Na basenie w Łąkcie Górnej - 24 lipca 2012 r.

BASEN W ŁĄKCIE GÓRNEJ JUŻ CZYNNY - 24.07.2012

     23 lipca 2012 roku uruchomiony został zmodernizowany Basen Kąpielowy w Łąkcie Górnej. Na ten dzień czekali z utęsknieniem wszyscy miłośnicy kąpieli z gminy Żegocina, zwłaszcza dzieci oraz ich rodzice.
    W upalny dzień 24 lipca 2012 roku, w godzinach południowych, ilość chętnych do kąpieli jest jeszcze niewielka. Także woda jest dosyć chłodna (ok. 21 stopni), bo dopiero się nagrzewa. Ale z każdym ciepłym dniem będą coraz lepsze warunki do korzystania z dobrodziejstw wody, która w łąkieckim basenie jest wyjątkowo czysta.
    Urząd Gminy w Żegocinie - gospodarz obiektu - informuje że od dnia 23 lipca 2012 r. do 19 sierpnia 2012 r. Basen Kąpielowy w Łąkcie Górnej będzie czynny w godz. od 10-tej do 18-tej. Dodatkową zachętą do korzystania z basenu jest gratisowy pobyt na basenie. 
    Nad bezpieczeństwem kąpiących się czuwa Pan Wojciech Waśniowski - ratownik z Bochni, który przypomina, że kąpać w tym basenie można się tylko w strojach kąpielowych. Obowiązuje także zakaz skakania do wody (basen jest płytki). Szczegóły określa regulamin kąpieliska, który publikujemy poniżej.
    Na łąkieckim basenie, otwartym z opóźnieniem, nie jest jeszcze wszystko gotowe na 100 procent. Pięknie tu będzie dopiero w przyszłym roku, gdy wyrośnie trawa i cały teren basenu i otoczenia zostanie uporządkowany.
Oprócz pływania można pograć w plażową piłkę siatkową. Urządzono boisko, zamocowano siatkę, ale piłkę trzeba mieć własną.
   W dniu otwarcia nie jest jeszcze wyasfaltowana droga dojazdowa do basenu, co nastąpi jeszcze w tym tygodniu. Brak też tablic informacyjnych, które zostaną zamontowane niebawem i kilku jeszcze innych drobiazgów.
   Wszystko powinno być gotowe lada dzień. Organizatorzy tegorocznych "719. Urodzin Żegociny" zapowiadają zorganizowanie na tym basenie zawodów pływackich. Ale o tym wkrótce.
   Tymczasem trzeba się cieszyć ze zmodernizowanego ze środków samorządu i PROW obiektu i wspólnie pilnować tego, aby wandale nie dokonali dewastacji, co się niestety zdarzało w latach ubiegłych.

Na basenie w Łąkcie Górnej - 24 lipca 2012 r. Na basenie w Łąkcie Górnej - 24 lipca 2012 r.
Na basenie w Łąkcie Górnej - 24 lipca 2012 r. Na basenie w Łąkcie Górnej - 24 lipca 2012 r.
Na basenie w Łąkcie Górnej - 24 lipca 2012 r. Na basenie w Łąkcie Górnej - 24 lipca 2012 r.

Na basenie w Łąkcie Górnej - 24 lipca 2012 r.

REGULAMIN BASENU W ŁĄKCIE GÓRNEJ

§ 1
Basen jest obiektem ogólnie dostępnym, zlokalizowanym w Łąkcie Górnej.
§ 2
1. Basen jest czynny w dniach od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 10.00 do 18.00.
§ 3
Z basenu mogą korzystać osoby:
a) grupy zorganizowane pod opieką osoby prowadzącej zajęcia,
b) osoby indywidualne,
c) dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie basenu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
§ 4
Na basen nie będą wpuszczane osoby:
a) których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
b) z otwartymi ranami,
c) z oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia,
d) których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.
§ 5
Za bezpieczeństwo osób korzystających z basenu odpowiedzialny jest ratownik oraz opiekunowie grup zorganizowanych.
§ 6
Zabrania się wnoszenia na teren basenu i spożywania alkoholu, środków odurzających, a także posiadania przedmiotów szklanych i innych, mogących stanowić zagrożenie dla użytkowników.
§ 7
Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia basenu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
§ 8
Kierownictwo obiektu nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i przedmioty wartościowe pozostawione na terenie kąpieliska.
§ 9
Zabrania się zanieczyszczać wodę w basenie poprzez:
- załatwianie potrzeb fizjologicznych,
- używanie mydła i innych środków czyszczących.
§ 10
Na basenie obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju, ciszy i bezwzględnego podporządkowania się decyzjom i nakazom ratownika pełniącego dyżur.
§ 11
W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa zabrania się użytkownikom:
a) biegania po obejściach basenu,
b) samowolnego wskakiwania do wody z brzegów basenu i słupków startowych,
c) wpychania do wody i zanurzania w wodzie innych użytkowników,
d) hałasowania,
e) fałszywego alarmowania i używania wszelkich sygnałów dźwiękowych.
§ 12
Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z terenu obiektu,
§ 13
W razie zaistnienia niebezpieczeństwa, ratownik może nakazać kąpiącym się natychmiastowe opuszczenie niecki basenu.
§ 14
Osoby korzystające z basenu zobowiązane są do zapoznania się z powyższym regulaminem i przestrzegania go.

[wstecz]