Obchody Święta 3 Maja w PSP w Żegocinie.

ŚWIĘTA 3 MAJA W ŻEGOCINIE - 03.05.2012

    Święto Narodowe Trzeciego Maja to polskie święto, ustanowione w 1919 oraz ponownie w 1990 roku, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Po odzyskaniu niepodległości w 1918, rocznica Konstytucji 3 maja została uznana za święto narodowe uchwałą Sejmu Ustawodawczego z 29 kwietnia 1919. Po II wojnie światowej obchodzono je do 1946, kiedy w wielu miastach doszło do demonstracji studenckich. Od tego czasu władze komunistyczne zaprzestały i zabroniły publicznego świętowania. Święto to zostało oficjalne zniesione ustawą z 18 stycznia 1951 o dniach wolnych od pracy. Święto Narodowe Trzeciego Maja przywrócono ustawą z 6 kwietnia 1990 (weszła w życie 28 kwietnia). 3 maja to dzień wolny od pracy.
    Dzień 3 maja - to także ważna data w kalendarzu kościelnym. Kościół katolicki w Polsce obchodzi wtedy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Nawiązuje ona do ważnych wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r., ślubów króla Jana Kazimierza - powierzenia Królestwa opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
    Oba te święta obchodzi się w całej Polsce, poprzez organizowanie różnych uroczystości patriotycznych. Co roku takie uroczystości odbywają się także w Żegocinie. Oto nasze relacje. 

RELACJE Z UROCZYSTOŚCI 3 MAJA
GMINA I PARAFIA PSP W ŻEGOCINIE
   Msza Święta w żegocińskim kościele. Apel w PSP w Żegocinie.
PSP W BYTOMSKU ZS W ROZDZIELU
  Akademia w PSP w Bytomsku. Akademia w ZS w Rozdzielu.

[wstecz]