Zajęcia szachowe w szkolnej świetlicy PSP w Żegocinie.

SZKOLNA ŚWIETLICA DZIĘKUJE STOWARZYSZENIU - 29.03.2012

   

   Dzięki dofinansowaniu świetlicy Publicznej Szkoły Podstawowej w Żegocinie przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie zakupilione zostały nowe zestawy szachów, które posłużą wychowankom świetlicy w nauce i doskonaleniu tajników tej królewskiej gry. Grono pedagogiczne Publicznej Szkoły Podstawowej w Żegocinie dziękuje za udzielenie pomocy finansowej na zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych.
    - W przeciągu całego roku szkolnego w świetlicy szkolnej odbywają się różnorodne zajęcia i konkursy związane m.in. z tematyką antyalkoholową, z zasadami odpowiedniego zachowania się w różnych miejscach i sytuacjach, a także ze sposobami radzenia sobie z agresją. Na bieżąco organizowane są turnieje: tenisa stołowego, warcabowe, czy szachowe. Dzięki dofinansowaniu świetlicy przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy I Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie zakupiliśmy nowe zestawy szachów, które posłużą wychowankom świetlicy w nauce i doskonaleniu tajników tej gry. Mamy nadzieję, że Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie Pan Jan Marcinek zaszczyci nas swoją obecnością podczas planowanych w przyszłości turniejów szachowych i weźmie aktywny udział w rozgrywkach - informuje dyrektorka szkoły Anna Rogala.
    Jak powszechnie wiadomo umiejętność gry w szachy pobudza zdolność logicznego myślenia, ma pozytywny wpływ na pamięć i koncentrację, uczy samokontroli i stosowania się do zasad fair - play, w związku z tym w świetlicy raz w tygodniu prowadzone są zajęcia szachowe.

Nowe gry w szkolnej świetlicy. Zajęcia szachowe w szkolnej świetlicy PSP w Żegocinie.

Nowe gry w szkolnej świetlicy.

Zajęcia szachowe w szkolnej świetlicy PSP w Żegocinie.

[wstecz]