Inauguracja Dnia Otwartego ZS w Żegocinie - 27.04.2012

DZIEŃ OTWARTY W ZESPOLE SZKÓŁ W ŻEGOCINIE - 27.04.2012

      27 kwietnia 2012 r. w Liceum Ogólnokształcącym i Zasadniczej Szkole Zawodowej w Żegocinie odbył się Dzień Otwarty, na który licznie przybyli uczniowie klas trzecich gimnazjów z terenu Gminy Żegocina oraz sąsiedniej Gminy Lipnica Murowana i Trzciana. Towarzyszyli im wychowawcy.
    Inauguracja tegorocznego Dnai Otwartego, którego celem jest zaprezentowanie potencjalnym uczniom żegocińskich szkół bazy lokalowej, wyposażenia pracowni szkolnych, przedstawienie oferty edukacyjnej, miała miejsce w szkolnej auli, noszącej imię ks. Antoniego Poręby. Przybyłych gości powitała Pani Dyrektor Danuta Pączek. Bardzo szeroko przedstawiła ofertę kształcenia w zasadniczej szkole zawodowej i liceum, ze szczególnym uwzględnieniem klas profilowanych, w tym Klasy Straży Granicznej. O działalności Samorządu Uczniowskiego i wysokich wynikach edukacyjnych żegocińskiego liceum mówiła z kolei nauczycielka matematyki - Pani Teresa Stachoń.
    Uczniowie i nauczyciele mieli następnie okazję uczestniczyć w ponad półgodzinnej, pokazowej lekcji z uczniami Klasy Straży Granicznej, poprowadzonej przez płk. Ziobrowskiego. Zademonstrowane tam ćwiczenia i techniki obronne były z wielkim zainteresowaniem obserwowane przez gimnazjalistów.
    W dalszej części pobytu w żegocińskiej szkole licealiści pokazywali młodszym koleżankom i kolegom szkolny kompleks sportowy, siłownię, pracownie i sale lekcyjne oraz szkolną kafejkę, prowadzoną przez samorząd. Role przewodników dla trzecioklsistów, podzielonych na kilka grup, pełnili uczniowie żegocińskiej szkoły.
    To, co usłyszeli i co zobaczyli na własne oczy, powinno skłonić gimnazjalistów do wyboru żegocińskich szkół, jako miejsc dalszej edukacji. To szkoła średnia położona blisko domu rodzinnego, dowożąca uczniów, z bogatą ofertą edukacyjną, świetnie wyposażona, mająca oddaną, sprawdzoną kadrę pedagogiczną, wysokie wyniki w nauce i zdawalności egzaminów, jedne z najwyższych w Polsce wskaźników edukacyjnej wartości dodanej, to szkoła, w której kto chce, bez korepetycji potrafi sprostać wymaganiom egzaminacyjnym, to szkoła bezpieczna i przyjazna uczniom, wysoko oceniona podczas niedawnej kuratoryjnej ewaluacji.
   Czy te atuty zostaną uwzględnione przez absolwentów gimnazjów i ich rodziców, będzie wiadomo po zakończeniu rekrutacji, o której niedawno pisaliśmy w naszym serwisie.

Gości wita Dyrektor szkoły - Danuta Pączek. Przemawia Teresa Stachoń.
Pokaz zajęć sprawnościowych. Pokaz zajęć sprawnościowych.
Rozmowy w sali gimnastycznej szkoły. Na przyszkolnym boisku.
W kafejce. W kafejce.
W kafejce. W szkolnej bibliotece.
W pracowni komputerowej. W pracowni języków obcych.

Dzień otwarty w ZS w Żegocinie - 27.04.2012 r.

SERWIS INTERNETOWY ZS W ŻEGOCINIE >>>

KRÓTKA RELACJA WIDEO Z DNIA OTWARTEGO >>>

[wstecz]