Szkolenie w LGD "Dolina Raby" - 26.04.2012 r.

SZKOLENIE W LGD "DOLINA RABY" - 26.04.2012

   W dniu 26 kwietnia 2012 r. pracownik Biura LGD "Dolina Raby" Patryk Paszkot przeprowadził w sali Zespołu Szkół w Dąbrowicy szkolenie dla potencjalnych beneficjentów z zakresu Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Spotkanie miało na celu przeszkolenie potencjalnych beneficjentów przed otwarciem naboru wniosków planowanego od 16.05 - 1.06 z zakresu wszystkich poddziałań wdrażanych w LGD.
    Szkolenie obejmowało m. in. zapoznanie uczestników z głównymi założeniami strategii; zapoznanie uczestników z procedurą wyboru projektu; przedstawienie stanu wykorzystania poszczególnych przedsięwzięć LSR; przedstawienie poddziałań z zakresu których można składać wniosku aplikacyjne.
    Wśród prawie trzydziestu uczestników tego szkolenia była skromna delegacja z Gminy Żegocina, w składzie której byli: Jan Bujak - pracownik Urzędu Gminy w Żegocinie, Czesław Pączek i Tadeusz Olszewski ze Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej.
    Zanim jednak rozpoczęło się szkolenie, po ukończeniu którego jego uczestnicy otrzymali certyfikaty, omówiono sprawy bieżące związane z organizacją I Festiwalu Piosenki Andrzeja Zielińskiego, o którym mówiła Dyrektor Centrum Kultury w Gdowie Pani Edyta Tojańska - Urbanik. Ponowione zostało zaproszenie skierowane do członków Kół Gospodyń Wiejskich
na warsztaty dla KGW w dniu 9 maja 2012 roku (będzie w Łapanowie), a także o planowanym na październik Festiwalu Rosołu. 
   Po zakończeniu prawie trzygodzinnego szkolenia kilkanaście osób konsultowało jeszcze indywidualnie swoje pomysły na projekty.

Szkolenie w LGD "Dolina Raby" - 26.04.2012 r. Szkolenie w LGD "Dolina Raby" - 26.04.2012 r.
Szkolenie w LGD "Dolina Raby" - 26.04.2012 r. Szkolenie w LGD "Dolina Raby" - 26.04.2012 r.

Szkolenie w LGD "Dolina Raby" - 26.04.2012 r.

[wstecz]