Konkurs plastyczny "Naśladuję Św.Mikołaja" 2010.

Konkurs plastyczny "Naśladuję Św.Mikołaja" 2010.

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY "NAŚLADUJĘ ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA"   - 06.12.2010

    Tradycyjnie już Świętu Patrona Szkoły w Bytomsku towarzyszy konkurs plastyczny. W tym roku nadano mu tytuł "Naśladuję Świętego Mikołaja". Motto konkursu brzmiało: "Darowuje się nie tylko i wyłącznie rzeczy: można podarować życie, radość, uśmiech, słowo".
    Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Mikołaja w Bytomsku zaprosiła do udziału w konkursie wszystkie dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu gminy Żegocina. Podstawowe cele tego konkursu to: przybliżenie życiorysu św. Mikołaja, jego dobrych uczynków; kształtowanie pozytywnych wzorców; kształtowanie potrzeby pomocy innym; umiejętność dzielenia się z innymi tym co niematerialne, np., swoim czasem, dobrym słowem, uśmiechem, życzliwością; promowanie wyższych wartości w swoim życiu; rozwijanie wyobraźni i postawy twórczej.
   Prace wykonane techniką kolażu miały obrazować to, w jaki sposób można naśladować Św. Mikołaja. Każda placówka oświatowa mogła przedstawić do oceny po trzy najlepsze prace z każdej kategorii wiekowej, w terminie do 1 grudnia 2010 roku.  
   W określonym terminie wpłynęło 107 prac konkursowych z wszystkich przedszkoli i szkół z terenu Gminy. Komisja konkursowa w składzie:
Przewodnicząca - Mariola Palej, członkowie: Barbara Janicka - Mikus - dyrektor szkoły. Teresa Mleczko, Beata Zapart, przy ocenie prac brała pod uwagę następujące kryteria: samodzielność wykonania pracy, zgodność z tematem, walory artystyczne, kompozycja i estetyka. Wybór był trudny, ale Komisja go dokonała w dniu 3 grudnia 2010 roku (protokół poniżej).
   Trzy dni później, podczas Święta Patrona Szkoły Przewodnicząca Komisji Konkursowej Pani Mariola Palej przedstawiła wyniki konkursu, a obecny na sali Święty Mikołaj wręczył nagrody, zakupione dzięki wsparciu ze strony następujących sponsorów: Firma "Hydrosprzęt"  - Łąkta Dolna (Elżbieta i Wiesław Kukla), Stowarzyszenie Rozwoju i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie (Jan Marcinek), Halina i Jan Krawczyk - Bytomsko, GS - Żegocina, Rada Rodziców - PSP w Bytomsku.
   Prace konkursowe można podziwiać w dwóch miejscach: w galerii szkolnej PSP w Bytomsku oraz w kościele parafialnym w Żegocinie.

Konkurs plastyczny "Naśladuję Św.Mikołaja" 2010. Konkurs plastyczny "Naśladuję Św.Mikołaja" 2010.
Konkurs plastyczny "Naśladuję Św.Mikołaja" 2010. Konkurs plastyczny "Naśladuję Św.Mikołaja" 2010.

    Protokół z pracy komisji konkursowej gminnego konkursu plastycznego "Naśladuję Świętego Mikołaja" spisany w dniu 3.12.2010 r.

     W konkursie uczestniczyło 107 uczniów ze szkół podstawowych i przedszkoli Gminy Żegocina. Komisja konkursowa postanowiła przyznać:
W kategorii dzieci przedszkolne:
I miejsce - Natalia Adamczyk - Rozdziele, II miejsce - Jakub Stawarz - Łąkta Górna, III miejsce - Magdalena Rychlak - Bytomsko. Wyróżnienia: Aleksandra Wolak - Rozdziele, Magdalena Kaszuba - Żegocina, Wiktor Jędrzejek - Bytomsko, Paweł Adamczyk - Bytomsko/
W kategorii II ( klasy I - III ):
I miejsce - Katarzyna Janczewska - Żegocina, Justyna Adamczyk - Bytomsko, II miejsce - Radosław Daniel - Bytomsko, Justyna Grabiasz - Żegocina, III miejsce - Dawid Orzeł - Żegocina, Jolanta Jędrzejek - Bytomsko. Wyróżnienia: Szymon Dudek - Łąkta Górna, Zapiór Michał - Bytomsko, Dawid Fasuga - Bytomsko, Natalia Kukla - Bytomsko, Angelika Dziedzic - Bytomsko, Aleksandra Kaczmarczyk - Bytomsko.
W III kategorii ( klasy I V- VI ):
I miejsce - Agnieszka Krawczyk - Łąkta Górna i Dominika Trojan - Bytomsko, II miejsce - Wiktoria Kamionka - Łąkta Górna i Patrycja Kaczmarczyk - Bytomsko, III miejsce - Natalia Pytel - Rozdziele, Waldemar Kmiecik - Żegocina. Wyróżnienia: Izabela Dudek - Łąkta Górna, Marzena Konopka - Rozdziele, Michał Dziedzic - Bytomsko, Wiktoria Fasuga - Bytomsko, Gabriele Radzięta - Bytomsko, Klaudia Świder - Bytomsko, Tomasz Krawczyk - Bytomsko, Jarosław Tyndel - Bytomsko, Sabina Pietrzyk - Bytomsko, Patrycja Paruch - Bytomsko, Andrzej Dziedzic - Bytomsko.

    Komisja niestety nie uwzględniła w ocenie 13 prac, które nie spełniały wymogów zawartych w regulaminie t.j. niezgodności z podanym tematem oraz niewłaściwą techniką.
    Wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom składamy serdeczne podziękowania za udział w naszym konkursie. Życzymy dalszych sukcesów. Komisja.

[wstecz]