Inauguracja roku szkolnego 2012/2013 w PSP w Bytomsku.

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2012/2013

     W poniedziałek - 3 września 2012 roku - rozpoczął się rok szkolny 2012/2013. W kraju ponad 4 mln 800 tysięcy, na terenie Gminy Żegocina prawie tysiąc młodych ludzi rozpoczęło kolejny rok szkolny. Uroczysta inauguracja miała miejsce zarówno w świątyniach, gdzie uczniowie i rodzice dziękowali za szczęśliwe wakacje i prosili Boga o łaski w nowym roku szkolnym, jak i budynkach szkolnych, gdzie uczniowie poznali m. in. najmłodszych członków szkolnej społeczności i kalendarz nowego roku szkolnego.
    Jako pierwsi do uroczystego świętowania pierwszego dnia nowego roku szkolnego przystąpili uczniowie Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie, którzy o godzinie ósmej zebrali się w kościele na specjalnej dziękczynno - błagalnej mszy świętej w tutejszym kościele, jako ostatni uczniowie Szkoły Muzycznej w Żegocinie, którzy zebrali się w szkole dopiero o godzinie 18.00.

NABOŻEŃSTWO W KOŚCIELE
Kościelna inauguracja roku szkolnego 2012/2013. Kościelna inauguracja roku szkolnego 2012/2013.
Kościelna inauguracja roku szkolnego 2012/2013. Kościelna inauguracja roku szkolnego 2012/2013.
Nowy katecheta - ks. Antoni Lelito. Kościelna inauguracja roku szkolnego 2012/2013.

Kościelna inauguracja roku szkolnego 2012/2013.

    Tradycyjnie już młodzież szkolna wraz z nauczycielami i rodzicami rozpoczyna rok szkolny i jednocześnie rok katechetyczny od udziału w uroczystej mszy świętej. Takie nabożeństwa odbyły się zarówno w Łąkcie Górnej, jak i Żegocinie (tu były dwa nabozeństwa, o godz.8.00 dla Zespołu Szkół w Żegocinie, o 9.30 dla pozostałych szkół z terenu parafii). Uczestnicy tych nabożeństw dziękowali Panu Bogu za szczęśliwe przeżycie wakacji oraz modlili się w intencji dobrego i szczęśliwego przeżycia nowego roku szkolnego i katechetycznego: "W pierwszy dzień nowego roku szkolnego i katechetycznego, nasze kroki skierowaliśmy najpierw do
świątyni na sprawowanie Najświętszej Ofiary Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Uczestnicząc w niej pragniemy wielbić Boga za
Jego nieskończoną miłość i dobroć, których doświadczyliśmy na przestrzeni minionych wakacji. W modlitwie chcemy wyrazić wdzięczność Wszechmogącemu Bogu za czas odpoczynku, regeneracji sił fizycznych i duchowych, za ubogacenie spotkanymi ludźmi, przyjaźnie, znajomości, za zdobyte doświadczenia. Jesteśmy jednak świadomi tego, iz nie zawsze właściwie wykorzystaliśmy dany nam przez Boga czas, dlatego chcemy dzisiaj także przepraszać za wszelkie zaniedbania, wady i grzechy minionych dwóch miesięcy. Przede wszystkim, będziemy jednak prosili gorąco Dobrego Boga, by w rozpoczynającym się dzisiaj
nowym roku szkolnym i katechetycznym obdarzał nas swoim światłem. błogosławieństwem, zdrowiem, potrzebnymi łaskami, byśmy przez wytrwałą naukę i pracę nad sobą zdobywali prawdziwą mądrość, rozpoznawali swoje powołanie i wytrwale je realizowali".
    Uczniowie wysłuchali także kazań. W Żegocinie swoją pierwsza homilię do uczniów wygłosił nowy katecheta - ks. mgr  Antoni Lelito, który zastąpił przeniesionego do Limanowej ks. Janusza Psonaka, a przybył do Żegociny z Parafii Wniebowzięcia NMP (zdrojowej) w Krynicy.

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 - RELACJE

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2012/2013:
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 3 września 2011 r.
Zimowa przerwa świąteczna: 23. grudnia 2012 - 01. stycznia 2013 r.
Ferie zimowe: 14 - 27 stycznia 2013 r. 
Wiosenna przerwa świąteczna: 28 marca 2013 - 2 kwietnia 2013 r.
Sprawdzian szóstoklasisty - 04. kwietnia 2013 r.
Egzamin gimnazjalny - 23 - 25 kwietnia 2013 r.
Pisemne egzaminy dojrzałości: 07 maja 2013 r. (pierwszy dzień matur)
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 28 czerwca 2013 r.

[wstecz]