Gminne Święto Strażaka 2012 w Żegocinie.

GMINNE ŚWIĘTO STRAŻAKÓW - 06.05.2012

    Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Żegocinie oraz Zarząd OSP w Żegocinie zorganizowały wspólnie w dniu 6 maja 2012 roku Gminne Obchody Dnia Strażaka. Połączone zostały z przekazaniem samochodu DAF dla OSP w Żegocinie. Nawet burza z silnymi piorunami oraz ulewa nie przeszkodziły strażakom w uroczystych obchodach ich święta.
    Rozpoczęły się one przemarszem pododdziałów do kościoła. Pochód odbywał się w silnej ulewie w rytm melodii granej przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą CKSiT w Żegocinie i piorunów. Kolumna dowodzona przez Komendanta Gminnego ZOSP RP w Żegocinie Janusza Stańdo, na czele której szły poczty sztandarowe z 5 gminnych jednostek OSP oraz zaproszonej w ramach rewizyty OSP w Rajbrocie, weszła do kościoła w Żegocinie, w której najpierw odprawione zostało nabożeństwo majowe, a potem msza święta, uświetniona grą orkiestry z Żegociny.
    Mszę świętą, odprawił ksiądz proboszcz Leszek Dudziak. Teksty modlitw czytali strażacy: Jerzy Wolak z drużyny młodzieżowej oraz Zdzisław Waligóra - prezes zarządu OSP w Żegocinie i Paweł Bilski - skarbnik jednostki. W wygłoszonej homilii ksiądz proboszcz przypomniał sylwetkę Patrona Strażaków - Świętego Floriana, a zwracając się do samych strażaków zaapelował, aby nie tylko prowadzili akcje ratownicze, ale także stali na straży prawdziwych wartości, z których bardzo ważna jest miłość do Ojczyzny.
    Po zakończeniu mszy świętej strażacy i zaproszeni przez nich goście przemaszerowali na pobliski skwer, gdzie przed Figurą Świętego Floriana kontynuowano obchody strażackiego święta. Na szczęście przestało padać, więc ceremonia złożenia kwiatów przed naczelników OSP i gości (Starosta Powiatowy Jacek Pająk, Kazimierz Sady z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie i Komendant Powiatowy PSP w Bochni Krzysztof Kokoszka), ślubowania dwóch nowych członków MDO OSP Łąkta Górna (Dawida Paszkota i Bartłomieja Piecha) oraz ich pasowanie na strażaków przez Wiceprezesa Zarządu Gminnego Oddziału ZOSP RP w Żegocinie Jerzego Błoniarza, odbyła się bez przeszkód.
    Po przejściu na plac przed remizą OSP w Żegocinie kontynuowano uroczystość przebiegającą zgodnie ze strażackim ceremoniałem i prowadzoną przez Panią Annę Rogala, która tym razem wystąpiła w roli spikerki.
    Raport od dowódcy uroczystości Janusza Stańdo przyjął Kazimierz Sady - Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOSP RP w Krakowie. On też dokonał przeglądu pododdziałów i przywitał się ze strażakami. Po odegraniu hymnu głos zabrał Jerzy Błoniarz. Przywitał wszystkich uczestników uroczystości, wśród których (oprócz już wymienionych) byli m. in. radny powiatowy Mieczysław Trojan, Przewodniczący Rady Gminy w Żegocinie Jan Marcinek, sołtys Żegociny Bolesław Łękawa. W swoim wystąpieniu Jerzy Błoniarz (występował w podwójnej roli - Wójta i Prezesa Zarządu Gminnego Oddziału ZOSP RP w Żegocinie) omówił aktualną sytuację w gminnym ruchu strażackim, poinformował o najbliższych zamierzeniach władzy samorządowej w zakresie współpracy z OSP, podziękował strażakom za ich ofiarną służbę oraz złożył okolicznościowe życzenia.
    Po odczytaniu przez spikerkę aktu przekazania OSP w Żegocinie samochodu pożarniczego DAF, prezes zarządu tej jednostki Zdzisław Waligóa poprosił kapłanów o pobłogosławienie otrzymanego pojazdu. Po odmówieniu modlitwy aktu tego dokonali księża: proboszcz Leszek Dudziak i Kapelan Strażaków Gminy Żegocina - Stanisław Szczygieł.
    Następnie Wójt Gminy Jerzy Błoniarz przekazał dokumenty pojazdu oraz kluczyki Naczelnikowi OSP Żegocina Janowi Mrozowi, a ten z kolei kierowcy wozu - Mirosławowi Zatorskiemu. Nastąpił próba techniczna pojazdu, polegająca na włączeniu silnika oraz sygnałów świetlnych i dźwiękowych zamontowanych na samochodzie
specjalnym, pożarniczym marki DAF (rok produkcji 1994), zakupionym ze środków gminy przy udziale środków publicznych w ramach programu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z MSWiA.
    Kolejnym punktem strażackich uroczystości było wręczenie strażackich medali i odznak MDP. Te pierwsze wręczał Kazimierz Sady w asyście Krzysztofa Kokoszki, te ostatnie Jerzy Błoniarz w asyście przedstawicieli jednostek, z których pochodzili młodzi strażacy. Złote medale "Za zasługi dla pożarnictwa” zostały wręczone druhom: Pawłowi Bilskiemu, Henrykowi Górce, Waldemarowi Waligórze, srebrny - Ryszardowi Bilskiemu, brązowy - Tomaszowi Waligórze (wszyscy OSP Żegocina). W imieniu odznaczonych podziękował Paweł Bilski.
    Po tej ceremonii przemawiali zaproszeni goście: Kazimierz Sady, Krzysztof Kokoszka (jako wiceprezes reprezentował na uroczystości także Zarząd Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Bochni), Starosta Jacek Pająk i Przewodniczący Rady Gminy Żegocina Jan Marcinek. Mówili o trudach pracy strażaków, składali im podziękowania, a druhom z OSP w Żegocinie gratulacje z okazji otrzymania pojazdu. Złożyli także życzenia z okazji Dnia Strażaka.
    Po odegraniu strażackiego hymnu "Rycerze Floriana" i końcowym meldunku dowódcy uroczystości jej uczestnicy - zaproszeni przez organizatorów - udali się do sali CKSiT, gdzie zostali poczęstowani ciepłym posiłkiem i napojami. Była także możliwość wpisania się do kroniki OSP Żegocina.
   Pomimo trudnych warunków pogodowych (burza, ulewa), udało się przeprowadzić wszystkie zaplanowane na tę uroczystość punkty programu. Szkoda tylko, że obserwowała ją tylko niewielka grupka mieszkańców wsi, którym przecież strażacy poświęcają swój czas i trud troszcząc się o ich bezpieczeństwo i ratując, gdy nadejdzie taka potrzeba.

Gminne obchody Dnia Strażaka - 06.05.2012.

Gminne obchody Dnia Strażaka - 06.05.2012.

Gminne obchody Dnia Strażaka - 06.05.2012.

Gminne obchody Dnia Strażaka - 06.05.2012.

Gminne obchody Dnia Strażaka - 06.05.2012.

Gminne obchody Dnia Strażaka - 06.05.2012.

Gminne obchody Dnia Strażaka - 06.05.2012.

Gminne obchody Dnia Strażaka - 06.05.2012.

Gminne obchody Dnia Strażaka - 06.05.2012.

Gminne obchody Dnia Strażaka - 06.05.2012.

Gminne obchody Dnia Strażaka - 06.05.2012.

Gminne obchody Dnia Strażaka - 06.05.2012.

Gminne obchody Dnia Strażaka - 06.05.2012.

Gminne obchody Dnia Strażaka - 06.05.2012.

Gminne obchody Dnia Strażaka - 06.05.2012.

Gminne obchody Dnia Strażaka - 06.05.2012.

Gminne obchody Dnia Strażaka - 06.05.2012.

Gminne obchody Dnia Strażaka - 06.05.2012.

Gminne obchody Dnia Strażaka - 06.05.2012.

Gminne obchody Dnia Strażaka - 06.05.2012.

Gminne obchody Dnia Strażaka - 06.05.2012. Gminne obchody Dnia Strażaka - 06.05.2012.
Gminne obchody Dnia Strażaka - 06.05.2012. Gminne obchody Dnia Strażaka - 06.05.2012.
Gminne obchody Dnia Strażaka - 06.05.2012. Gminne obchody Dnia Strażaka - 06.05.2012.
Gminne obchody Dnia Strażaka - 06.05.2012. Gminne obchody Dnia Strażaka - 06.05.2012.
Gminne obchody Dnia Strażaka - 06.05.2012. Gminne obchody Dnia Strażaka - 06.05.2012.
Gminne obchody Dnia Strażaka - 06.05.2012. Gminne obchody Dnia Strażaka - 06.05.2012.
Gminne obchody Dnia Strażaka - 06.05.2012. Gminne obchody Dnia Strażaka - 06.05.2012.
Gminne obchody Dnia Strażaka - 06.05.2012. Gminne obchody Dnia Strażaka - 06.05.2012.
Gminne obchody Dnia Strażaka - 06.05.2012. Gminne obchody Dnia Strażaka - 06.05.2012.
Gminne obchody Dnia Strażaka - 06.05.2012. Gminne obchody Dnia Strażaka - 06.05.2012.

Żegocina - Gminne obchody Dnia Strażaka - 06.05.2012.

ZAPROSZENIE NA UROCZYSTOŚĆ >>> RELACJA WIDEO >>>

[wstecz]