Zebranie wiejskie w Żegocinie - 18.03.2012 r.

ZEBRANIE WIEJSKIE W ŻEGOCINIE - 18.03.2012

   18 marca 2012 r. w sali narad Urzędu Gminy w Żegocinie odbyło się zebranie wiejskie. Przybyło na nie tylko 20 mieszkańców wsi i byli to wyłącznie mężczyźni . Zebranie prowadził Sołtys Żegociny - Bolesław Łękawa. Przywitał zaproszonych gości i mieszkańców wsi. Przedstawił porządek zebrania.
    Zdecydowanie najwięcej czasu poświęcono informacjom Wójta Gminy Jerzego Błoniarza, których prawie półtorej godziny mówił głównie o inwestycjach, zarówno tych już zrealizowanych, jak i planowanych na najbliższy czas. Lista poruszonych spraw była bardzo obszerna. Wójt mówił m. in. o remontach dróg gminnych, rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, oświacie, remoncie kotłowni szkolnej w PSP w Żegocinie, budowie dalszych odcinków chodników przy drodze wojewódzkiej i powiatowej w stronę Bytomska (ten temat wywołał krótką dyskusję), remoncie w Izbie Regionalnej (przy tym temacie zaapelował o przekazywanie dalszych eksponatów), trudnościach finansowania służby zdrowia, funkcjonowaniu Środowiskowego Domu Samopomocy, apelach policji proszącej o zgłaszanie informacji o podejrzanych osobach kręcących się po wioskach, dużej ilości zniszczeń i dewastacji przy obiektach wiejskich (elewacje, znaki drogowe, przystanki, boiska), pojawieniu się narkotyków, melioracji, regulacji potoku, przebiegu linii wysokiego napięcia, przydomowych oczyszczalniach ścieków, wypalaniu traw, planach wyłączenia części lamp oświetleniowych, planowanych zmianach w systemie odbioru śmieci (ma wejść w życie od początku 2013 roku) a także zmianach w przepisach prawnych dotyczących psów i kotów (niebawem Rada Gminy uchwali Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żegocina. Wójt bardzo wysoko ocenił pracę nauczycieli i strażaków, którym dziękował za rzetelną prace i troskę o dobro wspólne. Podziękował także sołtysowi i radzie sołeckiej.
    O planach modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przydomowych oczyszczalniach ścieków, a także konieczności modernizacji oczyszczalni ścieków w Łąkcie Górnej mówił jej dyrektor Wiesław Dudziak.
    Sołtys Łękawa przekazał także informacje dotyczące planowanych szkoleń dla rolników (są zmiany w wypełnianiu wniosków o dopłaty), nadesłanej propozycji doknania badań gleby i apelów policji o niespalanie wyrobów zatruwających środowisko, pilnowania i właściwego zabezpieczenia psów będących w miejscach publicznych. Poinformował także o aktualnej sytuacji w systemie ubezpieczenia krów, których w Żegocinie jest obecnie tylko około 45.
    W dyskusji poruszono problem kolejności prac przy budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz budowy chodników, poprawy jednej z dróg gminnych. Po prawie dwóch godzinach sołtys Bolesław Łękawa zakończył kolejne zebranie wiejskie mieszkańców największej wioski w gminie.

Zebranie wiejskie w Żegocinie - 18.03.2012 r. Zebranie wiejskie w Żegocinie - 18.03.2012 r.
Zebranie wiejskie w Żegocinie - 18.03.2012 r.

Zebranie wiejskie w Żegocinie - 18.03.2012 r.

Zebranie wiejskie w Żegocinie - 18.03.2012 r. Zebranie wiejskie w Żegocinie - 18.03.2012 r.

Zebranie wiejskie w Żegocinie - 18.03.2012.

[wstecz]