III. Memoriał Piłkarski im. Stanisława Budzyna - ł±kta Góna - 19.06.2012.

III. TURNIEJ PIŁKARSKI IM. STANISŁAWA BUDZYNA - ŁˇKTA GÓRNA - 19.06.2012

     Memoriał Piłkarski im. Stanisława Budzyna, jest już imprez± cykliczn±, rozgrywan± na boisku ze sztuczn± nawierzchni± w Ł±kcie Górnej. Organizuje się go dla uczczenia pamięci zmarłego w 2008 roku nauczyciela ze Szkoły Podstawowej w Ł±kcie Górnej, który był mocno zaangażowanym propagatorem sportu szkolnego w trudnych latach 70-tych XX wieku.
    Imprezę, z powodu deszczowej pogody, kilkakrotnie przekładano, ale wreszcie udało się j± zorganizować w dniu 19 czerwca 2012 roku. Warunki pogodowe były jednak trudne, bo panował duży upał.
    Tradycyjnie już w tym piłkarskim turnieju uczestniczy dziewięć gimnazjalnych zespołów z trzech szkół, W tym roku byli to chłopcy z Sobolowa, Żegociny i Ł±kty Górnej. Napisałem chłopcy, choć w jednej drużynie z Sobolowa grała dziewczyna i trzeba przyznać, że znakomicie dawała sobie radę w pojedynkach z chłopcami.
    Przybyłych gimnazjalistów, ich trenerów i zaproszonych go¶ci powitał dyrektor Zespołu Szkół w Ł±kcie Górnej Jan Rosiek, a potem - po krótkim wyja¶nieniu zasad gry - rozpoczęły się mecze. Poprzedził je występ taneczny dziewczyn ze szkolnego zespołu tanecznego, które tym razem bawiły publiczno¶ć jako czirliderki.
    Memoriał ten ma tak± zasadę, że graj± ze sob± tylko dane roczniki, tj. osobo pierwszo, drugo i trrzecioklasi¶ci. Także w tym roku wszystkie pojedynki sędziował absolwent ł±kieckiej szkoły Mariusz Bednarz. Mecze były zacięte, a najwyższy poziom prezentowały klasy pierwsze. W meczu inauguruj±cym trzeci już Memoriał pierwszoklasi¶ci z Publicznego Gimnazjum w Żegocinie, prowadzeni przez Wojciecha Wronę wysoko, bo 5 : 0 pokonali gospodarzy. Jeszcze wyżej, bo aż 7 : 0 żegocińska drużyna pokonała kolegów z Sobolowa, zajmuj±ć tym samym w swojej kategorii wiekowej I miejsce.
     Rozegrano w sumie rozegrano dziewięć meczów, po trzy w każdej grupie wiekowej. Żaden z nich nie zakończył się remisem.
    Po zakończeniu ostatniego meczu, rozpoczęła się ceremonia ogłoszenia wyników, wręczenia pucharów oraz dyplomów i nagród, którymi były piłki nożne. Te ostatnie otrzymały wszystkie zespoły. Wręczali je: Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz, dyrektor Jan Rosiek, główny organizator tego wzorowo przeprowadzonego turnieju - Pan Henryk Wrona i pomagaj±ca w organizacji zawodów Pani Wiesława Kruczyńska - Stary. Wójt wręczył także dodatkow± nagrodę, ufundowana przez siebie piłkę, któr± otrzymał najlepszy zawodnik gospodarzy Marcin Holota.
    Na zakończenie Dyrektor Jan Rosiek i Wójt Jerzy Błoniarz wręczyli Henrykowi Wronie dyplom z podziękowaniami. Dyrektor podziękował także czuwaj±cej nad zdrowiem zawodników pielęgniarce - Pani Małgorzacie Kępie, występuj±cej w roli spikerki Pani Katarzynie Dobrzańskiej, Przewodnicz±cej Rady Rodziców Barbarze Rosiek, sędziemu, sponsorom zawodów, a także nauczycielom i zawodnikom. 
   Dyrektor wręczył także nagrody pocieszenia (cukierki) drużynom, które zajęły trzecie miejsca. Wszyscy zostali zaproszeni na kolejn± edycję Memoriału.

 

III. Memoriał Piłkarski im. Stanisława Budzyna

III. Memoriał Piłkarski im. Stanisława Budzyna
III. Memoriał Piłkarski im. Stanisława Budzyna III. Memoriał Piłkarski im. Stanisława Budzyna
III. Memoriał Piłkarski im. Stanisława Budzyna III. Memoriał Piłkarski im. Stanisława Budzyna
III. Memoriał Piłkarski im. Stanisława Budzyna III. Memoriał Piłkarski im. Stanisława Budzyna
III. Memoriał Piłkarski im. Stanisława Budzyna III. Memoriał Piłkarski im. Stanisława Budzyna
III. Memoriał Piłkarski im. Stanisława Budzyna III. Memoriał Piłkarski im. Stanisława Budzyna
III. Memoriał Piłkarski im. Stanisława Budzyna III. Memoriał Piłkarski im. Stanisława Budzyna
III. Memoriał Piłkarski im. Stanisława Budzyna III. Memoriał Piłkarski im. Stanisława Budzyna
III. Memoriał Piłkarski im. Stanisława Budzyna III. Memoriał Piłkarski im. Stanisława BudzynaIII. Memoriał Piłkarski im. Stanisława Budzyna
III. Memoriał Piłkarski im. Stanisława Budzyna III. Memoriał Piłkarski im. Stanisława Budzyna
III. Memoriał Piłkarski im. Stanisława Budzyna III. Memoriał Piłkarski im. Stanisława Budzyna
III. Memoriał Piłkarski im. Stanisława Budzyna III. Memoriał Piłkarski im. Stanisława Budzyna
III. Memoriał Piłkarski im. Stanisława Budzyna III. Memoriał Piłkarski im. Stanisława Budzyna
III. Memoriał Piłkarski im. Stanisława Budzyna III. Memoriał Piłkarski im. Stanisława Budzyna

III. Memoriał Piłkarski im. Stanisława Budzyna

III. Memoriał Piłkarski im. Stanisława Budzyna

III. Memoriał Piłkarski im. Stanisława Budzyna

III. Memoriał Piłkarski im. Stanisława Budzyna

III. Memoriał Piłkarski im. Stanisława Budzyna

III. Memoriał Piłkarski im. Stanisława Budzyna

III. Memoriał Piłkarski im. Stanisława Budzyna - Ł±kta Górna - 18.06.2012 r.
III. Memoriał Piłkarski im. Stanisława Budzyna - Ł±kta Górna - 18.06.2012 r.

    Organizatorzy serdecznie dziękuj± sponsorom imprezy: Radzie Rodziców z jej przewodnicz±c± Pani± Barbar± Rosiek, Dyrektorowi ZS w Ł±kcie Górnej Janowi Ro¶kowi, Wójtowi Gminy Żegocina Jerzemu Błoniarzowi, Ks. Proboszczowi Stanisławowi Szczygłowi, Sklepikowi Szkolnemu oraz Panom: Pawłowi Steczko i Zbigniewowi K±ckiemu.

WYNIKI I KLASYFIKACJA

KLASY PIERWSZE

KLASY DRUGIE

KLASY TRZECIE

Ł±kta Górna - Żegocina 0 : 5

Żegocina - Sobolów 0 : 2 Ł±kta Górna - Sobolów 1 : 3
Żegocina - Sobolów 7 : 0 Ł±kta Górna - Sobolów 3 : 1 Żegocina - Sobolów 4 : 2
Ł±kta Górna - Sobolów 4 : 0 Ł±kta Górna - Żegocina 3 : 0 Ł±kta Górna - Żegocina 0 : 4
1. Żegocina, 2. Ł±kta Górna, 3. Sobolów 1. Ł±kta Górna, 2. Sobolów, 3. Żegocina 1. Żegocina, 2. Sobolów, 3. Ł±kta Górna

RELACJA WIDEO >>>

II. MEMORIAŁ - 2011 >>>

[wstecz]