KOMUNIKAT - TRENING SYSTEMU WYKRYWANIA I ALARMOWANIA - 29.03.2012

   

Syreny.

    Wójt Gminy w Żegocinie informuje, że w czwartek, 29 marca 2012 r. w ramach planowego treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania w godzinach 18.00 - 18.30 zostaną włączone na 1 minutę syreny alarmowe na terenie Gminy Żegocina .
   Trening zostanie przeprowadzony w celu sprawdzenia stanu technicznego urządzeń alarmowych. Próba będzie miała charakter ćwiczebny i nie będzie związana z wystąpieniem żadnego zagrożenia, w związku z czym Urząd Gminy Żegocina prosi mieszkańców o niepodejmowanie w związku z alarmem żadnych działań.
    Syreny uruchomione zostaną zgodnie z § 4 Zarządzenia nr 00050.158.2012.Z z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie: przygotowania i przeprowadzenia powiatowego treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Gminy Żegocina.

Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz

[wstecz]