Uroczystość w Łąkcie Górnej, w 68. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego - 01.08.2012r.

68. ROCZNICA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO - UROCZYSTOŚĆ PATRIOTYCZNĄ W ŁĄKCIE GÓRNEJ - 01.08.2012

     W środę - 1 sierpnia 2012 roku - przypadła 68. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Tradycyjnie już Wójt Gminy Żegocina, Zespół Szkół w Łąkcie Górnej oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy zorganizowali przy pomniku Stefana Bohanesa w Łąkcie Górnej uroczystość upamiętnienia 68. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
Uroczystość, na którą przybyły delegacje szkół z Bytomska, Rozdziela, Żegociny, Łąkty Górnej, poczty sztandarowe szkół z Bytomska i Łąkty Górnej oraz OSP w Łąkcie Górnej, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza tej jednostki, członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej, mieszkańcy wsi Łąkta Górna, rozpoczęła się równocześnie z uruchomieniem syren, które przez 1 minutę swoim dźwiękiem upamiętniły wybuch Powstania Warszawskiego. Po ich zamilknięciu proboszcz z Łąkty - ks. Stanisław Szczygieł poprowadził krótką modlitwę w intencji poległych w czasie Powstania Warszawskiegom jak również poległego w Łąkcie lotnika Stefana Bohanesa, który zginął podczas powrotu po zrzutach dla warszawskich powstańców.
Po wysłuchaniu hymnu państwowego i słowie wstępnym oraz powitaniu uczestników uroczystości przed Dyrektora Zespołu Szkół w Łąkcie Górne, okolicznościowy referat wygłosiła nauczycielka historii w Zespole Szkół w Łąkcie Górnej - Pani Halina Pączek, a uczennica Sara Szewczyk, której muldunek, złożony Wójtowi Gminy Jerzemu Błoniarzowi zapoczątkował główną część uroczystości, powiedziała wiersz powstańczego poety Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pt. "Elegia o ... [chłopcu polskim]".
Kolejną częścią spotkania przy pomniku było złożenie kwiatów i zapalenie zniczów pod pomnikiem poświęconym Stefanowi Bohanesowi i polskim lotnikom, poległym podczas Powstania Warszawskiego. Uczyniły to delegacje szkół, MDP OSP Łąkta Górna, Stowarzyszenia i Samorządu Gminy.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który podziękował zebranym, a zwłaszcza młodzieży za udział w uroczystości, organizatorom za jej przygotowanie. Pamięć o poległych w walkach o wolność i niepodległość Polski uznał za obowiązek wszystkich pokoleń Polaków. Z kolei Jan Rosiek podziękował Pani Halinie Pączek za mądry, przemyślany referat oraz nauczycielom z jego szkoły za przygotowanie uroczystości. Głos zabrała także Pani Maria Juszczyk - krewna powstańczego kapelana - ks. ppłk. Franciszka Juszczyka, która poinformowała, że czynione są w Warszawie starania o nazwanie jednej z ulic Jego imieniem. - Chciałabym, aby także został On w pamięci młodych ludzi także tutaj - w rodzinnej gminie - powiedziała.
Po tym wystąpieniu prowadzący uroczystość Pan Jan Rosiek dokonał jej zamknięcia.

Uroczystość w Łąkcie Górnej, w 68. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego - 01.08.2012r. Uroczystość w Łąkcie Górnej, w 68. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego - 01.08.2012r.
Uroczystość w Łąkcie Górnej, w 68. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego - 01.08.2012r. Uroczystość w Łąkcie Górnej, w 68. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego - 01.08.2012r.
Uroczystość w Łąkcie Górnej, w 68. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego - 01.08.2012r. Uroczystość w Łąkcie Górnej, w 68. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego - 01.08.2012r.
Uroczystość w Łąkcie Górnej, w 68. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego - 01.08.2012r. Uroczystość w Łąkcie Górnej, w 68. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego - 01.08.2012r.
Uroczystość w Łąkcie Górnej, w 68. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego - 01.08.2012r. Uroczystość w Łąkcie Górnej, w 68. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego - 01.08.2012r.
Uroczystość w Łąkcie Górnej, w 68. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego - 01.08.2012r. Uroczystość w Łąkcie Górnej, w 68. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego - 01.08.2012r.
Uroczystość w Łąkcie Górnej, w 68. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego - 01.08.2012r. Uroczystość w Łąkcie Górnej, w 68. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego - 01.08.2012r.
Uroczystość w Łąkcie Górnej, w 68. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego - 01.08.2012r.
ZAPROSZENIE NA UROCZYSTOŚĆ >>> RELACJA WIDEO >>>

     Udziałem w tej uroczystości mieszkańcy gminy udowodnili nie tylko swoją pamięć o tragicznych wydarzeniach z 1944 roku, ale także oddali hołd poległym i zmarłym uczestnikom tych wydarzeń, wśród których były także osoby związane z Gminą Żegocina.  
    Przypomnijmy nie tylko Stefana Bohanesa, ale także ks. pułkownika Franciszka Juszczyka oraz Panią Krystynę Holota, których sylwetki przedstawiamy w historycznej części naszego serwisu (linki poniżej).

STEFAN BOHANES KS. FRANCISZEK JUSZCZYK KRYSTYNA HOLOTA

[wstecz]