OgólnopolskiKonkurs Wiedzy "Papież Słowianin" w Piotrkowie Trybunalskim.

SUKCESY UCZENNIC Z ŁĄKTY GÓRNEJ -  8.05.2012

    Dnia 16 kwietnia 2012 r. w Pałacu Arcybiskupów w Krakowie odbyło się uroczyste zakończenie etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Czasach i Osobie Karola Wojtyły - Jana Pawła II "Papież Słowianin" dla uczniów gimnazjum.
    W uroczystości wzięły udział uczennice Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej: Wiktoria Kamionka z klasy I, laureatka tego etapu, która 18 maja reprezentowała województwo małopolskie w etapie ogólnopolskim w Piotrkowie Trybunalskim, oraz dwie finalistki etapu wojewódzkiego: Paulina Mucha i Sara Szewczyk.
     Wręczając nagrodę Wiktorii, przedstawicielka Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie p. Barbara Zgłobicka podkreśliła, że sukces naszej uczennicy jest świadectwem, iż imię Patrona Szkoły i jego nauczanie jest nie jest dla niej pustym hasłem, ale mottem życia i pracy.
    Dwa dni później, czyli 18 maja 2012 roku, w 92. rocznicę urodzin papieża Jana Pawła II, w Gimnazjum nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim odbył się finał III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Czasach i Osobie Karola Wojtyły "Papież Słowianin". W tym dniu w Piotrkowie Trybunalskim obchodzono również Dzień Papieski, podczas, którego można było zwiedzić w muzeum mobilnym wystawę pamiątek po błogosławionym Janie Pawle II sprowadzonych z Krakowa
    W uroczystościach tych, jako jedna z laureatek małopolskich, wzięła udział uczennica łąkieckiego gimnazjum Wiktoria Kamionka. Przed przystąpieniem do właściwej części konkursu uczniowie wraz z opiekunami uczestniczyli we Mszy Św. w Kaplicy Parafii Błogosławionego Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim, celebrowanej przez ks. infułata Józefa Fijałkowskiego. Po mszy uroczystość swoim śpiewem uświetnił Chór Kameralny "Presto" z Pałacu Młodzieży w Łodzi.
    Uczestników konkursu powitali: Łódzki Wicekurator Oświaty Konrad Czyżyński, doradca Wojewody Łódzkiego Wiesława Zewald, Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Andrzej Kacperek, ks. kanonik Andrzej Chycki - Dziekan Dekanatu Piotrkowskiego, ks. Jarosław Pater - Prorektor Instytutu Teologicznego w Łodzi - asystent konkursu ze strony Kościoła oraz przedstawiciele Ogólnopolskiej Komisji Konkursu: Wiceprzewodniczący Komisji Andrzej Juszczak - dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Piotrkowie Trybunalskim, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim Dariusz Magacz, ks. Karol Olczyk- konsultant WODN w Piotrkowie Trybunalskim, Romana Cybulska - starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi.
Zgromadzeni goście życzyli wykazania się wiedzą oraz podziękowali uczniom i nauczycielom za przyczynianie się do budowania trwałego pomnika pamięci o Janie Pawle II.
    O godzinie 12.30 pięćdziesięcioro czworo gimnazjalistów z całego kraju przystąpiło do pisania testu. Na jego rozwiązanie uczniowie mieli 120 minut. Pytania sprawdzały znajomość wybranych dzieł napisanych przez Karola Wojtyłę - Jana Pawła II oraz faktów z Jego biografii. Równolegle - dla nauczycieli - opiekunów uczestników konkursu - odbywała się konferencja poświęcona nauczaniu Jana Pawła II oraz sposobom przekazywania tych nauk młodym pokoleniom.
    Warto przy tym dodać, że nie jest to jedyne osiągnięcie Wiktorii. 28 marca 2012 r. reprezentowała naszą szkołę w regionalnym etapie (obejmującym województwo małopolskie i podkarpackie) Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ojcu Świętym "Pielgrzymi szlak Jana Pawła II - III Pielgrzymka Ojca Świętego do Ojczyzny. Rywalizowali ze sobą gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Wiktoria zajęła I miejsce, więc będzie reprezentantką regionu 16 maja 2012 r. w etapie ogólnopolskim organizowanym przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
    Oprócz tego Wiktoria wzięła udział w organizowanej przez Katedrę Dydaktyki i Edukacji Szkolnej w Instytucie Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II siódmej edycji Konkursu - "Młodzież jakiej nie znacie", pisząc pracę pt. "W mojej młodości wypływam na głębię". Jej praca została zakwalifikowana do druku w książce pt. "Młodzież jakiej nie znacie", co oznacza, że Wiktoria uzyskała status finalistki konkursu.

Od lewej: Paulina Mucha, Wiktoria Kamionka, Sara Szewczyk. pap04.jpg (19601 bytes)
Wiktoria Kamionka w Lublinie. Wiktoria Kamionka w Lublinie.
Wiktoria Kamionka w Lublinie. Wiktoria Kamionka w Lublinie.
Wiktoria Kamionka w Lublinie. Wiktoria Kamionka w Lublinie.
Wiktoria Kamionka w Piotrkowie Trybunalskim. Wiktoria Kamionka w Piotrkowie Trybunalskim.
Wiktoria Kamionka w Piotrkowie Trybunalskim. Wiktoria Kamionka w Piotrkowie Trybunalskim.

Material nadesłany

[wstecz]