Rozpoczęcie matur w Zespole Szkół w Żegocinie - 04.05.2012.

XVI MATURA W LO W ŻEGOCINIE - 04.05.2012

    W piątek - 4 maja 2012 roku, punktualnie o godzinie 9 rano, ponad 380 tys. maturzystów z ponad 8 tysięcy szkół ponadgimnazjalnych przystąpiło do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego. Tak zaczął się tegoroczny maraton maturalny, który zakończy się - w przypadku Żegociny - dopiero 24 maja.
    Spośród 33 tegorocznych absolwentów LO w Żegociny, do matury przystąpiło 32 osoby. Dodatkowo do zdawania matury przystąpiło 3 absolwentów Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Żegocinie oraz 2 absolwentów z lat poprzednich. To razem 37 osób.
    Cała, ściśle określona przepisami procedura zdawania egzaminu dojrzałości, zaczęła się pół godziny przed otwarciem zabezpieczonych folią kart z zadaniami. Absolwenci wchodzili do sali, losując numery siedzeń, podpisując listę obecności, sprawdzali listy kodowe i długopisy. Potem przewodnicząca komisji egzaminacyjnej do pierwszego z egzaminów - Pani Teresa Stachoń powitała maturzystów i przedstawiła komisję oraz przybyłego na inaugurację tegorocznej matury Wójta Gminy Żegocina Pana Jerzego Błoniarza. Krótko, z życzeniami powodzenia na maturze wystąpili jeszcze: Dyrektor Zespołu Szkół w Żegocinie - Pani Danuta Pączek i Wójt Jerzy Błoniarz.
    Po odmówieniu modlitwy Przewodnicząca Komisji bardzo dokładnie przypomniała maturzystom zasady pisania egzaminu i pouczyła o sposobach zachowania się podczas egzaminu. Następnie delegacja piszących wraz z przewodniczącą Komisji udali się do gabinetu Pani Dyrektor, by tak odebrać zafoliowane koperty z zadaniami. Po powrocie do sali członkowie Komisji rozdali maturzystom zapieczętowane koperty i polecili dokładne zapoznanie się z instrukcją, zamieszczoną na pierwszej stronie, a następnie naklejenie w zaznaczonym miejscu kodów - innych dla każdego zdającego.
   Zamknęły się drzwi i przez 170 minut, odcięci od świata maturzyści zmagali się z zadaniami opracowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE). Podobnie będzie podczas egzaminów pisemnych z innych przedmiotów.
   Maturzyści muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych - z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym. Maturzysta można wybrać też do sześciu przedmiotów dodatkowych. Zdaje je na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. W tej grupie znajdują się: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości etnicznej, język regionalny (kaszubski), wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu. W przypadku maturzystów z Żegociny najczęściej wybierano jako dodatkowe: geografię (7 osób) i biologię (6 osób). 
    Aby otrzymać świadectwo dojrzałości abiturienci muszą jeszcze przystąpić do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych - z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Przeprowadzane są one w szkołach przez nauczycieli. Ta sesja egzaminacyjna zakończy się również 25 maja.
   Ci abiturienci, którzy nie będą mogli z przyczyn zdrowotnych lub losowych zdawać egzaminów pisemnych w wyznaczonych terminach, za zgodą dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych będą to mogli zrobić w dodatkowym terminie: między 5 a 21 czerwca.
   Abiturient zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzyma, co najmniej, 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu. Maturzysta, który nie zda jednego z egzaminów, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Termin poprawkowego egzaminu pisemnego wyznaczono na 21 sierpnia, a ustnych - w dniach 20-24 sierpnia.
    Poprzednie matury wypadały w Żegocinie bardzo dobrze, a ostatnią zdali wszyscy. Teraz wszyscy trzymajmy kciuki, aby i tym razem wszystkim się powiodło.

Matura 2012 w Zespole Szkół w Żegocinie - 04.05.2012. Matura 2012 w Zespole Szkół w Żegocinie - 04.05.2012.
Matura 2012 w Zespole Szkół w Żegocinie - 04.05.2012. Matura 2012 w Zespole Szkół w Żegocinie - 04.05.2012.
Matura 2012 w Zespole Szkół w Żegocinie - 04.05.2012. Matura 2012 w Zespole Szkół w Żegocinie - 04.05.2012.
Matura 2012 w Zespole Szkół w Żegocinie - 04.05.2012. Matura 2012 w Zespole Szkół w Żegocinie - 04.05.2012.
Matura 2012 w Zespole Szkół w Żegocinie - 04.05.2012. Matura 2012 w Zespole Szkół w Żegocinie - 04.05.2012.
Matura 2012 w Zespole Szkół w Żegocinie - 04.05.2012.

[wstecz]