzie nadal układał się pomyślnie, a wzajemny kontakt sprzyjał wymianie doświadczeń".
      Przypomnijmy, że 23 czerwca 2010 r. w Izbie Tradycji Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu zostało podpisane porozumienie w sprawie utworzenia Klasy Straży Granicznej w LO w Żegocinie. Dokument podpisali: Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej płk Józef Ostapkowicz, Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz i Dyrektor Zespołu Szkół w Żegocinie Danuta Pączek. Określa on zobowiązania każdej ze stron w procesie tworzenia i funkcjonowania tej jedynej w Małopolsce Klasy Straży Granicznej. Pomimo problemów z utrzymaniem funkcjonowania KOSG w Nowym Sączu, rozpoczął się nabór uczniów do klasy SG. Nadzór oświatowy zaakceptował innowację opracowaną programowo przez płk Andrzeja Ziobrowskiego i z dniem 1 września 2010 roku funkcjonowanie Klasy Straży Granicznej, jedynej w Małopolsce, stało się faktem.
    - W ciągu tych czterech miesięcy istnienia klasy Straży Granicznej wydarzyło się wiele. Chciałabym, żebyśmy  sobie dziś powiedzieli, jak współpraca się układa - powiedziała na wstępie Pani Dyrektor Danuta Pączek, po czym oddała głos wychowawcy klasy.
     Mgr Bogdan Bielak poinformował zebranych o wydarzeniach i refleksjach związanych z pełnieniem tej funkcji: - Klasa liczy 20 osób, w tym 5 dziewcząt. Wszyscy zostali umundurowani i każda środa jest w tej klasie dniem mundurowym, tzn. uczniowie odbywają zajęcia w mundurach. Powiem szczerze, że na początku obawiałem się tej nowości, ale teraz mogę powiedzieć, że jestem zadowolony. Zajęcia prowadzone przez Pana płk Andrzeja Ziobrowskiego w każdą środę są bardzo atrakcyjne. To jedna godzina zajęć teoretycznych i dwie praktycznych. Mieliśmy okazję obserwować pracę Straży Granicznej na przejściu granicznym w Barwinku. Zobaczyliśmy nowoczesny sprzęt, który zafascynował młodzież. Ostatnio byliśmy w Nowym Sączu, gdzie młodzież ćwiczyła praktycznie pod okiem ratowników z Pogotowia Ratunkowego udzielanie pierwszej pomocy. Uczniowie wykazują duże zaangażowanie i zainteresowanie. Chyba zrozumieli, że ta ciężka praca pozwoli im coś dobrego w życiu osiągnąć. Podczas spotkań z rodzicami dowiedziałem się, że są dumni ze swoich dzieci i cieszą się z tego, że zdecydowali się posłać dzieci właśnie do tej klasy - powiedział wychowawca, dziękując zwłaszcza płk Andrzejowi Ziobrowskiemu za bardzo umiejętne pedagogiczne podejście do uczniów. W imieniu uczniów poprosił władze gminy o zakupienie na potrzeby tej klasy niektórych urządzeń potrzebnych do zajęć.
    - Zastałem w Żegocinie młodzież sympatyczną, otwartą, zaangażowaną, chętną na współpracę, nieskażoną -  oceniał płk Andrzej Ziobrowski, który w swojej pracy pedagogicznej stara się wykorzystywać zasadę oświeceniową "uczyć - bawić - wychowywać". Mam duży komfort pracy - mówił dalej, stwierdzając, że nie ma problemów z transportem, współpracą z rodzicami, nauczycielami, dyrekcją szkoły, Wójtem Gminy. Pozytywnie ocenił postawę młodzieży, która stara sie solidnie ćwiczyć, pracować nad sobą, a także lubi swoich nauczycieli, co pozytywnie rokuje na przyszłość.
    Pozytywnie o współpracy z Karpackim Oddziałem Straży Granicznej w zakresie klasy Straży Granicznej wypowiedziała się także Pani Dyrektor Danuta Pączek. - Do naszej biblioteki trafiły książki podarowane przez KOSG w Nowym Sączu i potrzebne uczniom Klasy Straży Granicznej. Wiele dobrego dała akcja profilaktyczna "Razem bezpieczniej" zorganizowana przez Straż Graniczną w naszej szkole. Pani Danuta Pączek przypomniała także okoliczności, w jakich powstawała ta klasa.
    Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz stwierdził, że ani na moment nie wątpił w to, że uda się projekt zrealizować, bo kilka projektów udało się już zrealizować wcześniej. - Cieszę się, że trafiliśmy na mądrych oficerów ze Straży Granicznej. Serdecznie Wam dziękują za wszystko, co zrobiliście na dla naszej szkoły. Myślę, że ta klasa nie tylko promuje, ale także nobilituje nasze niewielkie środowisko. Za to wszystko, co dla nas zrobiliście serdecznie Wam dziękujemy - powiedział Jerzy Błoniarz.
    Dziękował także płk Józef Ostapkowicz - dowódca Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu. Najpierw podziękował za zaproszenie na spotkanie. Powiedział, że także on na początku miał obawy, co do tej klasy. Ale potem okazało się, że pomysł był dobry. Nasze wspólne przedsięwzięcie okazało się trafione. Dzięki płk Ziobrowskiemu udaje się dobrze wszystko realizować. Mam nadzieję, że wszystko nadal będzie dobrze się układać, ale wiem, że wiele osób obserwuje, jak nam się udaje ten projekt realizować. - 27 maja 2011 roku planujemy w Nowym Sączu planują uroczyste obchody 20 - lecie Straży Granicznej. Mamy nadzieję, że klasę Straży Klasy Granicznej zobaczymy wtedy w szyku. Aby dobrze wszystko funkcjonowało, obie strony muszą tego chcieć i się w miarę swoich możliwości angażować - powiedział dowódca Karpackiego Oddziału, który podziękował także Wójtowi Błoniarzowi za osobiste zaangażowanie w obronę jednostki z Nowego Sącza przed niekorzystną reorganizacją.
    Spotkanie przeprowadzone w bardzo szczerej, serdecznej atmosferze, zakończyło się złożeniem życzeń bożonarodzeniowych i noworocznych.

WYchowawcza Klasy SG LO w Zegocinie - Bogdan Bielak. Płk Andrzej Ziobrowski
Przemawia dyrektorka ZS w Żegocinie Danuta Pączek. Wójt Jerzy Błoniarz.
Dowódca KOSG w Nowym Sączu płk. SG Józef Ostapkowicz. Spotkanie w sprawie klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie.
Spotkanie w sprawie klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie.

[wstecz]