XVII Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie.

XVII. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW SRGIWP W ŻEGOCINIE - 29.06.2012

    Stowarzyszenie Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie istnieje od 1996 roku. Zgodnie ze swoim statutem co roku członkowie organizacji muszą spotkać się na walnym zebraniu członków, podczas którego zarząd składa sprawozdanie z działalności, sprawozdanie finansowe, a członkowie w głosowaniu jawnym decydują o przyznaniu zarządowi absolutorium. Uchwala się także główne kierunki pracy na kolejny rok działalności.   
    Takie właśnie zebranie odbyło się 29 czerwca 2012 roku i miało miejsce w sali narad Urzędu Gminy w Żegocinie. Spośród 239 członków Stowarzyszenia na zebranie przyszło 14% i niewielka salka Urzędu Gminy ledwie pomieściła uczestników zebrania, które poprowadził Franciszek Koszyk, wybrany na przewodniczącego zebrania.
    Najważniejszą częścią zebrania było sprawozdanie z działalności organizacji w roku 2011, które przedstawił zebranym Prezes Zarządu Jan Marcinek. W głosowaniu jawnym Zarząd uzyskał jednogłośne absolutorium. Zebrani uchwalili także niewielką zmianę w Regulaminie Udzialania Pożyczek z Funduszu Pożyczek Wzajemnych oraz głowne kierunki pracy na 2012 rok.
   Więcej szczegółów w serwisie internetowym SRGiWP.

XVII. Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 29.06.2012 r.

XVII. Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 29.06.2012 r.

XVII. Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 29.06.2012 r.

[wstecz]