ks00.jpg (25025 bytes)

ZEBRANIE ŻEGOCIŃSKIEGO KLUBU SENIORÓW - 26.01.2012

     W drugiej połowie 2011 roku działalność Żegocińskiego Klubu Seniora, działającego przy Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie, w związku z rodzinną tragedią założycielki i szefowej Klubu, ustała. Z inicjatywy Wójta Gminy Jerzego Błoniarza, który wysoko ocenia aktywność i działalność żegocińskich seniorów, zostało zwołane zebranie, które odbyło się 26 stycznia 2012 roku w Kubie "Relaks". Jego podstawowym celem była reaktywacja działalności Klubu, założonego w maju 2007 roku.
     Duża frekwencja członków Klubu dowodzi, że stęsknili się już trochę za wspólnymi spotkaniami i wyjazdami. Gospodarz spotkania - Wójt Jerzy Błoniarz - wyraził nadzieję, że Klub powróci do aktywnej działalności oraz zobowiązał Dyrektora CKSiT w Żegocinie do wszechstronnej pomocy żegocińskim seniorom.
    Podczas tego spotkania dokonano wyboru nowej szefowej Klubu, którą została Pani Anna Cudejko. Jej zastępczynią została Pani Stanisława Gąsiorek, która będzie się także zajmować bezpośrednio kierowaniem zespołem śpiewaczym "Melodia", w którym śpiewają członkowie Klubu. Dyrektor Mieczysław Kędra przedstawił nowego akompaniatora tego zespołu, którym został Pan Grzegorz Kołodziej - organista kościelny z Łąkty Górnej. Utrzymano dotychczasowe terminy prób i spotkań klubowych w ostatni czwartek miesiąca.
   Jest więc nadzieja, że Żegociński Klub Seniora, wznowi działalność i będzie przynajmniej tak jak dotychczas prężnie działał i włączał się w promocję gminy, o co apelował Wójt Jerzy Błoniarz. Przypominamy, że Żegociński Klub Seniora jest otwarty dla wszystkich seniorów z terenu gminy. Warunek członkostwa jest tylko jeden - posiadanie statusu emeryta. Mile są widziani następni chętni do czynnego i aktywnego działania w tym Klubie. Informacji można zasięgać w CKSiT w Żegocinie oraz u wspomnianych już Pań, kierujących obecnie Klubem.

 Zebranie Żegocińskiego Klubu Seniora - 26.01.2012 r.

Zebranie Żegocińskiego Klubu Seniora - 26.01.2012 r.
Zebranie Żegocińskiego Klubu Seniora - 26.01.2012 r. Zebranie Żegocińskiego Klubu Seniora - 26.01.2012 r.

Zebranie Żegocińskiego Klubu Seniora - 26.01.2012 r.

PIERWSZA INFORMACJA O ŻEGOCIŃSKIM KLUBIE SENIORA

[wstecz]