Oddanie do użytku placu zabaw i boiska w Bytomsku - 18.09.2012 r.

ODDANIE DO UŻYTKU BOISKA I PLACU ZABAW W BYTOMSKU - 18.09.2012

    W dniu 18 września 2012 r. zostały oficjalnie oddane do użytku dwa obiekty zlokalizowane przy PSP w Bytomsku: ogólnodostępne boisko ze sztuczną nawierzchnią oraz plac zabaw dla miejscowego oddziału przedszkolnego. Obie inwestycje o łącznej wartości prawie 300 tysięcy złotych zostały zrealizowane ze środków samorządu gminy oraz dotacji pozyskanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W uroczystości otwarcia uczestniczyli zaproszeni goście oraz cała społeczność szkolna: nauczyciele, uczniowie i ich rodzice.
     Po rozpoczęciu uroczystości na nowym boisku, wybudowanym w okresie wakacji przez firmę "Budomost" z Laskowej wg projektu inż. Zbigniewa Seweryna z Raciechowic, przemawiał Wójt Gminy Żegocina, który w swoim wystąpieniu poinformował o genezie i przebiegu obu zrealizowanych w Bytomsku inwestycji. Podziękował wszystkim, którzy mieli swój udział w przygotowaniu i przebiegu tych zadań inwestycyjnych. Zaapelował do użytkowników obiektów oraz gospodarującej na nich szkoły o poszanowanie sprzętu i przestrzeganie regulaminu.
   Kolejnym elementem uroczystości było przecięcie wstęgi. Tego zaszczytu dostąpili: Wójt Jerzy Błoniarz, Ks. proboszcz Leszek Dudziak, dyrektor szkoły Barbara Janicka-Mikus, przewodnicząca Rady Rodziców Edyta Adamczyk oraz sołtys Bytomska Ignacy Rożnowski.
    Po krótkim przemówieniu na temat wartości związanych z uprawianiem sportu i odmówieniu modlitw ks. proboszcz Leszek Dudziak dokonał pobłogosławienia stadionu. Zaraz potem grupa dzieci z oddziału przedszkolnego wraz z gośćmi udali się na nowy przyszkolny plac zabaw, wybudowany także w okresie wakacji przez Firmę "Inst-Bud" z Zagorzyna za kwotę około 63 tys. zł. Także tu miała miejsce ceremonia przecięcia wstęgi (przez te same osoby, co na boisku) oraz pobłogosławienia tego placu.
    Po powrocie na boisko kontynuowano uroczystość. Przemawiali goście. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Tadeusz Olszewski, w imieniu Przewodniczącego Rady Gminy, złożył społeczności Bytomska gratulacje z okazji oddania do użytku nowych obiektów rekreacyjnych i przekazał Pani Dyrektor Barbarze Janickiej-Mikus list gratulacyjny. Wyraził nadzieję, że boiska sportowe przyczynią się do dalszego rozwoju sportu i rekreacji na terenie gminy i to nie tylko piłki nożnej. Z kolei Pani Anna Rogala - w imieniu wszystkich dyrektorów z gminnych placówek oświatowych - także pogratulowała pięknych obiektów i przekazała upominek w postaci zestawu pierścieni do hula - hop.
    Wręczenie zasłużonym dla procesu budowy tych obiektów gościom dzieci wręczyły kwiaty i to zakończyło oficjalna część uroczystości oddania do użytku boiska i placu zabaw. Nie mogło się obyć bez tradycyjnego strzelania rzutów karnych. Wreszcie przyszła pora na występy artystyczne dzieci. Można było oglądnąć popisy wokalne, taneczne, sportowe, a tę część imprezy zakończyło wypuszczenie przez wszystkie dzieci biało - czerwonych baloników.
    Ostatnim elementem ceremonii był  towarzyski mecz piłki nożnej pomiędzy reprezentacjami szkół podstawowych z Żegociny i Bytomska zakończony wynikiem remisowym.
    W ten sposób samorząd gminy Żegocina zakończył cykl budowy boisk sportowych ze sztuczna nawierzchnią we wszystkich pięciu sołectwach, rozpoczęty budowa boiska w Łąkcie Górnej, oddanego do użytku w czerwcu 2008 roku, a zakończony właśnie w Bytomsku. Każda miejscowość, w której jest szkoła posiada również salę gimnastyczną. Taką bazą sportową mogą się poszczycić nieliczni. Teraz sprawą samorządu, rad sołeckich i wszystkich działających w gminie klubów sportowych jest sprawić, aby obiekty te były w pełni wykorzystanie. Chodzi przecież nie o mistrzowskie wyniki, lecz o powszechną rekreację, ruch i w konsekwencji przede wszystkim o naszą kondycję i zdrowie.

Otwarcie boiska w Bytomsku.

Pobłogosławienie placu zabaw w Bytomsku.

FOTOGALERIA >>>

RELACJA WIDEO >>>

[wstecz]