Uroczystość przy żródłach wody mineralnej w Żegocinie - 15.10.2012 r.

UROCZYSTOŚĆ PRZY ŹRÓDŁACH - ŻEGOCINA - 14.10.2012

    Dwa źródła wody mineralnej, podobnej w smaku do krynickiego zubera, są niewątpliwą atrakcją turystyczną Gminy Żegocina. Latem bieżącego roku dokonano kolejnej modernizacji tego miejsca, do którego z centrum Żegociny prowadzi biało - czerwony, lokalny szlak turystyczny, zaczynający się przy Figurze Św. Franciszka z Asyżu, posadowionej na przykościelnym placu.
   Jak wygląda to miejsce po modernizacji, mogli się przekonać uczestnicy polowego nabożeństwa, odprawionego tam 14 października 2012 r. Przybyłych na uroczystość mieszkańców Gminy Żegocina powitał Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz, który przypomniał historię zagospodarowania tego miejsca oraz przekazał je do użytku po kolejnym już remoncie. Kosztował on ponad 41 1 tys. zł. Samorząd gminy przekazał na ten cel kwotę 17.958 zł, większość kosztów pokryto jednak z dofinansowania w wysokości 23.157,00 zł, pozyskanych w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013". Uzupełnił je własny wkład niepieniężny w wysokości 1.292,90 zł.
    Patrząc na fotografie wykonane tuż przed rozpoczęciem remontu możemy stwierdzić, że realizująca tę inwestycję Firma Usług Budowlanych Witolda Twarosza urządziła to miejsce od nowa. Nie tylko odbudowano urządzenia wykonane z drewna (poręcze, ławy, wiata), ale także ułożono kamienne schody, zbudowano ujęcie wody mineralnej w formie studni z ręczną pompą, zamkniętej w drewnianej obudowie w kształcie małego domku. Odtąd można ze źródła nr 1 spróbować wody nie nachylając się nad lustro wody i będąc jednocześnie pewnym, że woda jest czysta.
   Przy polowym ołtarzu, urządzonym pod wiatą, ksiądz proboszcz Leszek Dudziak odprawił w tym dniu mszę świętą. Nie była ona pierwszą w tym miejscu, gdyż po poprzednim remoncie w 2006 roku, także odbyło się tu nabożeństwo, podczas którego dokonano pobłogosławienie tego miejsca, w tym umieszczonej wysoko na drzewie kapliczki z drewniana figurką Patrona tych źródeł - Św. Franciszka z Asyżu.
  
Żegocińskie źródła wzbogacone o infrastrukturę turystyczną są miejscem znakomicie nadającym się teraz nie tylko do wypoczynku w leśnej ciszy i charakterystycznym dla tego miejsca mikroklimacie, ale także do kontemplacji, czemu sprzyja uświęcony charakter tego miejsca.

Przy źródłach w Żegocinie - stan w maju 2012 roku. Przy źródłach w Żegocinie - stan w maju 2012 roku.

Przy źródłach w Żegocinie - stan w maju 2012 roku.

Uroczystość przy żródłach wody mineralnej w Żegocinie - 14.10.2012 r. Uroczystość przy żródłach wody mineralnej w Żegocinie - 14.10.2012 r.
Uroczystość przy żródłach wody mineralnej w Żegocinie - 14.10.2012 r. Uroczystość przy żródłach wody mineralnej w Żegocinie - 14.10.2012 r.
Uroczystość przy żródłach wody mineralnej w Żegocinie - 14.10.2012 r. Uroczystość przy żródłach wody mineralnej w Żegocinie - 14.10.2012 r.
Uroczystość przy żródłach wody mineralnej w Żegocinie - 14.10.2012 r. Uroczystość przy żródłach wody mineralnej w Żegocinie - 14.10.2012 r.
Uroczystość przy żródłach wody mineralnej w Żegocinie - 14.10.2012 r. Uroczystość przy żródłach wody mineralnej w Żegocinie - 14.10.2012 r.
Uroczystość przy żródłach wody mineralnej w Żegocinie - 14.10.2012 r. Uroczystość przy żródłach wody mineralnej w Żegocinie - 14.10.2012 r.

Uroczystość przy żródłach wody mineralnej w Żegocinie - 14.10.2012 r.

PRZEMÓWIENIE WÓJTA GMINY JERZEGO BŁONIARZA

Pochwalony bądź, mój Panie, przez siostrę Wodę,
która jest bardzo użyteczna, i pokorna, i czysta.

Szanowni Państwo !
    Witam serdecznie na dzisiejszej uroczystości. Odbywa się ona w uroczym zakątku naszej Małej Ojczyzny Żegociny - przy źródełku wody mineralnej Świętego Franciszka.
Witam serdecznie Ks. Proboszcza Leszka Dudziaka, Przew. Rady Gminy P. Jana Marcinka, Leśniczego Lasów Państwowych P. Kazimierza Pytlika. Witam Wykonawcę ostatnich prac Pana Witolda Twardosza, witam Mieszkańców Gminy.
Szanowni Państwo, Panie, Panowie !
    Historia zagospodarowania żegocińskiego źródła wody mineralnej sięga początku lat dziewięćdziesiątych, kiedy to P. Franciszek Koszyk dowiedział się od mieszkańców gminy i pracowników, że gdzieś w lesie Kamionna - "na górach" znajduje się "słona woda". Jak się okazało, była to woda mineralna siarkowodorowa typu "zuber". Stoimy dzisiaj przy odnowionym po raz kolejny źródełku.
Przedstawię teraz w skrócie jego historię na podstawie "Kroniki źródeł" redagowanej przez P. Franciszka od 9 czerwca 1995 roku:
1995 rok
-    9 czerwca - wizja lokalna w terenie: Jerzy Błoniarz, Ks. Antoni Poręba, Bronisław Kuska, Franciszek Koszyk - odnaleziono źródło przy potoku Wierzbonówka
-    21 września - uzyskano wyniki analizy, która stwierdziła, że jest to woda mineralna siarkowodorowa podobna do wód krynickich
-    październik - wykonanie ławy nad potokiem oraz innych prac, odkrycie II źródła, pomysł P. Koszyka, aby źródełkom nadać imię Świętego Franciszka.
1997 rok
-    9 lipca - Żywioł powodzi dotknął wielu mieszkańców naszej Gminy, zniszczył także całą infrastrukturę przy źródle, a rumowiska skalne i ziemia zakryły źródełka.
-    od kwietnia do października - trwały przygotowania związane z fundacją figury Św. Franciszka. 5 października wmurowano Akt Erekcyjny i poświęcono figurę Św. Franiciszka wykonaną przez uczniów Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu pod kierunkiem P. prof. Krystyny Jarczewskiej. Figura stanęła w parku przy kościele parafialnym. Poświęcenia dokonał Ks. Proboszcz Antoni Poręba w obecności zacnych gości, wśród których był Ks. Stanisław Mucha. Ks. Mucha w latach 1974 - 79 pracował w naszej parafii i jak zaświadczał wyleczył się dzięki żegocińskiej wodzie mineralnej.
2000 rok
-    poszukiwano funduszy na uruchomienie źródeł
-    reklamowano źródła w mediach: prasie, Radio Plus, TV Kraków przy okazji konkursu "Tu i Tam"
2004 rok
-    zagospodarowano teren przy źródełku: postawiono ławki, schody, wał kamienny ochraniający przed zalewami i zamuleniem
Lata 2006 - 2010
-    przykryto i osiatkowano studnie, zamontowano kapliczkę z figurą Św. Franciszka wykonaną przez Stanisława Parucha, zamontowano gablotę z informacjami o źródłach i ich Patronie, oznakowano trasy turystyczne, czyszczono źródła z liści, uzupełniano i remontowano ławki, poręcze, kładkę itp.
2012 rok
-    odnowiono infrastrukturę ze środków pozyskanych od Lokalnej Grupy Działania "Dolina Raby" (PROW) i Gminy Żegocina. Wartość zadania wyniosła 41 115,70 zł. w tym udział Gminy 17 958,70 zł i udział rzeczowy 1 292, 90 zł.

Księże Proboszczu, Szanowni Państwo !
    Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy niestrudzenie z uporem pracowali i pracują od 18 lat, aby źródełka Świętego Franciszka służyły ludziom, by jak mówią słowa "Pieśni słonecznej" Świętego Franciszka - "Siostra nasza Woda, była bardzo użyteczna, i pokorna, i czysta":
Dziękuję ks. Proboszczowi i Katechetom za drugą Mszę Świętą w tym pięknym miejscu. Pragnę serdecznie podziękować Panu Franciszkowi Koszykowi - inicjatorowi wszelkich prac i pomysłodawcy wielu przedsięwzięć przy źródłach, dziękuję Ci, Franciszku,
Nie ma już pośród nas Ks. Antoniego Poręby, Ks. Stanisława Muchy, Bronisława Kuski, Bolesłąwa Pączka, którzy wspierali radą i czynem wszelkie działania przy źródłach. Dziękuję Nadleśnictwu w Brzesku za udostępnienie nam gruntu i dobre rady. Dziękuję firmom budowlanym, wśród nich zakładowi Pana Witolda Twardosza. Dziękuję Panu Ryszardowi Trojanowskiemu, inspektorowi nadzoru. Dziękuję wszystkim, którzy w ciągu minionych 18 lat wspomagali dzieło żegocińskich źródeł: sponsorom, pracownikom, którzy bezpłatnie i za pieniądze je remontowali.

Szanowni Państwo, Panie, Panowie !
    Spoczywa na nas obowiązek dbania o źródła i teren przy nim. Naszym rywalem są, jak wynika z przedstawionej kroniki, najczęściej siły natury. Myślę, że kolejne przedsięwzięcie powinno sprawić, że nasze wody mineralne będą bardziej dostępne dla ludzi.

WIĘCEJ O ŹRÓDŁACH WODY MINERALNEJ W ŻEGOCINIE >>>

[wstecz]