IX. Gminny Przegląd Grup Kolędniczych - Żegocina 26.01.2012.

IX. GMINNY PRZEGLĄD GRUP KOLĘDNICZYCH - 26.01.2012

    Kultywowanie i propagowanie tradycyjnej kolędy jest jednym z celów organizowanego od 2004 roku przez Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie Gminnego Przeglądu Grup Kolędniczych. W tym roku Przegląd ten odbył się w sali widowiskowej CKSiT w Żegocinie. 26 stycznia 2012 roku wystąpiło tu 5 grup (w tym jedna przedszkolna - z PP w Żegocinie, pozostałe ze szkół podstawowych), które oceniała komisja pod przewodnictwem Pani Alicji Janiczek. Oprócz niej w komisji pracowali: Stanisława Gąsiorek oraz Czesław Pączek.
    Przybyłe grupy oraz publiczność powitał Dyrektor CKSIT w Żegocinie Mieczysław Kędra. Dalszą część widowiska poprowadzili uczniowie z Rozdziela: Agnieszka Kępa i Tomasz Faron. Jako pierwsza zaprezentowała się publiczności i komisji Grupa Kolędnicza "Herody" z Bytomska, składająca się z uczniów tamtejszej szkoły. Opiekunką zespołu jest pani Beata Zapart.
    Po nich na estradzie pojawili się najmłodsi kolędnicy. Grupa Kolędnicza "Z Gwiazdą" składa się bowiem z dzieci z Publicznego Przedszkola w Żegocinie, których do występu przygotowała pani Joanna Sroka.
    Trzecią grupą, która wystąpiła w tegorocznym Przeglądzie była Grupa Kolędnicza "Herody" z Łąkty Górnej. Do występu przygotowała ją pani Anna Kępa. Należy dodać, że w składzie tej grupy były nie tylko takie postacie jak Herod, Żyd, śmierć, diabeł, marszałek, ale także pastuszkowa kapela.
   Jako czwarta na estradzie pojawiła się Grupa Kolędnicza "Pastuszki", prowadzona w Rozdzielu przez panią Annę Zelek, a jako ostatnia Grupa Kolędnicza "Żegockie Herody", którą opiekowała się pani Marlena Surma-Bursztyn.
   Podczas przerwy, potrzebnej komisji na wypisanie dyplomów i podjęcie werdyktu, zebrana w sali publiczność śpiewała kolędy.
   Po kilkunastu minutach przerwy Przewodnicząca Komisji - pani Alicja Janiczek - ogłosiła werdykt. Do występów podczas tegorocznych "Ostatków Kolędowych" w Żegocinie (2 lutego 2012 r.) postanowiono zakwalifikować grupy kolędnicze z PP w Żegocinie i PSP w Bytomsku. Komisja uznała także, że na wyróżnienie zasługują: posługująca się gwarą grupa "Pastuszkowie" z Rozdziela oraz oprawa muzyczna widowiska zaprezentowanego przez kolędników z Łąkty Górnej.
    Ponieważ impreza ma charakter przeglądu, Komisja nie klasyfikowała grup. Dyplomy i nagrody wręczone zostały przez dyrektora Mieczysława Kędrę oraz Wójta Gminy Żegocina Jerzego Błoniarza przedstawicielom wszystkich grup kolędniczych. Podziękowania otrzymali także opiekunowie grup.

M. Kędra otwiera IX. Przegląd. W oczekiwaniu na występ.
Komisja Przeglądu. A. Kępa i T. Faron w roli konferansjerów.
Kolędowanie rozpoczęła grupa z Bytomska. Publiczność.
Grupa "Herody" z Bytomska. Grupa "Herody" z Bytomska.
Grupa "Z Gwiazdą" z PP w Żegocinie. Grupa "Z Gwiazdą" z PP w Żegocinie.
Grupa Kolędnicza z ZS w Łąkcie Górnej. Grupa Kolędnicza z ZS w Łąkcie Górnej.
"Pastuszki" z Rozdziela. "Pastuszki" z Rozdziela.
Żegockie Herody. Żegockie Herody.
M. Kędra, A. Janiczek - ogoszenie werdyktu. Alicja Janiczek podczas ogłaszania werdyktu.
Nagrody dla kolędników z Przedszkola w Żegocinie. Nagroda dla kolędników z Bytomska.
Podziękowania dla Joanny Sroka. Podziękowania Wójta Jerzego Błoniarza.

IX. Gminny Przegląd Grup Kolędniczych - Żegocina - 26.01.2012.

DOTYCHCZASOWE PRZEGLĄDY - LINKI

2008 2009 2010 2011
2004 2005 2006 2007

[wstecz]

[przeglady]