Odznaka "Przyjaciel Dziecka" dla P. T. Białki. Bombki choinkowe w prezencie.

ODZNAKA "PRZYJACIEL DZIECKA" DLA PANI TERESY BIAŁKI - 17.12.2010

    Pani Teresa Białka - nauczycielka Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej została w dniu 17 grudnia 2010 roku wyróżniona odznaką "Przyjaciel Dziecka", przyznaną przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Krakowski. Uroczystość nadania odznaki odbyła się w Domu Pomocy Społecznej Dzieci Głęboko Upośledzonych w Krakowie podczas Uroczystej Wigilii Dzieci Specjalnej Troski. W pięknej i świątecznie przystrojonej auli zebrali się zaproszeni goście. Większość stanowili rodzice ze swoimi dziećmi - podopiecznymi tego Ośrodka. Nie brakło osób mocno zaangażowanych w działalność tego Domu - szczególnie Pani Stanisławy Centkowskiej - Prezesa Zarządu Fundacji dla Domu Pomocy Społecznej Dzieci Głęboko Upośledzonych, jak też wielu innych członków zarządu, dyrekcji i sponsorów.
    Uroczystość wigilijna zgromadziła również osoby, które zostały w tym dniu szczególnie uhonorowane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. W przypadającym 100 - leciu powstania TPD w Krakowie, Prezes Oddziału Krakowskiego, poeta, a zarazem Dyrektor Społecznej Szkoły dla Dzieci Głęboko Upośledzonych w Krakowie - Pan Roman Ficek wręczył Medal im. dr Henryka Jordana Pani Wandzie Silezin - wspaniałemu pedagogowi, animatorce Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki C. Freineta w Krakowie, organizatorce Ogólnopolskich Konkursów Integracyjnych oraz wolontariuszowi Fundacji na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową "Wyspy Szczęśliwe".
    Za pracę społeczną dla dobra dziecka cztery osoby zostały nagrodzone odznaką "Przyjaciel Dziecka". Są to: dr hab. med. Maciej Kowalczyk - Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie - Prokocimiu; Brian Scott - polski dziennikarz radiowy i telewizyjny, osoba zaangażowana w działalność charytatywną na rzecz dzieci; mgr Teresa Białka - nauczyciel Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej, współpracująca m.in. z Fundacją na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową "Wyspy Szczęśliwe" i Jacek Płanica - rodzic jednego z podopiecznych Domu Pomocy Społecznej Dzieci Głęboko Upośledzonych w Krakowie.
     Po przypięciu odznak wszystkim uhonorowanym wręczono legitymację Towarzystwa Przyjaciół Dziecka potwierdzającą nadanie tej odznaki, zaś w imieniu organizatorów uroczystości Pani Prezes Fundacji Stanisława Centkowska wręczyła piękne ręcznie wykonane bombki.
    Uzasadnieniem przyznania odznaki "Przyjaciel Dziecka" dla mgr Teresy Białki było, jak odczytano m.in. zaangażowanie w działalność społeczną i charytatywną na rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową, inicjatywę w swoim otoczeniu, pozyskanie funduszy z aukcji prac plastycznych nagrodzonych w Międzygminnym Konkursie Plastycznym "Jan Paweł II - Odwaga Świętości w oczach młodego pokolenia" i przekazanie ich dla dzieci z przedszkola działającego przy Oddziale Chorób Nowotworowych w Krakowie - Prokocimiu oraz zakup paczek świątecznych (zabawek, pomocy dydaktycznych, książek) dla chorych dzieci.
    Po przemówieniach i podziękowaniach uhonorowanych nastąpiła druga również podniosła część uroczystości - wspólna wigilia. Nie brakło wspólnego kolędowania, łamania się opłatkiem - szczególnie wzruszającego z chorymi dziećmi oraz pysznego wigilijnego poczęstunku. W tej części było momenty ciepłych rozmów, wzajemnego poznawania się. Uroczystość była wspaniale przygotowana, organizatorzy okazywali wszystkim ogromną serdeczność, którą również zauważa się we wzajemnych relacjach między zarządem, pracownikami, rodzicami i dziećmi z tego Ośrodka. To były wzruszające chwile. Zaś uhonorowane osoby na pewno wyniosły z tej uroczystości dodatkową refleksję, że ta odznaka jest wyróżnieniem, ale jednocześnie zobowiązaniem do dalszej, nieustającej pracy dla dobra dzieci.

Wyróżnieni. Teresa Białka.
Piątka wyróżnionych odznaką "Przyjaciek Dziecka". Spotkanie przedwigilijne.

[wstecz]