LEPSZE JUTRO W GMINIE ŻEGOCINA - 04.2012

Lepsze Jutro w Gminie Żegocina.

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie informuje, że po przeprowadzonej w miesiącach styczeń i luty 2012 roku rekrutacji i po odbytym spotkaniu informacyjnym, które miało miejsce w lutym 2012 r. do realizowanego od 2010 r. projektu systemowego na rok bieżący zakwalifikowano sześć osób oraz stworzono listę rezerwową - 1 osoba.
    W miesiącu lutym Ośrodek wystąpił do WUP Kraków o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian do wniosku o dofinansowanie. Zmiany dotyczyły m.in. przedłużenia okresu działań w ramach instrumentu aktywizacji społecznej oraz wprowadzenia zajęć indywidualnych z doradcą zawodowym w ramach instrumentu aktywizacji zawodowej.
    W miesiącu marcu zostały podpisane kontrakty socjalne z beneficjentami ostatecznymi.
    Planowane działania na rok 2012 w ramach poszczególnych działań aktywnej integracji odbędą się w następujących terminach :
1.    Instrument aktywizacji społecznej tj. trening kompetencji i umiejętności społecznej, zajęcia indywidualne i grupowe - II i III kwartał 2012 r. Zajęcia prowadzone będą przez psychologa.
2.    Instrument aktywizacji zawodowej tj. warsztaty aktywnego poszukiwania pracy - II i/lub III kwartał 2012 r. Zajęcia grupowe i indywidualne poprowadzi doradca zawodowy.
3.    Instrument aktywizacji edukacyjnej tj. kurs /kurs zawodowy III i/lub IV kwartał 2012 r. Rodzaj kursu uzależniony będzie od preferencji beneficjentów ostatecznych.
4.    Instrument aktywizacji zdrowotnej tj. badania profilaktyczne i/lub specjalistyczne i/lub epidemiologiczne - III kwartał 2012 r.

    Dokładne terminy działań zostaną określone po przeprowadzeniu rozeznania cenowego i wyłonieniu prowadzących.
W ramach wkładu własnego do w/w projektu w okresie marzec - wrzesień 2012 r. beneficjentki ostateczne otrzymają wsparcie finansowe.
Działania roku 2012 jak i lat poprzednich zostaną zwieńczone spotkaniem podsumowującym, które odbędzie się w miesiącu grudniu 2012 r.

[wstecz]