W Osadzie VI Oraczy w Bochni.

Na boiskach w Żegocinie.

LETNIA PÓLKOLONIA W ŻEGOCINIE - 12-21.07.2012

     21 lipca 2012 roku zakończyła się półkolonia organizowana przez Związek Młodzieży Wiejskiej, a współorganizowana przez Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Żegocinie. Wzięło w niej udział 26 młodych mieszkańców naszej Gminy. Przygotowano dla nich liczne atrakcje.
     Głównym organizatorem półkolonii był Związek Młodzieży Wiejskiej z Warszawy, do którego to zwróciło się Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Żegocinie, by uzyskać pieniądze na dofinansowanie tego przedsięwzięcia. Dzięki zaradności pracowników udało się zorganizować trwający dwa tygodnie turnus. Warunkami uczestnictwa było jednak ubezpieczenie co najmniej jednego rodzica w KRUS-ie i przedział wiekowy 7-16 lat. Mimo początkowych obaw udało się zebrać grupę liczącą 26 osób.
     Każdy dzień przynosił dzieciom liczne atrakcje i dostarczał niesamowitych wrażeń.
Opiekunami półkolonii były Panie:Małgorzata Waligóra z CKSiT w Żegocinie, Marta Kędra z Łąkty Górnej - pedagog, Anna Zelek - nauczycielka z Rozdziela..
     Pierwszego dnia (12 lipca 2012 r.) uczestnicy półkolonii mieli okazję nawzajem się poznać, gdyż każdy musiał o sobie powiedzieć kilka zdań. Wszyscy zostali zaznajomieni z harmonogramem kolonii. Gościem specjalnym był policjant, który mówił o zasadach bezpieczeństwa podczas poruszania się po drodze. Dzieci zaczęły także przygotowywać plakaty pt. „W zdrowym ciele, zdrowy duch”.
     Kolejnego dnia zorganizowana została piesza wycieczka do Pasierbca. „Oczywiście jak na każdym rajdzie nie odbyło się bez kilku odrapanych kolan oraz zgubionego kapelusza” - wspominają dzieci w swym pamiętniku. Kolejnym wydarzeniem w tym dniu była Msza Święta w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu, a po niej cała grupa rozegrała na tutejszym boisku mecz.
     14 lipca dzieci spędziły godzinę na placu zabaw, a potem udały się na Krytej Pływalni w Bochni. Następnego dnia uczestnicy również udali się do Bochni, a wybór padł tym razem na Kopalnię Soli. Tam głównymi atrakcjami była kapliczka, Komora Warzyn, a także Osada VI Oraczy.
     W piąty dzień zajęcia rozpoczęły się na sali gimnastycznej w ZS im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie. Tam chłopcy grali w piłkę nożną, a dziewczęta skakały na skakance. Dla jednych i drugich zarezerwowany był bieg na dystans. „Planowane było pójście na lody gałkowe, jednak pogoda zrobiła nam psikusa i musieliśmy szybkim marszem udać się do CKSiT, gdzie na pocieszenie zjedliśmy przepyszny obiad” - wspominają dzieci. Uczestnicy robili także róże.
     Wtorek przeznaczony był na wycieczkę do Szczyrzyca. Tam cała grupa udała się do Wioski Indiańskiej, gdzie miała okazję zobaczyć indiańskie domki (tipi) i dużo dowiedzieć się o tamtejszej kulturze. Atrakcjami dnia były indiańskie gry oraz amulety, które każdy z uczestników wykonywał samodzielnie. Następnym punktem było zwiedzanie muzeum oraz Klasztoru Cystersów.
     Kolejnego dnia uczestnicy kontynuowali prace plastyczne na konkurs. Po tych zajęciach odbyła się zabawa integracyjna, z licznymi konkursami ekologicznymi. „Nagrodami były pyszne cukierki, dlatego też każdy uczestnik miał uśmiech na twarzy”- tak stwierdza wpis w pamiętniku uczestniczek półkolonii.
    Ósmego dnia dzieci udały się na górę Jastrząbka, gdzie znajduje się cmentarz z czasów I wojny światowej. Stamtąd wszyscy poszli do gospodarstwa ekologicznego „Rosochatka” w Rozdzielu, prowadzonego przez p. Józefa Pławeckiego. Gospodarz poprowadził specjalne wykłady: ”Od ziarenka do bochenka” i „Od kwiatka do miodu”.
     W przedostatni dzień uczestnicy udali się do Żmiącej, do stadniny koni „U Gazdy”. Dzieci interesowały się głównie końmi, ale ucieszyła ich także gra w piłkę i liczne atrakcje na placu zabaw.
    Sobotę, czyli ostatni dzień półkolonii, zapamiętają zarówno uczestnicy płkoloni, jak i rodzice. Podczas wspólnego spotkania w sali widowiskowej CKSiT w Żegocinie, jako pierwszy głos zabrał dyrektor CKSiT p. Mieczysław Kędra, który w swej wypowiedzi wspomniał o organizatorach oraz liczbie uczestników. Podziękował opiekunom; p. wójtowi (dzięki któremu dzieci, były codziennie dowożone do świetlic); p. Czesławowi Pączkowi za sfinansowanie wycieczki do Kopalni Soli oraz zakupił materiały plastyczne dla dzieci. Wójt - p. Jerzy Błoniarz - nawiązując do wypowiedzi dyrektora CKSiT podziękował organizatorom, współorganizatorom, opiekunom oraz kucharce. Wyraził także nadzieję, że w przyszłym roku liczba uczestników wzrośnie.
    Kolejnym punktem programu był przeczytany przez autorki pamiętnik, w którym pisały one o przebiegu półkolonii, a także chwaliły przepyszne obiadki ugotowane przez panią Marię Gajewską. Następnie dzieci przedstawiły krótką inscenizację słowno - muzyczną. Kierownik tej półkolonii - Pani Małgorzata Waligóra również podziękowała w imieniu swoim i dzieci p. Wójtowi, p. Mieczysławowi Kędrze, p. Czesławowi Pączkowi, p. Annie Zelek, p. Marcie Kędra oraz kucharce p. Marii Gajewskiej. Uczestnicy wręczyli wszystkim wspomnianym osobom kwiaty, które samodzielnie wykonali. Również rodzice otrzymali ręcznie robione róże.
    Na koniec spotkania kierowniczka półkolonii ogłosiła wyniki dwóch konkursów, które odbyły się w czasie tego wakacyjnego, zorganizowanego wypoczynku. Wyniki konkursów: 1. "W zdrowym ciele zdrowy duch”: I miejsce: Arkadiusz Sławęta z Rozdziela, II miejsce: Natalia Matras i Dąbrówka Dudek z Łąkty Górnej, III miejsce: Jakub Kępa i Wiktor Kępa z Łąkty Górnej; 2. „Ekopocztówka z Gminy Żegocina”, I miejsce: Mateusz Wójtowicz z Rozdziela, II miejsce: Dawid Ptaszek z Rozdziela, III miejsce: Justyna Janas z Łąkty Górnej. Nagrody wręczył p. wójt, a oprócz nich wszyscy uczestnicy otrzymali mini wyprawki szkolne ufundowane przez ZMW. Po zakończeniu oficjalnej części spotkania rozpoczął się piknik, podczas którego zgromadzeni goście oraz dzieci korzystali z bogatej oferty gastronomicznej.

Opracowanie: kp

Spotkanie z policjantem.

Zabawy integracyjne.

Na boisku w Pasierbcu.

W krytej pływalni w Bochni.

W drodze do Kopalni Soli w Bochni.

W Kopalni Soli w Bochni.

W Kopalni Soli w Bochni.

W Kopalni Soli w Bochni.

W Osadzie VI Oraczy.

W Osadzie VI Oraczy.

Zajęcia w sali gimnastycznej w Żegocinie.

Zajęcia plastyczne.

W wiosce indiańskiej w Szczyrzycu.

W Muzeum Klasztornym w Szczyrzycu.

W stadninie koni.

Zabawy z balonami - CKSiT w Żegocinie.

Spotkanie w CKSiT w Żegocinie.

Spotkanie w CKSiT w Żegocinie.

MieczysłąwKędra z różą od kolonistów.

Spotkanie w CKSiT w Żegocinie.

Nagrody dla zwyoiezców konkursów.

Nagrody dla zwyoiezców konkursów.

Wójt J. Boniarz w rozmowie z kolonistami.

Poczęstunek.

Na letniej półkolonii w Żegocinie - 12-21.07.2012 r.

[wstecz]