Miniaturki fotografii dawnej Żegociny.

ŻEGOCINA W STAREJ FOTOGRAFII - 06.03.2012

      Jak przed 25, 50, 100 laty wyglądała Żegocina i jej okolice? Trudno to sobie, zwłaszcza ludziom młodym wyobrazić bez starych, archiwalnych fotografii. Niewiele się ich jednak zachowało. W zbiorach archiwum gminnego prawie w ogóle ich nie ma. Są za to w różnych archiwach domowych, w kraju i wszędzie tam, gdzie los rozrzucił żegocinian po całym świecie.
     Dlatego działające od 2002 roku w gminie Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy, od samego początku zajmuje się gromadzeniem oryginałów lub kopii, także elektronicznych takich właśnie zdjęć. W sierpniu 2002 r. Stowarzyszenie zorganizowało cieszącą się dużym zainteresowaniem wystawę "Żegocina w dawnej fotografii", eksponując na niej prawie 40 fotogramów dawnej Żegociny i jej mieszkańców.
     Zbieranie dawnych fotografii trwa jednak nadal. Teraz ze środków samorządu gminnego zostanie dofinansowany projekt Stowarzyszenia pt. "Gmina Żegocina w starej fotografii". Jednym z celów tego projektu jest przygotowanie do wydania albumu pod tym samym tytułem, w którym zostaną zamieszczone najciekawsze zgromadzone fotografie, a także wystawa dużych, powiększonych zdjęć, zaplanowana na wakacje br.
     Zarząd Stowarzyszenia prosi o udostępnienie czarno - białych dawnych fotografii, wykonanych na terenie dawnej gminy Żegocina przed 1980 rokiem. Ich skany (jak najlepszej jakości) można przesłać na adres internetowy Gminy Żegocina (gmina@zegocina.pl ), autora serwisu (tolszewski@wp.pl), dostarczyć osobiście lub pocztą (na dowolnych nośnikach) do sekretariatu urzędu gminy lub przekazać członkom Stowarzyszenia. Na życzenie, po ich zeskanowaniu, fotografie będą zwracane,. Jeśli to możliwe należy jak najdokładniej opisać zdjęcia (data wykonania, miejsce - osoby - obiekty sfotografowane, podać autora zdjęcia, z czyich zbiorów zdjęcia pochodzą).
    - Mamy nadzieję, że w ciągu marca i kwietnie bieżącego roku wspólnie uda nam się zgromadzić wiele unikatowych fotografii, na których zapisano obraz dawnej Żegociny i okolicznych wiosek, zabudowań, wydarzeń, mieszkańców. Będzie to bardzo cenny wkład w tworzenie archiwum fotograficznego, bardzo przydatnego nie tylko dla celów wydawnictwa, ale także dla badaczy historii, etnografii i innych, pokrewnych nauk - mówi Czesław Pączek - Prezes Zarządu Stowarzyszenia i jednocześnie jeden ze współautorów projektu.
     Niektóre z zebranych już zdjeć prezentujemy w tym serwisie, w dziale historycznym (link poniżej). Stowarzyszenie zajmuje się także zbieraniem widokówek przedstawiajacych Żegocinę lub jej poszczególne sołectwa.
    Zobacz także >>>

Elektryfikacja Rozdziela Basen w Żegocinie - lata 60-te.

Elektryfikacja Rozdziela i basen w Żegocinie - zdjecia ze zbiorów Rodziny Blajdów.

Centrum Żegociny - lata 70-te. Ze zbiorów Ireneusza Guzika.

Wręczenie sztandaru OSP Łąkta Górna - 19.09.1984 r. Ze zb. Józefa Stańdo.

Centrum Żegociny - lata 70-te. Ze zbiorów Ireneusza Guzika.

Wręczenie sztandaru OSP Łąkta Górna - 19.09.1984 r. Ze zb. Józefa Stańdo.

WYSTAWA "ŻEGOCINA W STAREJ FOTOGRAFII" - 11.08.2002 >>>

ŻEGOCINA W DAWNEJ FOTOGRAFII >>>

[wstecz]