Dzień Ziemi 2012 w PSP w Bytomsku.

DZIEŃ ZIEMI - 22.04.2012

     W tym roku obchody Światowego Dnia Ziemi (22 kwietnia) związane były z obchodami Międzynarodowego Roku Zrównoważonej Energii dla Wszystkich Ludzi i odbywały się pod hasłem "Dobra energia dla wszystkich"
     Jako pierwszy z ideą obchodzonego na całym świecie Dnia Ziemi wystąpił John McConnell (ur. 1915), na konferencji UNESCO, dotyczącej środowiska naturalnego w 1969 r. Pierwszy raz Dzień Ziemi został ogłoszony 21 marca 1970 r. przez burmistrza San Francisco, Josepha Alioto. Ideę poparł Sekretarz Generalny ONZ, U Thant. 26 lutego 1971 r. podpisał proklamację, w której wyznaczył równonoc wiosenną jako moment, w którym Narody Zjednoczone obchodzą Dzień Ziemi. Niezależnie od tego w 2009 roku dzień 22 kwietnia został ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, jako Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi. Pierwsze obchody odbyły się w 2010 roku.
    Inicjatorem Dnia Ziemi w Polsce był poseł Jan Rzymełka z Katowic, który stanął w 1990 na czele sztabu ekologów którzy przygotowali pierwsze polskie publikacje dotyczące święta Matki Ziemi. Oświadczenie poselskie w sprawie Dnia Ziemi ogłoszone przez dr Jana Rzymełkę, rozpoczęło przebudzenie ekologiczne w Polsce. Pierwsze obchody w Warszawie odbyły się w roku 1990. W Polsce bardziej popularna stała się data 22 kwietnia ze względu na kapryśną aurę, która często zniechęcała w marcu do udziału w imprezach plenerowych. Na początku XXI wieku Dzień Ziemi stał się okazją do organizowania akcji mających uświadomić młodzieży oraz całemu społeczeństwu, że należy dbać o środowisko naturalne.
    Dzień Ziemi - to święto wszystkich, którym bliska jest ekologia. Do akcji, związanych z tym świętem regularnie przystępują w Gminie Żegocina jedynie szkoły, wspierane czasem przez Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Krajobrazu w Żegocinie.
   Oto otrzymane relacje z tegorocznych obchodów Dnia Ziemi.

PSP W BYTOMSKU

Dzień Ziemi 2012 w PSP w Bytomsku.

Źródło: wikipedia.org

[wstecz]