Wielkanocny Konkurs Plastyczny - Żegocina 2010 r.

GMINNY WIELKANOCNY KONKURS PLASTYCZNY - 30.03.2012

 Konkurs wielkanocny.

REGULAMIN GMINNEGO WIELKANOCNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

1.    Organizator: Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie

2.    Cele konkursu:
- popularyzacja plastyki obrzędowej,
- rozbudzania fantazji i wyobraźni dzieci,
- doskonalenie w posługiwaniu się różnymi technikami plastycznymi,
- kształtowanie postaw kreatywnych.

3.    Adresaci konkursu:
- dzieci w wieku przedszkolnym,
- dzieci z szkół podstawowych.

4.    Komisja Konkursowa powołana przez Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie dokona oceny prac konkursowych w dwóch kategoriach:

a)    Pisanka wielkanocna - technika dowolna (malowana, wyklejana, barwiona, farbowana, skrobana, itp.)
b)    Baranek wielkanocny - technika dowolna (masa solna, ceramika, masa papierowa, modelina, ciasto, itp.)

5.    Praca powinna być oryginalna i estetyczna. Pracę należy podpisać (imię i nazwisko, szkoła, klasa, opiekun).

6.    Komisja Konkursowa za najlepsze prace w poszczególnych kategoriach przyzna nagrody rzeczowe oraz dyplomy.


7.    Program Konkursu:

Prace należy składać do dnia 29.03.2012 r. w Klubie ,,Relaks" Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie.
Finał konkursu połączony z otwarciem wystawy odbędzie się 30.03.2012 r.  Czas trwania wystawy: 30.03.2012 r. - 05.04.2012 r.

RELACJA W SERWISIE CKSiT >>>

[wstecz]