Część prac nadesłanych na konkurs.

GMINNE ELIMINACJE KONKURSU PLASTYCZNEGO NA 20-LECIE KG PSP - 14.02.2012

    Uczniowie żegocińskich szkół plastycznych bardzo chętnie przystępują do różnych konkursów plastycznych i nie jeden już raz odnbosili w nich sukcesy. W minionym tygodniu (14 lutego 2012 r.) powołana przez Wójta Gminy Żegocina komisja oceniła prawie 150 prac plastycznych zgłoszonych do ogólnopolskiego konkursu zorganizowanego przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej z okazji 20-lecia istnienia tej zawodowej służby powołanej do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.
    Z okazji tej rocznicy zaproponowano temat konkursu plastycznego: "20 lat Państwowej Straży Pożarnej - jak nas widzą, tak nas malują". Konkurs organizowany jest, jak co roku, przez Komendę Główną PSP we współpracy z Wydziałami Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich, a koordynatorem jest Wydział Informacji i Promocji KG PSP. Skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 5 - 16 lat oraz do wychowanków świetlic terapeutycznych, ośrodków terapii zajęciowej, szkół specjalnych (bez ograniczeń wiekowych). Uczestnicy konkursu powinni pokazać w swoich pracach różnorodność i wszechstronność działań zawodu strażaka podczas pełnienia trudnej i niebezpiecznej służby. Istotne jest pokazanie znaczenia pracy strażaków dla zapewnienia bezpieczeństwa każdemu człowiekowi. Konkurs promuje i poszerza wiedzę na temat działalności straży pożarnej, która uczestniczy w akcjach gaszenia pożarów, usuwania skutków wypadków, katastrof chemicznych i ekologicznych, nieszczęśliwych i nietypowych zdarzeń oraz klęsk żywiołowych. Popularyzuje zasady bezpiecznego zachowania oraz właściwego postępowania w przypadku występowania różnego rodzaju zagrożeń.
    Konkurs przebiega w kilku etapach. Na każdym szczeblu eliminacji prace konkursowe wybiera specjalnie powołane Jury. Po eliminacjach wojewódzkich po pięć prac finałowych z każdej z czterech grup zostanie przesłanych do Komendy Głównej PSP. Posiedzenie Centralnej Komisji Konkursowej odbędzie się w połowie czerwca 2012 r.
    Organizacją konkursu na terenie Gminy Żegocina zajęła się Pani Barbara Łękawa. Na jej propozycję udziału w konkursie odpowiedziały cztery szkoły z terenu gminy. Uczniowie przedstawili pod ocenę jury 150 prac, ale jedna z nich nie spełniała wymogów regulaminowych, bo miała formę przestrzenną.
    Dnia 14. lutego 2012 Wójt Gminy Żegocina powołał Komitet Organizacyjny konkursu "20 lat Państwowej Straży Pożarnej - jak nas widzą, tak nas malują" na szczeblu gminnym w osobach: Zbigniew Nożkiewicz - przewodniczący; Barbara Łękawa, Małgorzata Bury, Tadeusz Olszewski, Stańdo Janusz. Komitet ten pełnił jednocześnie rolę Komisji Konkursowej, oceniającej nadesłane prace.
    Komisja w składzie powyższym w dniu 14.02.2012 dokonała przeglądu nadesłanych prac zgodnie z regulaminem i ustaliła co następuje:
     Prace plastyczne na konkurs zostały złożone z Zespołu Szkół im Jana Pawła II w Łąkcie Górnej, Publicznej Szkoły Podstawowej w Bytomsku, Publicznej Szkoły Podstawowej w Żegocinie oraz Zespołu Szkół w Żegocinie.
-    I grupa - grupa młodsza 6 - 8 lat - szkoła podstawowa - 52 prace;
-   II grupa - grupa średnia 9 - 12 lat - szkoła podstawowa - 73 prace;
-   III grupa- grupa starsza 13 - 16 lat - gimnazjum - 24 prace.
    Po dokonaniu oglądu prac komisja zakwalifikowała do eliminacji powiatowych prace następujących uczniów:
a)    w grupie pierwszej (6 - 8 lat):
1.    Monika Tyndel (lat - 7 PSP Bytomsko - op. Jan Mikus)
2.    Patrycja Kępa ( lat 8 - PSP Żegocina - op. Anna Rogala)
3.    Sebastian Trojan ( lat 6 - PSP Bytomsko - op. - Katarzyna Widła)
4.    Emilia Durbas ( lat 7 - PSP Żegocina - op. Barbara Czech)
5.    Bartłomiej Juszczyk ( lat 7 - PSP Żegocina - op. Barbara Czech)
b) w grupie drugiej (9 - 12 lat):
1. Paulina Gromala (lat 11 - PSP Bytomsko - op. Katarzyna Kaszuba ),
2. Kinga Kępa (lat 11 - PSP Bytomsko - op.  - Katarzyna Kaszuba ),
3. Aleksandra Banaś (lat 10 - PSP Żegocina - op. - Anna Maurer)
4. Witoria Fasuga ( lat 11 - PSP Bytomsko - op. - Katarzyna Kaszuba ),
5. Kinga Zapiór (lat 11 PSP Bytomsko - op. - Katarzyna Kaszuba
c) w grupie trzeciej (13 - 16 lat):
1. Wiktor Zatorski (lat 13 - PSP Żegocina - op. - Anna Maurer,
2. Beata Kukla (lat 15 - ZS Łąkta Górna - op. - Teresa Białka),
3. Barbara Adamczyk (lat 16 - ZS Żegocina - op. - Katarzyna Kogutowicz),
4. Izabela Krawczyk (lat 16 - ZS Żegocina - op. - Katarzyna Kogutowicz),
5. Mateusz Stary (lat 13 - ZS Łąkta Górna - op. - Teresa Białka).

    Prace laureatów zostaną teraz wysłane do Bochni i tam będą podlegać kolejnej ocenie i jeśli znajdą uznanie w oczach bocheńskiej komisji, wezmą udział w eliminacji wojewódzkiej. Trzymamy kciuki za to, aby przynajmniej jedna z nich dotarła do eliminacji krajowej.
   Laureaci żegocińskich eliminacji otrzymają dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Wójta Gminy w Żegocinie.    

Komisja Konkursowa podczas pracy w dniu 14 lutego 2012 r.

Komisja Konkursowa podczas pracy w dniu 14 lutego 2012 r.

Komisja Konkursowa podczas pracy w dniu 14 lutego 2012 r.

Komisja Konkursowa podczas pracy w dniu 14 lutego 2012 r.

Komisja Konkursowa podczas pracy w dniu 14 lutego 2012 r.

PRACE LAUREATÓW WYRÓŻNIONE W ELIMINACJI GMINNEJ KONKURSU

GRUPA I

1. miejsce - Monika Tyndel (lat - 7 PSP Bytomsko)
.

1. miejsce - Monika Tyndel (lat - 7 PSP Bytomsko)

2. miejsce - Patrycja Kępa ( lat 8 - PSP Żegocina) 3. miejsce - Sebastian Trojan (lat 6 - PSP Bytomsko).

2. miejsce - Patrycja Kępa ( lat 8 - PSP Żegocina)

3. miejsce - Sebastian Trojan (lat 6 - PSP Bytomsko).

4. miejsce - Emilia Durbas (lat 7 - PSP Żegocina). 5. miejsce - Bartłomiej Juszczyk (lat 7 - PSP Żegocina).

4. miejsce - Emilia Durbas (lat 7 - PSP Żegocina).

5. miejsce - Bartłomiej Juszczyk (lat 7 - PSP Żegocina).

GRUPA II

1. miejsce - Paulina Gromala (lat 11 - PSP Bytomsko).

1. miejsce - Paulina Gromala (lat 11 - PSP Bytomsko).

2. miejsce - Kinga Kępa (lat 11 - PSP Bytomsko). 3. miejsce - Aleksandra Banaś (lat 10 - PSP Żegocina).

2. miejsce - Kinga Kępa (lat 11 - PSP Bytomsko).

3. miejsce - Aleksandra Banaś (lat 10 - PSP Żegocina).

4. miejsce -  Witoria Fasuga (lat 11 - PSP Bytomsko). 5. miejsce - Kinga Zapiór (lat 11 - PSP Bytomsko).

4. miejsce -  Witoria Fasuga (lat 11 - PSP Bytomsko).

5. miejsce - Kinga Zapiór (lat 11 - PSP Bytomsko).

GRUPA III

I. miejsce - Wiktor Zatorski (lat 13 - PSP Żegocina).

I. miejsce - Wiktor Zatorski (lat 13 - PSP Żegocina).

II. miejsce - Beata Kukla (lat 15 - ZS Łąkta Górna). III. miejsce - Barbara Adamczyk (lat 16 - ZS Żegocina).

II. miejsce - Beata Kukla (lat 15 - ZS Łąkta Górna).

III. miejsce - Barbara Adamczyk (lat 16 - ZS Żegocina).

IV. miejsce - Izabela Krawczyk (lat 16 - ZS Żegocina) V. miejsce - Mateusz Stary (lat 13 - ZS Łąkta Górna).

IV. miejsce - Izabela Krawczyk (lat 16 - ZS Żegocina)

V. miejsce - Mateusz Stary (lat 13 - ZS Łąkta Górna).

   2 kwietnia 2012 roku jury szczebla powiatowego konkursu plastycznego "20 lat Państwowej Straży Pożarnej - jak nas widzą, tak nas "malują" dokonało oceny nadesłanych prac pod względem plastycznym oraz zgodności z tematyką konkursu. Łącznie nadesłano 106 prac, wykonanych przez uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu 7 gmin powiatu: miasta Bochni, gminy Bochnia, Łapanowa, Lipnicy Murowanej, Żegociny, Rzezawy i Drwini.
    Po dokonaniu przeglądu prac jury postanowiło przyznać po 5 nagród w każdej z grup wiekowych. Wśród wyróżnionych znalazło się dwoje uczniów z Gminy Żegocina. Oboje są reprezentantami w najmłodszej grupie wiekowej. Równorzędnie trzy drugie miejsca zajęli uczniowie: Emilia Durbas - PSP w Żegocinie, Bartłomiej Juszczyk - PSP w Żegocinie oraz Bartosz Sieczka - SP w Mikluszowicach. Gratulujemy !
    Wyróżnione prace zostały zakwalifikowane do eliminacji wojewódzkich konkursu, a ich autorom zostaną przyznane nagrody rzeczowe.

[wstecz]