XI. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej.
XI. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ŻEGOCIŃSKIEJ

    Utworzone w 2012 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy należy do najprężniej działających organizacji na terenie gminy. 28 maja 2012 roku członkowie SPZŻ zebrali się najpierw w rozdzielskim kościele na mszy świętej, odprawionej w intencji zmarłego w 1995 roku Patrona Stowarzyszenia przez ks. katechetę Janusza Psonaka, a potem w miejscowej świetlicy wiejskiej, gdzie obradowali na XI. Walnym Zebraniu Członków, które udzieliło Zarządowi absolutorium i uchwaliło plany na kolejny rok.
    Obrady, otwarte przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Czesława Pączka, prowadziła Danuta Pączek. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych wminionym okresie sprawozdawczym członków Stowarzyszenia: Anny Łękawy i Leszka Łękawy.
    Potem przez prawie dwie godziny członkowie organizacji i sympatycy słuchali sprawozdań (zarządu, finansowego i komisji rewizyjnej) i zabierali głos w dyskusji. Przemawiali: Wójt Żegociny Jerzy Błoniarz (wskazał na wielkie zaangażowanie Stowarzyszenia, dziękował za współprace i inicjatywy), Tadeusz Olszewski (wnioskował o zapisywanie wspomnień ludzi starszych, mówił o realizowanych projektach, zachęcał do licznego udziału w uroczystościach patriotycznych i apelował o pomoc przy urządzaniu Izby Regionalnej, po zakończeniu jej remontu), Maria Juszczyk (mówiła o swoim udziale w Żnińskich Wieczorach Literackich i Muzycznych "Bryllowisko" (zobacz>>>); apelowała zachowanie pamięci o Jakubie Juszczyku, którego 120 rocznica urodzin przypadnie w roku przyszłym), Leopold Grabowski (zgłosił wniosek, aby postarać się o kopię książki napisanej przez uczestnika bitwy pod Monte Cassino, pochowanego w Żegocinie Ludwika Cempurę), Jan Marcinek (podkreślił wartość społecznej pracy członków Stowarzyszenia i życzył dalszych sukcesów).
   W przyjętym planie pracy główne punkty to realizacja dwóch projektów dofinansowanych przez samorząd gminny: "Żegocina w starej fotografii" oraz plener malarski - "Żegocińskie krajobrazy - konfrontacje"., a także ponowne urządzenie Izby Regionalnej i dokończenie inwentaryzacji zbiorów, a także zorganizowanie wystawy prac plastycznych z filcu autorstwa Agaty Talaski.

Msza święta w intencji Czesława Blajdy. Mszę św.odprawił ks. Janusz Psonak.
Świetlica w Rozdzielu. Czesław Pączek otwiera zebranie.
1 minuta ciszy. Zebranie prowadziła Danuta Pączek.
Maria Juszczyk składa czyta protokół komisji mandatowej. Jan Truś składa sprawozdanie finansowe.
Sprawozdanie komisj rewizyjnej. XI. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej.
XI. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej - 28.05.2012 r.

[wstecz]