certyfikatysg00.jpg (24987 bytes)

WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW DLA UCZNIÓW KLASY STRAŻY GRANICZNEJ - 28.06.2012

    28 czerwca 2012 roku, na zakończenie dwuletniego okresu realizacji innowacji pedagogicznej "Klasa Straży Granicznej" w Liceum Ogólnokształcącym w Żegocinie, 20 uczniów tejże klasy otrzymało specjalne certyfikaty. Na uroczystość, zorganizowaną w szkolnej auli w formie uroczystego apelu, przybyli zaproszeni goście z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu: płk Jacek Janusz i kpt. Artur Gromala oraz Przewodniczący Rady Gminy Żegocina Jan Marcinek i Wójt Gminy Jerzy Błoniarz. Licznie przybyli także rodzice uczniów tej klasy.
    Na historyczny wymiar tego wydarzenia zwróciła uwagę dyrektorka Zespołu Szkół w Żegocinie - Pani Danuta Pączek, która po powitaniu i przedstawieniu gości przypomniała genezę tej, jedynej w Małopolsce i nielicznej w skali kraju innowacji, związanej ze Strażą Graniczną. - Uczestniczymy dzisiaj w szczególnej uroczystości. Będziemy świadkami wręczenia po raz pierwszy w historii żegocińskiego Liceum, certyfikatów uczniom klasy Straży Granicznej. Cieszę się, że uroczystość ta ma miejsce w 15. rocznicę kanonizacji Patronki naszego Zespołu Szkół - Jadwigi Królowej. W dniu 23 czerwca 2010 r. zostało podpisane trójstronne porozumienie pomiędzy Karpackim Oddziałem Straży Granicznej, Gminą Żegocina i Zespołem Szkół dotyczące organizacji pracy w tej klasie. Cieszę
się, że pomysł nauczycieli zaakceptowali rodzice. Do klasy SG zostało zapisanych 20 uczniów, którzy od 2 lat pod kierunkiem płk Andrzeja Ziobrowskiego realizują innowację pedagogiczną, poznają ddziałalność formacji Straży Granicznej. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne zawierał przedmiot "Ochrona granicy państwowej z elementami prawa". Uczniowie odbyli wiele wyjazdów do placówek SG, odbyli także 2 obozy kondycyjno - wytrzymałościowe w Zakopanem na Łysej Polanie oraz w Łomnej w Bieszczadach. Wszyscy
osiągnęli sukces i kończą ten etap nauki - poinformowała zebranych Pani Dyrektor.
    Dowodem pozytywnego ukończenia wspomnianego przedmiotu są specjalne certyfikaty z podpisami: Dowódcy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu - płk Janusza Cienciały, Dyrektora Szkoły, Wójta Gminy, a na odwrocie także wychowawcy tej klasy Bogdana Bielaka i nauczyciela przedmiotu - płk Andrzeja Ziobrowskiego. Każdemu uczniowi (w jednym przypadku mamie ucznia) certyfikat, w asyście Dyrektorki Szkoły i Wójta Gminy, wręczał płk Jacek Janusz.
   Chwilę po tej ceremonii głos ponownie zabrała Pani Dyrektor, która poinformowała zebranych, że specjalne wyróżnienie w postaci medalu szkolnego "Fac guod vides - Czyń co widzisz" postanowiła przyznać dwóm osobom zasłużonym szczególnie dla powstania i działalności tej klasy: pomysłodawcy utworzenia klasy mundurowej w Żegocinie w oparciu o współpracę z Karpackim Oddziałem Straży Granicznej w Nowym Sączu - Ks. płk dr Zbigniewowi Kępie - rodakowi z Żegociny oraz Komendantwi KOSG w Nowym Sączu - płk Januszowi Cienciale, dzięki któremu zostały otwarte dla młodzieży placówki SG w Zakopanem, Piwnicznej Zdroju, Barwinku, porcie lotniczym w Balicach, a także baza Oddziału w Nowym Sączu. To dzięki Panu Komendantowi wielu podległych mu funkcjonariuszy w soboty zajmowało się szkoleniem żegocińskiej młodzieży. Ponieważ obaj Panowie ze względu na inne obowiązki nie mogli być obecni w tym dniu w Żegocinie, wspomniane medale zostaną im wręczone w innym terminie.
   Wreszcie przyszedł czas na inne podziękowania. Złożyła je Pani Dyrektor oraz uczniowie, którzy wręczyli kwiaty i książkowe upominki gościom z Nowego Sącza, Wójtowi i Przewodniczącemu Rady Gminy w Żegocinie, autorowi i realizatorowi programu szkolenia - płk Andrzejowi Ziobrowskiemu, wychowawcy klasy. Podziękowania od uczniów i kwiaty otrzymała także Pani Dyrektor Danuta Pączek.
   Przyszedł czasna wspomnienia i refleksje. Najpierw o zrealizowanym programie i odbytych obozach mówił płk Andrzej Ziobrowski, potem w specjalnej prezentacji komputerowej uczynili to sami uczniowie, jako ostatni wypowiedział się w tym temacie wychowawca klasy - Bogdan Bielak. Wszyscy podkreślali duże walory wychowawcze i praktyczne tej innowacji pedagogicznej, dziękowali rodzicom uczniów, chwalili młodzież za pozytywne przemiany i przekonywali, że wiedza i umiejętności przydadzą im się w dorosłym życiu.
   Przemawiali także goście: płk Jacek Janusz, Wójt Jerzy Błoniarz i Przewodniczący Rady Jan Marcinek. Wszyscy bardzo wysoko ocenili realizowaną innowację, która jest kontynuowana. Także w kolejnym roku szkolnym następna grupa uczniów ubierze mundury i będzie podnosić wiedzę i ponadprogramowe umiejętności realizowane w Klasie Straży Granicznej, a uczniowie którzy otrzymali certyfikaty przygotowywać się będą w klasie trzeciej LO do egzaminu maturalnego. Oby i ten zdali z wynikiem pozytywnym.

FOTOGALERIA
Wręczenie certyfikatów dla uczniów klasy drugiej LO Straży Granicznej Wręczenie certyfikatów dla uczniów klasy drugiej LO Straży Granicznej
Wręczenie certyfikatów dla uczniów klasy drugiej LO Straży Granicznej Wręczenie certyfikatów dla uczniów klasy drugiej LO Straży Granicznej
Wręczenie certyfikatów dla uczniów klasy drugiej LO Straży Granicznej Wręczenie certyfikatów dla uczniów klasy drugiej LO Straży Granicznej
Wręczenie certyfikatów dla uczniów klasy drugiej LO Straży Granicznej Wręczenie certyfikatów dla uczniów klasy drugiej LO Straży Granicznej
Wręczenie certyfikatów dla uczniów klasy drugiej LO Straży Granicznej Wręczenie certyfikatów dla uczniów klasy drugiej LO Straży Granicznej
Wręczenie certyfikatów dla uczniów klasy drugiej LO Straży Granicznej Wręczenie certyfikatów dla uczniów klasy drugiej LO Straży Granicznej
   
Wręczenie certyfikatów dla uczniów klasy drugiej LO Straży Granicznej Wręczenie certyfikatów dla uczniów klasy drugiej LO Straży Granicznej
   
Wręczenie certyfikatów dla uczniów klasy drugiej LO Straży Granicznej Wręczenie certyfikatów dla uczniów klasy drugiej LO Straży Granicznej
   
Wręczenie certyfikatów dla uczniów klasy drugiej LO Straży Granicznej Wręczenie certyfikatów dla uczniów klasy drugiej LO Straży Granicznej
   
Wręczenie certyfikatów dla uczniów klasy drugiej LO Straży Granicznej Wręczenie certyfikatów dla uczniów klasy drugiej LO Straży Granicznej
Wręczenie certyfikatów dla uczniów klasy drugiej LO Straży Granicznej Wręczenie certyfikatów dla uczniów klasy drugiej LO Straży Granicznej
Wręczenie certyfikatów dla uczniów klasy drugiej LO Straży Granicznej Wręczenie certyfikatów dla uczniów klasy drugiej LO Straży Granicznej
Wręczenie certyfikatów dla uczniów klasy drugiej LO Straży Granicznej Wręczenie certyfikatów dla uczniów klasy drugiej LO Straży Granicznej
   
Wręczenie certyfikatów dla uczniów klasy drugiej LO Straży Granicznej Wręczenie certyfikatów dla uczniów klasy drugiej LO Straży Granicznej
Wręczenie certyfikatów dla uczniów klasy drugiej LO Straży Granicznej - 28.06.2012 r.

[wstecz]