XI Przegląd Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej - 19.03.2012 r.

XI. PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI POETÓW ZIEMI ŻEGOCIŃSKIEJ - 19.03.2012

    W XI. Przeglądzie Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej, zorganizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną i Publiczną Szkołę Podstawową w Żegocinie w dniu 19 marca 2012 roku w Klubie "Relaks" CKSiT w Żegocinie, wzięło udział 30 uczniów z klas 0, III i VI wszystkich placówek oświatowych z terenu gminy.
    Przegląd ten, mający na celu popularyzację wśród młodzieży twórczości lirycznej miejscowych poetów, został wymyślony przez Panią Annę Rogala i od samego początku realizowany jest przy współpracy PSP w Żegocinie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej. Tradycyjnie uczestniczą w nim uczniowie wyłącznie ze wspomnianych już klas.
    Zanim rozpoczęły się konkursowe przesłuchania Pani Anna Rogala powitała uczestników Przeglądu i przybyłych gości, a wśród nich poetki, których wiersze miały być recytowane - Panie Maria Juszczyk i Teresa Mrugacz. Przybyłych powitał także Wójt Gminy Żegocina - Jerzy Błoniarz, który poprosił, aby zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć zmarłej niedawno nestorki żegocińskich twórców kultury - Pani Anny Łękawy. Następnie trzy uczennice z zegocińskiej podstawówki wyrecytowały wiersz, napisany przez Panią Teresę Mrugacz na ostatnie pożegnanie Anny Łękawy i osobiście przez nią odczytany podczas uroczystości pogrzebowej.
   Potem już rozpoczęły się recytacje. Najpierw jury, gościom oraz starszym koleżankom i kolegom zaprezentowali się uczniowie z klas zerowych. Wszystkie występy zapowiadała uczennica Łucja Kosecka.
  Jury pracujące w składzie: Dorota Rzepka - dyrektorki Powiatowej i Miejskiej Biblioteki w Bochni, Anna Maurer - bibliotekarka szkolna z PSP w Żegocinie, Anna Cudejko - szefowa Żegocińskiego Klubu Seniora, wysłuchało wierszy autorstwa: Rozalii Juszczyk, Teresy Mrugacz, Marii Juszczyk, Albiny Sroka, Agaty Pławeckiej oraz Józefa Wróbla i Anny Łękawy, mówionych przez siedmiu uczniów klas zerowych, 11 uczniów z klas trzecich oraz 12 uczniów klas szóstych szkół podstawowych i wybrało najlepszych recytatorów w każdej z tych grup wiekowych.
     W grupie najmłodszych recytatorów wyróżnienia przyznano wszystkim sześciolatkom, w grupie uczniów z klas trzecich wyróżnieni zostali: Julia Grabiasz (PSP Łąkta Górna - za recytację wiersza Anny Łękawy pt. "Polska wiosna"), która zajęła I miejsce oraz Barbarę Woźniak (PSP Rozdziele - za powiedzenie tego samego wiersza). W grupie szóstoklasistów I miejsce przyznano Aleksandrze Matras, która mówiła wiersz Józefa Wróbla pt. "Czar uśmiechu".
    Po kilkunastominutowej przerwie, podczas której obradowało jury, a uczestnicy częstowali się napojami i słodyczami, przystąpiono do ceremonii ogłaszania wyników i wręczania nagród. Przewodnicząca jury - Pani Dorota Rzepka - dokonała także krótkiego podsumowania konkursu, który uznała za stojący na wysokim poziomie. Zaprosiła także młodych recytatorów do brania udziału w konkursach recytatorskich o zasięgu większym niż gmina. Wszyscy uczestnicy Przeglądu otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, które wręczali: Dorota Rzepka oraz Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz. To właśnie on pogratulował organizatorom pięknej imprezy, podziękował za jej zorganizowanie, a nauczycielom szkół i przedszkoli za przygotowanie uczniów do recytacji.
     Po zakończeniu Przeglądu delegacja uczestników i organizatorów udała się na żegociński cmentarz, by złożyć na grobach żegocińskich twórców: Józefa Wróbla i Anny Łękawy wiązanki kwiatów i zapalić znicze.

 Anna Rogala podczas witania gości i uczestników Przeglądu. Uczestnicy XI. Przeglądu.
Anna Rogala podczas witania gości i uczestników Przeglądu. Uczestnicy XI. Przeglądu.
Goście XI. Przeglądu. Jury Przeglądu: D. Rzepka, A. Cudejko, A. Maurer.
Goście XI. Przeglądu. Jury Przeglądu: D. Rzepka, A. Cudejko, A. Maurer.
Uczennice reytują wiersz napisany na ostatnie pożegnanie A. Łękawy. Powitanie uczestników Przeglądu przez Wójta Jerzego Błoniarza.
Uczennice reytują wiersz napisany na ostatnie pożegnanie A. Łękawy. Powitanie uczestników Przeglądu przez Wójta Jerzego Błoniarza.
Jako pierwsza recytowała Julia Szmyd z PP w Łąkcie Górnej. 11konkurspoezji08.jpg (19176 bytes)
Jako pierwsza recytowała Julia Szmyd z PP w Łąkcie Górnej. Wszyscy z zainteresowaniem słuchali recytacji.
11konkurspoezji09.jpg (19100 bytes) 11konkurspoezji10.jpg (19031 bytes)
Kolejnu recytatorzy.
XI Przegląd Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej - 19.03.2012 r. XI Przegląd Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej - 19.03.2012 r.
Ostatnia uczestniczka Przeglądu - Patrycja Wolak z Rozdziela. W przerwie uczestników poczęstowano napojami.
Ostatnia uczestniczka Przeglądu - Patrycja Wolak z Rozdziela. W przerwie uczestników poczęstowano napojami.
Przewodnicząca jury D. rzepka dokonuje podsumowania Przeglądu. Wręczanie nagród dla przedszkolaków.
Przewodnicząca jury D. Rzepka dokonuje podsumowania Przeglądu. Wręczanie nagród dla przedszkolaków.
Wręczanie nagród. Wójt wręcza podziękowania dla nauczycieli.
Wręczanie nagród. Wójt wręcza podziękowania dla nauczycieli.
Podziękowania dla Przewodniczącej Jury. Anna Rogala zaprasza na kolejną edycję Przeglądu.
Podziękowania dla Przewodniczącej Jury. Anna Rogala zaprasza na kolejną edycję Przeglądu.
Delegacja uczestników przy grobie Anny Łękawy. Delegacja uczestników przy grobie Józefa Wróbla.
Delegacja uczestników przy grobie Anny Łękawy. Delegacja uczestników przy grobie Józefa Wróbla.
Fotografia zbiorowa uczestników XI. Gminnego Przeglądu Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej.

Fotografia zbiorowa uczestników XI. Gminnego Przeglądu Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej.

UCZESTNICY KONKURSU >>>

RELACJA WIDEO  >>>

[wstecz]