Izabela Koniuszy w Gromniku.

 Laureatki na estradzie w Gromniku.

SUKCES W KOLĘDOWANIU PO NIEMIECKU - 17.12.2010

    Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie, Zespół Szkół w Gromniku i Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego - Oddział Kraków/ - Koło Tarnów już po raz ósmy zorganizowały dla uczniów szkół podstawowych Miedzypowiatowy Konkursie Kolęd i Pastorałek Niemieckojęzycznych, który odbył się 17 grudnia 2010 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Gromniku. Wziełi w nim udział reprezentanci powiatów:  tarnowskiego, brzeskiego i dąbrowskiego zrzeszonych przy Samorządowym Centrum Edukacji. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest motywowanie uczniów szkół podstawowych do uczenia się języka niemieckiego oraz mobilizowanie ich do samodzielnej pracy. Z ramienia SCE przedsięwzięcie koordynowała Pani Joanna Kozioł - doradca metodyczny ds. języka niemieckiego.
     Wśród uczestników konkursu znalazła się także reprezentacja uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Mikołaja w Bytomsku. Dzieci, od kilku tygodni były przygotowywane przez ich nauczycielkę języka niemieckiego - Panią Justynę Bodek. Trud nauczycielki oraz jednej z uczennic- Izabeli Koniuszy - nie poszedł na marne. Izabela została jedną z dwóch laureatek tegorocznego konkursu. Serdecznie gratulujemy jej zajęcia pierwszego miejsca,  a pani Bodek sukcesu w pracy dydaktycznej.

Izabela Koniuszy z dyplomem. Dyplom dla Izy.

[wstecz]