Przekazanie daru KRUS dla OSP w Żegocinie.

PREZENT KRUS DLA ŻEGOCIŃSKICH STRAŻAKÓW - 10.01.2012

     Piękny prezent na nowy rok otrzymali strażacy z Żegociny. 10 stycznia 2012 r. przedstawiciele Placówki Terenowej Kasy Ubezpieczenia Rolniczego w Tarnowie i Bochni podarowali druhom z OSP Żegocina zestaw ratowniczy PSP R-1.  
     Uroczyste przekazanie sprzętu połączone było z prelekcją na temat wypadków w rolnictwie i zakładach pracy oraz pokazem ratownictwa przedmedycznego w wykonaniu ratowników z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Bochni.
     Przybyłych gości i uczestników spotkania powitał i przedstawił Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz. Potem głos zabrał  główny specjalista ds. bhp i prewencji KRUS z Placówki Terenowej KRUS w Tarnowie - Pan Robert Rybak, pracujacy jako główny specjalista ds. bhp i prewencji w . W swojej prelekcji mówił o wypadkach w rolnictwie. W 2010 roku na terenie kraju zarejestrowano aż 26305 wypadki zgłoszone przez rolników do KRUS. 23138 zdarzenia uznano za wypadek przy pracy. Zginęło w nich 89 osób. W roku 2011 do Placówki Terenowej KRUS w Bochni zgłoszono 88 zdarzeń wypadkowych, na szczęście nie było wypadków śmiertelnych. Ponad 75% wypadków przy pracy w rolnictwie powoduje nieznajomość zasad bezpiecznej pracy, lekceważenie zagrożeń, zły stan techniczny maszyn, urządzeń i narzędzi, pośpiech, praca po spożyciu alkoholu. Prelegent mówił o podstawowych zagrożeniach wypadkami, instruował, jak postępować, aby uniknąć takich wypadków oraz co i kiedy robić, jeśli taki wypadek już się zdarzy.
    Kolejny prelegent - Pan Stanisław Małek - starszy inspektor pracy w Państwowej Inspekcji Pracy - Oddział Tarnów - referował tematy związane z bezpieczeństwem pracy. Koncentrował się głównie na obowiązkach pracodawców wobec pracowników wynikających z Kodeksu Pracy. Podał kilka przykładów zdarzeń wypadkowych, z którymi spotkał się osobiście. Radził jak postępować z nieuczciwymi pracodawcami. Z przykrością stwierdził, że znajomość praw pracowniczych i sposobów ich egzekwowania jest bardzo słaba.
   Kolejną częścią spotkania było przekazanie ufundowanego przez KRUS Zestawu Ratownictwa Przedmedycznego, zwanego w strażach pożarnych torbą PSP r-1. Z rąk panów Roberta Rybaka i Jerzego Topolskiego - kierownika Placówki Terenowej KRUS w Bochni - dar odebrał Naczelnik OSP w Żegocinie Jan Mróz. Towarzyszył mu Komendant Gminny ZOSP RP w Żegocinie Janusz Stańdo. W imieniu strażaków podziękował Janusz Stańdo. Wyrażając radość z otrzymanego prezentu Naczelnik Jan Mróz przekazał także gościom Kalendarz Strażacki Gminy Żegocina na 2012 rok.
   Potem przyszła pora na prezentację zawartości przekazanego bezpłatnie zestawu oraz praktyczny pokaz udzielania pierwszej pomocy. Uczynili to strażacy - ratownicy przedmedyczni z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Bochni: asp. Tomasz Górka, sekcyjny Wojciech Gorczyca oraz strażak Krzysztof Satoła. Rolę poszkodowanego odegrał jeden z członków MDP OSP w Żegocinie.
   Ostatnim elementem tego pożytecznego, zwłaszcza dla młodych uczestników spotkania, było wystąpienie Pana Bogdana Bielaka - nauczyciela, wychowawcy, który poinformował zebranych o wysokim poziomie szkoleń w udzielaniu pierwszej pomocy prowadzonych dla klas Straży Granicznej  LO w Żegocinie, a prowadzonych przez specjalistów z Nowego Sącza. Z kolei Tadeusz Olszewski - instruktor MDP, mówił o tym jak ważne jest wpisanie w telefonie komórkowym numeru ICE (In Case Of Emergency, czyli w razie wypadku). Taki skrót z numerem do bliskiej osoby powinien się znaleźć w każdej komórce. Dzięki niemu ratownicy lub lekarze będą mogli szybko zawiadomić rodzinę o wypadku oraz dowiedzieć się więcej o swoim pacjencie (więcej >>>)
   Dzięki Panu Jerzemu Topolskiemu będziemy mogli wkrótce zaprezentować w naszym serwisie informator o wypadkach w rolnictwie z praktycznymi poradami jak ich uniknąć i jak ewentualnie zgłaszać. Już teraz zapraszamy do lektury (link na dole strony).

Przekazanie daru KRUS dla OSP w Żegocinie. Przekazanie daru KRUS dla OSP w Żegocinie.
Przekazanie daru KRUS dla OSP w Żegocinie. Przekazanie daru KRUS dla OSP w Żegocinie.
Przekazanie daru KRUS dla OSP w Żegocinie. Przekazanie daru KRUS dla OSP w Żegocinie.
Przekazanie daru KRUS dla OSP w Żegocinie. Przekazanie daru KRUS dla OSP w Żegocinie.
Przekazanie daru KRUS dla OSP w Żegocinie. Przekazanie daru KRUS dla OSP w Żegocinie.
Przekazanie daru KRUS dla OSP w Żegocinie. Przekazanie daru KRUS dla OSP w Żegocinie.
Przekazanie daru KRUS dla OSP w Żegocinie. Przekazanie daru KRUS dla OSP w Żegocinie.
Przekazanie daru KRUS dla OSP w Żegocinie. Przekazanie daru KRUS dla OSP w Żegocinie.

WYPADKI PRZY PRACY W ROLNICTWIE - INFORMATOR >>>

[wstecz]