Baesen w Łąkcie Gónej w trakcie modernizacji.

UPAŁY, A BESEN W REMONCIE - 05.07.2012

     Fala upałów na początku lipca br. gnębi mieszkańców Małopolski. Wiele osób bardzo chętnie korzysta w kąpielisk naturalnych i basenów. Także mieszkańcy gminy Żegocina i przybywający tutaj urlopowicze chętnie skorzystaliby z kąpieli w istniejących na terenie gminy basenach. Tymczasem ani ten w Żegocinie, ani ten w Łąkcie Górnej nie są czynne. Nie jest także czynny zalew w Rozdzielu. Pomyśleć, że kiedyś dwa czynne baseny (w Łąkcie Górnej i Żegocinie) były uruchamiane na początku lipca i oba cieszyły się sporym zainteresowaniem mieszkańców gminy i gości.
    Nie ma w tym roku szans na kąpiele w Rozdzielu i Żegocinie, ale takie szanse są w Łąkcie Górnej, choć dopiero w drugiej połowie lipca. Samorządowi gminy Żegocina udało się pozyskać zewnętrzene dofinansowanie do modernizacji basenu w Łąkcie Górnej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich "Odnowa centrum wsi". Pisaliśmy o tym tutaj >>>.
   Nasza nadzieje na to, że modernizacja zostanie zakończona wraz z końcem czerwca okazały się płonne. Samorząd ogłosił przetarg na realizację tego przedsięwzięcia odpowiednio wcześnie, bo już 13 lutego 2012 roku. Określono w nim następujące zadania do realizacji: Zbudowanie drogi dojazdowej do basenu, parkingu, wykonanie robót odwadniających, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, wykonanie boiska do piłki plażowej, bramy wjazdowej, roboty remontowo - budowlane budynku obsługi, wmiana instalacji wodno - kanalizacyjnej, wymiana instalacji elektrycznej, remont oświetlenia i zasilania elektrycznego, wymiana ogrodzenia terenu basenu, remont niecki basenu, remont instalacji uzdatniania i oczyszczania wody basenowej, montaż elementów wyposażenia. W wymaganiach inwestor zawarł następujące zdanie: "Remont basenu kąpielowego wraz z remontem drogi dojazdowej i parkingu należy wykonać do dnia 30.06.2012 roku - basen ma być uruchomiony na sezon wakacyjny". Przetarg został rozstrzygnięty szybko i już 21 marca 2012 roku nastąpiło udzielenie zamówienia, a wkrótce przekazanie terenu budowy wykonawcy, którym jest Zakład Produkcyjno - Usługowo - Handlowy "BET-BRUK" z Laskowej.
    Dlaczego więc pojawiło się prawdopodobnie dwutygodniowe opóźnienie w realizacji tego przedsięwzięcia? Gdy 5 lipca odwiedzam teren budowy wydaje się, że prac do wykonania jest dużo, choć sporo jest już zrobione, a praca w ten upalny dzień wre. Część pracowników pracuje przy drodze, inni wykonują prace w niecce basenu, jeszcze inni montują urządzenia w budynku obsługi. Kierujący pracami Kamil Sieja informuje mnie, że głównym powodem opóźnienia, które ocenia na 12 dni, jest niedostarczenie na teren basenu zasilania energetycznego, przez co nie można zalać basenu i uruchomić urządzeń sterujących oraz podłączyć lamp. Dokończenie plantowania terenu, montaż ławeczek, uruchomienie oświetlenia i wykonanie boiska do siatkówki, zalanie drogi asfaltem - to drobne prace, które można wykonać w parę dni.    
   Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz wskazuje też na drugi powód opóźnienia, którym była w pewnym okresie fatalna pogoda, która nie pozwoliła na wykonywanie prac. Zapewnia także, że załatwiona jest sprawa z ratownikiem. Problemem dla niego jest to, kto będzie zarządzał tym obiektem, pilnował porządku oraz włączał i wyłączał urządzenia. To wszystko kosztuje i wpływy z biletów wstępu nie zrekompensują kosztów. Ot taki dylemat władzy samorządowej: nie mieć basenu i wydatków, czy mieć go i mieć dodatkowe wydatki. Udało się pozyskać pieniądze na modernizację basenu i jego okolicy (koszt to ponad 500 tys. zł), ale w naciągniętym już do granic wytrzymałości budżecie gminy nie ma już pieniędzy na dofinansowanie utrzymania tego obiektu. 
    Znając jednak operatywność Wójta Błoniarza trzeba wierzyć, że inwestycja niebawem się pomyślnie zakończy, basen zostanie uruchomiony i dostarczy mieszkańcom gminy i gościom już niebawem tego, do czego ma służyć, czyli czynnego i bezpiecznego wypoczynku na wodzie. Wytrzymajmy jeszcze trochę ... mimo upałów.

Basen w Łąkcie Górnej w lipcu 2010 roku. Basen w Łąkcie Górnej w lipcu 2011 roku.
Basen w Łąkcie Górnej w dniu 5 lipca 2012 roku. Basen w Łąkcie Górnej w dniu 5 lipca 2012 roku.
Basen w Łąkcie Górnej w dniu 5 lipca 2012 roku. Basen w Łąkcie Górnej w dniu 5 lipca 2012 roku.
Tu będzie boisko do plażowej piłki siatkowej. Budowa drogi do basenu z niewielkim placem parkingowym.

Modernizacja basenu w Łąkcie Górnej - lipiec 2012 r.

BASEN ZOSTAŁ URUCHOMIONY 23 LIPCA 2012 ROKU >>>

[wstecz]