ZPB w ZS w Łąkcie Górnej.

Spotkanie organizacyjne - Łąkta Górna - 19.09.2012.

ZINTEGROWANA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W ŁĄKIECKIEJ SZKOLE - 19.09.2012

    W dniu 19 września 2012 roku w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej odbyło się spotkanie organizacyjne związane z przystąpieniem szkoły do projektu "Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa", którego celem będzie uzyskanie Certyfikatu Szkoły Promującej Bezpieczeństwo. W spotkaniu uczestniczyli Dyrektor Szkoły Jan Rosiek, zaproszeni goście i partnerzy pozyskani przez szkołę do współpracy przy realizacji projektu: asp. szt. Leszek Machaj z Komendy Powiatowej Policji w Bochni, Komendant Gminny  Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Żegocina - Janusz Stańdo, asp. szt. z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni i Radny wsi Łąkta Górna - Tadeusz Stary, Gminny Psycholog - Czesław Pączek, przedstawiciele Rady Rodziców na czele z przewodniczącą- Barbarą Rosiek, pedagog w ZS w Łąkcie Górnej- Ewa Rosiek oraz szkolny koordynator projektu- Wioletta Nowak.
    Asp. Leszek Machaj przedstawił zgromadzonym na sali gimnastycznej gościom, nauczycielom i uczniom założenia i cele projektu. Swoje wystąpienie poświęcił również profilaktyce uzależnień oraz odpowiedzialności karnej nieletnich. Na spotkaniu z młodzieżą wystąpili również przedstawiciele straży pożarnej. Pan Komendant OSP Janusz Stańdo przedstawił procedury postępowania podczas ewakuacji z miejsca zagrożenia. Strażacy odpowiadali również na pytania zebranych gości.
    Na spotkaniu z partnerami, szkolny koordynator projektu p. Wioletta Nowak przedstawiła wyniki przeprowadzonych ankiet, których celem było poznanie opinii uczniów, rodziców i nauczycieli na temat poczucia bezpieczeństwa w szkole, a także określiła priorytety podejmowanych działań, jakie zostały założone w celu poprawy bezpieczeństwa w szkole i jej otoczeniu. Spotkanie zakończyło się opracowaniem wspólnych zadań i przyjęciem ich do realizacji w ramach projektu.
    Na zakończenie, głos zabrał asp. Leszek Machaj, który podziękował za owocne spotkanie i pochwalił dotychczasowe działania i osiągnięcia szkoły.

Spotkanie organizacyjne - Łąkta Górna - 19.09.2012.

Spotkanie organizacyjne - Łąkta Górna - 19.09.2012.

Spotkanie organizacyjne - Łąkta Górna - 19.09.2012.

Spotkanie organizacyjne - Łąkta Górna - 19.09.2012.

Spotkanie organizacyjne - Łąkta Górna - 19.09.2012. Spotkanie organizacyjne - Łąkta Górna - 19.09.2012.
Spotkanie organizacyjne - Łąkta Górna - 19.09.2012. Spotkanie organizacyjne - Łąkta Górna - 19.09.2012.

Spotkanie organizacyjne - Łąkta Górna - 19.09.2012.

Materiał nadesłany.

[wstecz]