Most w Bytomsku.

POWIAT OTRZYMAŁ PROMESĘ NA PRZEBUDOWĘ MOSTU W BYTOMSKU - 15.05.2012

     15 maja 2012 roku Starostwo Powiatowe w Bochni poinformowało w swoim portalu internetowym o otrzymaniu promesy na rozbiórkę starego i budowę nowego mostu w Bytomsku, w ciągu drogi powiatowej nr 2075 K Lipnica Murowana - Żegocina. Pełna nazwa realizowanego zadania to "Rozbiórka istniejącego mostu i budowę nowego drogowego obiektu inżynierskiego wraz z budową chodnika dla pieszych i przebudową dojazdów do mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2075 K Lipnica Murowana - Żegocina w miejscowości Bytomsko".
    To bardzo dobra wiadomość dla kierowców korzystających z tej drogi oraz osób mieszkających w pobliżu tego zużytego już mostu, którzy mieli dość ciągłego łatania nawierzchni mostowej, odgłosów tzw. klawiszowania, dziur i poręczy, których nie można się dotknąć, bo groziło to upadkiem ze sporej wysokości.
   Historia mostu, który zostanie rozebrany jest dosyć krótka. Został bowiem zbudowany latem i jesienią 1997 roku przez jednostkę wojskową z Niska w miejscu poprzedniego, kompletnie zniszczonego przez powódź w lipcu 1997 roku.
Inwestycja zostanie zrealizowana w tym roku. Powiat bocheński otrzymał dotację z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z przeznaczeniem na budowę nowego mostu wraz z drogami dojazdowymi oraz chodnikiem w Bytomsku. Zakres prac obejmował będzie rozbiórkę istniejącego mostu, budowę nowego wraz z przebudową dojazdów. Powstanie kanalizacja deszczowa, umocniony zostanie także potok Podkosówka. Inwestycja ta obejmuje także budowę chodnika wraz z przebudową istniejących zjazdów i budową murów oporowych. Lada dzień zostanie ogłoszony przetarg, a planowany koniec prac przewidziany jest na listopad bieżącego roku.
    Trzeba jednak dodać, że pomimo faktu, że to droga powiatowa i zadanie powiatu, to sporą sumę (co najmniej 350 tys. złotych pokryje żegociński samorząd. 15 lutego 2012 roku uchwałą nr 77/2012 Rada Gminy Żegocina wyraziła wolę przystąpienia z Powiatem Bocheńskim do realizacji zadania o wartości kosztorysowej 2.300,000 zł. pn: "Rozbiórka istniejącego mostu o JNI30004947 i budowa nowego drogowego obiektu inżynierskiego wraz z budową chodnika dla pieszych i przebudową dojazdów do mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2075K Lipnica Murowana - Żegocina w miejscowości Bytomsko", przy udziale środków subwencji ogólnej Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Rada Gminy Żegocina wyraziła wolę zabezpieczenia w budżecie na 2012 rok środków finansowych w wysokości 25% wartości kosztorysowej tj. 575.000 złotych, lecz nie mniej niż 350.000 zł (co zależne jest od wyniku przetargu) jako wkład własny Gminy Żegocina na realizację zadania.
   Zanim użytkownicy nowego mostu będą się cieszyć, czekają ich utrudnienia związane z objazdami, ale o tym napiszemy jak tylko będziemy wiedzieć, jak zostaną one zaplanowane.

Zniszczony przez powódź most w Bytomsku. Most w Bytomsku zbudowany przez jednostkę wojskową z Niska.

Most w Bytomsku po powodzi w 1997 roku.

Obecny widok mostu w Bytomsku. Obecny widok mostu w Bytomsku.
Obecny widok mostu w Bytomsku. Obecny widok mostu w Bytomsku.
Obecny widok mostu w Bytomsku. Obecny widok mostu w Bytomsku.

Obecny widok mostu w Bytomsku.

[wstecz]